Logo
Wydrukuj tę stronę

Burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na przebudowę ulicy Przy Stoku

Burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na przebudowę ulicy Przy Stoku

W piątek 15 czerwca 2018 roku Burmistrz Józef Blank podpisał umowę z Anną Moczadło - Właścicielką firmy „MI-LE-AN” z siedzibą przy ulicy Kasztanowej 36 w Nowym Mieście Lubawskim.

Zakres rzeczowy zadania "Przebudowy nawierzchni ulicy Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim" obejmuje:

1) roboty przygotowawcze, m.in.: pomiar geodezyjny i stałą obsługę geodezyjną w trakcie budowy, mechaniczne wykonanie koryta wraz z rozbiórką nawierzchni, krawężników, obrzeży itd. oraz z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora o powierzchni 1500 m2,

2) roboty montażowe polegające na:

- ułożeniu krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o długości 15 m,

- wykonaniu ław pod krawężniki betonowe C12/15 z oporem w ilości 1,2 m3,

- wykonaniu podbudowy warstwy dolnej z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm o powierzchni 1500 m2,

- wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych (wymiary płyt 12,5x75x100 cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o powierzchni 1500 m2,

3) roboty wykończeniowe dotyczące m.in.: plantowania ręcznego powierzchni gruntu rodzimego o powierzchni 287 m2, porządkowania terenu, montażu 8 szt. znaków drogowych z rur stalowych śr. 60 mm z przymocowaniem tablic oraz pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Termin wykonania zadania o wartości brutto 149 993,46 złotych określono w umowie do 13 września 2018 roku.

1
1
0
s2sdefault
powered by social2s
powered by social2s

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.