Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues

A+ A A-

Burmistrz podpisał umowy na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miejskiego i Ogrodu Róż

Burmistrz podpisał umowy na dofinansowanie rewitalizacji Parku Miejskiego i Ogrodu Róż

W poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Skarbnika Wioletty Chętnickiej podpisał w Olsztynie umowy z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych pt. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim”.

Inwestycje te uzyskały dofinansowanie Samorządu Województwa łącznie w wysokości ponad 2,4 miliona złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja tych inwestycji wynika z "Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego", a dofinansowanie zostało przyznane w trybie pozakonkursowym dla miast Cittaslow naszego regionu.

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacji Parku Miejskiego obejmuje m.in.:

- modernizację części istniejących alejek i ścieżek spacerowych poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, mineralno-żywicznej i mineralnej, odnowienie schodów terenowych oraz wymianę i doposażenie w ławki i kosze,

- wykonanie łącznika ścieżki rowerowej (nawierzchnia asfaltowa),

- w miejscu dawnego amfiteatru wykonanie niewielkiej sceny, wymianę ławek, doposażenie w małą architekturę rekreacyjną, budowę małej altany, wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, częściowe utwardzenie terenu z zastosowaniem nawierzchni mineralno-żywicznej,

- budowę wieży widokowej, dużej altany i wieży zabawowej dla dzieci w górnej części parku,

- prace konserwatorskie istniejącej, betonowej altany,

- wykonanie siłowni terenowej,

- wykonanie toalety kontenerowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i energetycznym,

- wykonanie instalacji oświetleniowej (58 słupów) i monitoringu wizyjnego wzdłuż części alejek (29 kamer),

- wykonanie instalacji oświetleniowej wieży widokowej, dużej altany i istniejącej altany betonowej,

- wykonanie studni zasilających w energię elektryczną (4 lokalizacje),

- umocnienie skarp i odnowienie ścian oporowych,

- usunięcie drzew obumarłych, chorych i kolidujących z nową infrastrukturą (łącznie 33 szt.
o obwodach od 53 do 253 cm),

- usunięcie młodych drzew (samosiewów o obwodzie pnia do 15 cm) i krzewów w pasie
do dwóch metrów wzdłuż modernizowanych ścieżek i alejek,

- wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 52 drzew (jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon zwyczajny),

- wykonanie rabat kwiatowych, trawnika na terenie amfiteatru, łąki kwiatowej przy siłowni terenowej oraz nasadzeń krzewów na skarpach przy amfiteatrze.

Park Miejski został założony w 1894 roku, a jego powierzchnia wynosi obecnie 62.598 m2. Teren parku stanowi obszar o wartości kulturowej podlegających ochronie ustanowionej zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zestawienie powierzchni objętej przedsięwzięciem:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej: 1136,0m2

- powierzchnia schodów z prefabrykatów i nawierzchni mineralnej : 446,0m2

- powierzchnia utwardzeń pod obiekty: 56,0 m2

- powierzchnia projektowanej nawierzchni asfaltowej: 253,0m2

- powierzchnia projektowanych nawierzchni mineralno-żywicznych : 1760,0m2

- powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnych : 1697,0m2

- powierzchnia sceny z drewna syntetycznego: 44m2

- powierzchnia projektowanych nawierzchni bezpiecznych EPDM : 297,0m2

- powierzchnia utwardzeń łącznie : 5689,0m2

- powierzchnia zieleni : 56909,0m2 (91% terenu)

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacji Ogrodu Róż obejmuje m.in.:

- modernizację istniejących i wykonanie nowych alejek spacerowych z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej i mineralnej,

- odnowienie schodów terenowych oraz wymianę i doposażenie w ławki i kosze,

- wykonanie fontanny w centralnej części terenu wraz z technologią uzdatniania i dezynfekowania wody w podziemnym pomieszczeniu,

- wykonanie widowni na 200 miejsc na części skarpy brzegowej dawnej fosy w formie ław drewnianych na ustawionych liniowo prefabrykatach betonowych,

- wykonanie sceny w postaci poszerzonego chodnika alejki,

- usunięcie części istniejących drzew (łącznie 13 szt. o obwodach od 20 do 226 cm) i krzewów (łącznie ok. 90 m2) głównie w pasie dna niecki dawnej fosy,

- wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów dostosowanych do planowanego zagospodarowania i istniejących warunków siedliskowych,

- wykonanie nasadzeń kwiatów i bylin oraz wykonanie trawników,

- wykonanie pergoli obsadzonej pnączami,

- wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu wizyjnego,

- wykonanie przyłączy i instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

Teren zieleni nazywany Ogrodem Róż zlokalizowany jest w obniżeniu terenowym stanowiącym dawną fosę w sąsiedztwie średniowiecznych murów obronnych miasta i posiada dużą wartość historyczną i kulturową, a także podlega ochronie ustanowionej zapisami MPZP oraz wpisem do rejestru zabytków.

Zestawienie powierzchni objętej przedsięwzięciem:

- całkowita powierzchnia terenu:  3.172,0 m2,

- powierzchnia zabudowana i utwardzona kostką betonową: 813,0 m2,

- powierzchnia nawierzchni mineralno-żwirowej i tarasu z desek kompozytowych: 475,0 m2,

- powierzchnia zagospodarowana zielenią: 1 884,0 m2.

Termin realizacji obu inwestycji planowany jest do końca marca 2022 roku. Głównym celem rewitalizacji Ogrodu Róż oraz Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim jest przystosowanie tych terenów na potrzeby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta i turystów oraz dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ostatnio zmienianyczwartek, 02 maj 2019 11:13
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem