Logo
Wydrukuj tę stronę

Podsumowanie wizyty młodzieży z Ukrainy

Podsumowanie wizyty młodzieży z Ukrainy

W niedzielę 19 maja odbyło się podsumowanie wizyty 10 osobowej delegacji uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 28 z Tarnopola, która w dniach 14-19 maja 2019 roku przebywała w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.

Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynosi wiele pozytywnych efektów. Nadrzędnym celem wymiany międzyszkolnej było przyczynienie się do zmiany nastawienia do siebie obu społeczeństw, przełamanie panujących stereotypów, umożliwienie uczniom poznania innej kultury, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej oraz wymiana doświadczeń z ukraińskimi  nauczycielami.

Podczas wizyty starano się integrować młodzież ukraińską i polską przygotowując dla nich bardzo ciekawy program wizyty. Każdy dzień przepełniony był różnymi aktywnościami. Na lekcjach języka polskiego i angielskiego zapoznawano młodzież z podobieństwami i odmiennościami naszych narodów. Starano się motywować uczniów do uczenia się języków obcych i wykorzystywania ich w kontaktach ze sobą.

Zajęcia rekreacyjne w Iławie na basenie lub w pokojach zagadek oraz na festynie szkolnym zachęcały młodzież do budowania osobistych kontaktów, które zapewne będą kontynuowane w przyszłości. Żywe Muzeum Piernika w Toruniu w magiczny sposób przeniosło  gości do średniowiecza, w którym – pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej – poznały  wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowali  ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały.  W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy młodzież  mogła przeprowadzać  eksperymenty i sprawdzić, jakie praktyczne zastosowania może mieć prezentowana tutaj wiedza.  Podczas spotkania pożegnalnego zadbano o kształtowanie umiejętności prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku obcym.

Spotkanie podsumowujące wizytę było pełne pozytywnych wrażeń. Młodzież z jednej i drugiej strony była zachwycona atmosferą i programem. Do tej niezwykłej atmosfery przyczyniły się rodziny uczniów Szkoly Podstawowej nr 1, które gościły kolegów i koleżanki z Ukrainy. Goszczący Rodzice znaleźli nawet sposób, aby zmniejszyć tęsknotę swoich gości za domem rodzinnym przyjmując na noc pod swój dach nawet 6 osób. Dziękujemy im za to serdecznie. Podziękowania należą się również nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w sprawnym przebiegu wizyty. Wieczorne pożegnanie było pełne uścisków i łez. Nad przebiegiem wizyty czuwały Lucyna Ben Nasr i Irena Światkowska. 

Ostatnio zmienianyczwartek, 23 maj 2019 12:52

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.