Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues

A+ A A-

W Nowym Mieście Lubawskim powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy

W Nowym Mieście Lubawskim powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy

W środę 17 kwietnia 2019 roku Burmistrz Józef Blank podpisał umowę z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na utworzenie w Nowym Mieście Lubawskim Środowiskowego Domu Samopomocy typu C.

Z chwilą kiedy z powodzeniem funkcjonujący w naszym mieście w roku ubiegłym Dzienny Dom Opieki Medycznej nie otrzymał dalszego finansowego wsparcia z budżetu państwa, powstała luka w zakresie zagwarantowania świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym w większości osób starszych po przebytym leczeniu szpitalnym.

W tej sytuacji burmistrz podjął rozmowy z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w sprawie konieczności zaspokojenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego pilnych potrzeb osób niesamodzielnych i chorych, które często borykają się z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi. Z początkiem 2019 roku pojawiła się możliwość utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Miasto przygotowało projekt umożliwiający pozyskanie środków z budżetu państwa. Burmistrz Józef Blank wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim o podjęcie uchwały, która umożliwia utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wprowadzenie ww. zadania do budżetu miasta. Kolejnym krokiem było ogłoszenie przez Burmistrza konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Do konkursu zgłosiła się jako jedyna Fundacja PAX, która przedłożyła projekt stworzenia w naszym mieście czasowego miejsca pobytu zapewniającego specjalistyczną opiekę dla 30 osób niewymagających leczenia szpitalnego, ale niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych bez wsparcia osób trzecich. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim będzie zapewnione w budynku po dawnej szkole rolniczej przy ulicy Grunwaldzkiej.

Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem osób wymagających specjalistycznej opieki neurologicznej i psychologicznej, a także ich rodzin, które często zmuszone były do organizowania wyjazdów swoich podopiecznych do odległych, specjalistycznych podmiotów leczniczych.

Z chwilą podpisania umowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna nabór osób spełniających wymogi kwalifikacyjne, m.in.: osób, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności.

Osoby, które zakwalifikują się do wsparcia, otrzymają opiekę oraz pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Będą uczestniczyły w zajęciach i warsztatach w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu. Będą mogły skorzystać z pomocy psychologicznej oraz uzyskają pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i dostępie do świadczeń zdrowotnych. W ramach zadania w ŚDS będą funkcjonowało 7 pracowni: socjoterapii, pedagogiczna i psychologiczna, kinezyterapii, muzyczno-teatralna, gospodarstwa domowego i kulinarna, plastyczno-rękodzielnicza, komputerowo-informatyczna, zajęć relaksacyjnych.  Dom będzie działał 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ostatnio zmienianyśroda, 17 kwiecień 2019 09:39
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem