Logo
Wydrukuj tę stronę

Koncepcja rewitalizacji Ogrodu Róż i Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Koncepcja rewitalizacji Ogrodu Róż i Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Koncepcja rewitalizacji Ogrodu Róż i Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

Koncepcja rewitalizacji Ogrodu Róż i Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

W czwartek 09 sierpnia 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji na rewitalizację „Ogrodu Róż” oraz „Parku Miejskiego” w Nowym Mieście Lubawskim. W spotkaniu wzięli udział między innymi: Burmistrz Józef Blank, Kierownik Referatu Inwestycji Damian Artuszewski, Radni Miejscy oraz zainteresowani mieszkańcy.

W pierwszej kolejności omówiono projekt parku miejskiego, którego wykonawcą jest Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska z Gdańska. Przygotowany projekt zakłada prowadzenie ścieżek dawnymi śladami. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego funkcja amfiteatru musi pozostać utrzymana, dlatego projektanci zaproponowali niewielka scenę ze stałą widownią, dla niewielkich wydarzeń, oraz doposażenie terenu amfiteatru w mała architekturę rekreacyjno-wypoczynkową, gdzie znajdzie się między innymi plac zabaw, stoły do gier, zabawki edukacyjne. Natomiast w górnej części parku znaleźć się mają altany, ławki i siłownia plenerowa oraz sprawnościowy plac zabaw jako ścieżka zdrowia dla użytkowników w każdym wieku. W zachodniej części proponuje się miejsce z wieżą widokową wyposażone w stoły piknikowe, stoły szachowe, bujaki sprężynowe i tablice edukacyjne dla dzieci. Projektanci zapewniali, że wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum. Park ma zostać w pełni oświetlony i monitorowany.

 Kolejnym punktem spotkania było omówienie koncepcji rewitalizacji „Ogrodu Róż”, za co odpowiedzialna jest Autorska Pracownia Architektury CAD z Warszawy. Zaproponowano usunięcie istniejących drzew, będzie miejsce na scenę oraz widownię z 200 miejscami siedzącymi a także fontanna z podestem dla dzieci i rozległe kobierce róż oraz pergole. Przywrócona miałaby być również oś widokowa parku.

Na spotkaniu podkreślono, że głównym celem rewitalizacji Ogrodu Róż oraz Parku Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim jest przystosowanie terenu na potrzeby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Miasta i turystów oraz dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Ostatnio zmienianywtorek, 21 sierpień 2018 07:02

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.