Logo
Wydrukuj tę stronę

Fakty i mity wokół stadionu miejskiego

Fakty i mity wokół stadionu miejskiego

Fakty i mity wokół stadionu miejskiego          

 

 

                                                                         Gazeta Nowomiejska,

                                                                         Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim,

                                                                         Dyrektor MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim,

                                                                         Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie

 

         Z uwagi na liczne w ostatnim czasie publikacje i wypowiedzi dotyczące nowomiejskiego stadionu uprzejmie informuję Mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, że :

         1) decyzją z dnia 08 marca tego roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim udzielił pozwolenia na użytkowanie areny sportowej, budynku zaplecza dla sportowców, kontenerów sanitarnych, kontenera kasowego, trybun, infrastruktury i obiektów towarzyszących na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Potwierdził tym samym zgodność wykonanych prac z prawem budowlanym, dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, uwzględniając między innymi protokoły z pomiarów oświetlenia, pomiarów ochronnych, w tym badania stanu instalacji odgromowej, badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie.

         2) na etapie projektowania modernizacji stadionu zwróciłem się pismem z dnia 20 czerwca 2017 roku do Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie o uzgodnienie dokumentacji projektowej, przekazując jednocześnie Związkowi tę dokumentację. Związek nie wniósł żadnych uwag do przedstawionego projektu.

         3) pismem z dnia 21 marca tego roku Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie powiadomił Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, że na dzień 21 marca 2019 roku „obiekt sportowy„ nie spełnia warunków bezpieczeństwa i wymogów „podręcznika licencyjnego" z powodu jedenastu „niedociągnięć".

         4) w oparciu o decyzję z dnia 08 marca 2019 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim oraz przywołany „podręcznik licencyjny„ można i należy stwierdzić, że owe „niedociągnięcia" w istocie nie występują, a ich stwierdzenie nie było możliwe, bowiem nie znajdują oparcia w tychże dokumentach, przy czym podkreślenia wymaga to, że kryteria licencyjne, jakie mógł i powinien zastosować Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie winny dotyczyć kryteriów klubów IV klasy, a tego warunku Związek nie spełnił.

         5) Klub Sportowy Drwęca projekt umowy użyczenia miejskich obiektów sportowych otrzymał 15 marca tego roku i do dnia dzisiejszego ani nie złożył żadnych kontrpropozycji do uregulowań zawartych w projekcie, ani nie podpisał umowy. Wynika z tego, że Klub zwleka z uzyskaniem możliwości korzystania z tychże obiektów, chcąc chyba „zapewnić" sobie prawo do nieograniczonego dysponowania tymi obiektami, nie ponosząc z tego tytułu żadnej, w tym finansowej, odpowiedzialności. Na to Klub zgody nie uzyska.

 

Na koniec warto przypomnieć, że Klub będzie mógł korzystać, a sekcja lekkoatletyki już korzysta, ze stadionu miejskiego nieodpłatnie.

Ostatnio zmienianyczwartek, 28 marzec 2019 11:34
Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.