Logo
Wydrukuj tę stronę

Dodatkowy termin szkolenia dotyczącego Małych Grantów

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem cyklem szkoleń organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska w poszczególnych Gminach z terenu LGD,  dnia 19 października o godzinie 17:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku po raz kolejny  odbędzie się  szkolenie w  ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczących Małych Grantów w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań i celów numer 2.0 oraz 3.0 wpisanych w Lokalną Strategię Rozwoju. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców 8 Gmin, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w kursach organizowanych we wcześniejszych terminach.

Zakres tematyczny szkolenia:


• Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Mała infrastruktura- projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.)


• Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. (Imprezy (także cykliczne) kultywujące tradycje budujące tożsamość regionu oraz wydanie materiałów
promocyjnych, publikacji, map oraz oznakowanie zabytków i zasobów turystycznych.)


• Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region. (Przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne itp.)


• Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą. (Aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD. Szkolenie przeznaczone będzie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także NGO, stowarzyszeń, parafii oraz grup nieformalnych.

Ostatnio zmienianypiątek, 06 październik 2017 09:41
1
1
0
s2sdefault
powered by social2s
powered by social2s
Design © Roni.pl UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.