Logo
Wydrukuj tę stronę

Międzynarodowa debata nad przyszłością Europy

Zdjęcia udostępniła Gazeta Nowomiejska Zdjęcia udostępniła Gazeta Nowomiejska

W dniach 9-13 listopada 2017 roku partnerskiej Gminie Hude odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie delegacji z Fiume Veneto we Włoszech, Solecznik na Litwie, Arnage we Francji, Nowego Miasta Lubawskiego i gospodarzy, które realizowane było w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo?..." współfinansowanego przez Komisję Europejską z Programu Europa dla Obywateli. W warsztatach tematycznych gościnnie uczestniczyli również przedstawiciele miasta Brake w Dolnej Saksonii i Kröpelin ze Wschodnich Niemiec.

Tematem przewodnim międzynarodowej debaty była przyszłość Europy i analizowanie przez przedstawicieli partnerskich samorządów pięciu scenariuszy zaproponowanych przez Komisję Europejską w dokumencie pt. "Biała Księga w sprawie przyszłości Europy".

Wynikiem kilkugodzinnej wymiany doświadczeń było przyjęcie przez większość uczestników debaty scenariusza czwartego "Robić mniej, ale efektywniej" z możliwością realizacji scenariusza piątego "Robić wspólnie znacznie więcej"

Gościem honorowym debaty był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tiemo Wölken, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami nad przyszłością Europy z punktu widzenia członka organu prawodawczego Unii Europejskiej. 

Ciekawym punktem międzynarodowego spotkania była analiza z udziałem uczniów Szkoły im. Petera Ustinova w Hude wyników ponad 80 ankiet przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2017 roku wśród młodzieży w wieku 13-15 lat uczęszczających do szkół w Hude, Solecznikach, Nowym Mieście Lubawskim i Fiume Veneto.

Wśród dwunastu pytań niniejszej ankiety były m.in.:  Czy Unia Europejska jest wzorem sukcesu?, Czy państwa narodowe (np. Państwo członkowskie Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Litwa) mają większy wpływ na UE niż w przeszłości?, W jakich obszarach państwo narodowe powinno decydować wyłącznie, a nie UE? Na jakie obszary życia UE powinna wywierać większy wpływ?, Brexit - czy należy obawiać się opuszczenia innych państw UE?, Czy istnieje niebezpieczeństwo większego wpływu nacjonalistów w Europie? (Nacjonaliści stawiają swoje państwo na pierwszym planie, a nie społeczność, na przykład Front National we Francji, AfD w Niemczech).

Spotkanie w Gminie Hude było jednym z pięciu międzynarodowych debat zaplanowanych w ramach projektu pt. „Dokąd zmierzasz, Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast partnerskich” , sformułowanego przez Jerzego Grządzielewskiego - Kierownika Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, na który Komisja Europejska w 2016 roku przyznała grant w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Partnerzy projektu wielokrotnie zajmowali się w przeszłości tematami rozwoju gmin w kontekście wartości UE. Wspólnie pogłębiali również istotne kwestie dla UE, takie jak: demografia, mniejszości narodowe, żywność ekologiczna, fachowe kadry dla gospodarki, bezrobocie, wolontariat i demokratyczne zaangażowanie Europejczyków. Projekt nakierowany jest na długotrwałą współpracę tematyczną i stanowi dobrą podstawę dla przyszłych inicjatyw i działań wzmacniających tożsamość europejską.

Warsztaty tematyczne realizowane w poszczególnych miastach partnerskich są szczególnie cenne dla społeczności lokalnych i stanowią wartość ponadlokalną na miarę problematyki podejmowanej w Parlamencie Europejskim. Istotnym w całym projekcie jest duży udział młodych ludzi w rozważaniach dotyczących tematyki osiągnięć UE i kosztów rezygnacji z kontynuacji budowania wspólnych wartości Zjednoczonej Europy. Projekt z jego tematyką ma pozytywny wpływ na promowanie obywatelstwa europejskiego, tożsamości europejskiej i poprawy warunków dla demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu unijnym. 

Podczas spotkania delegaci uzgodnili wspólnie program międzynarodowej współpracy w 2018 roku - głównie w zakresie wymian młodzieży szkolnej i udziału w lokalnych wydarzeniach. W przyszłym roku przypada również jubileusz 15-lecia partnerstwa pomiędzy Hude i Nowym Miastem Lubawskim, którego uroczystości planowane są na początek lipca.

W programie międzynarodowego spotkania w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo...?" były także uroczystości jubileuszu 15-lecia partnerstwa między społecznościami Hude i Fiume Veneto. Z tej okazji gratulacje i życzenia Burmistrza Józefa Blanka przekazał burmistrzom i społeczności Hude oraz Fiume Veneto Jerzy Grządzielewski.

Uczestnicy spotkania mięli również okazję zwiedzić Niemiecki Dom Emigranta, wyróżniony jako Europejskie Muzeum roku 2007, gdzie zwiedzający podążają śladami ponad siedmiu milionów ludzi, którzy wyprawili się z Bremerhaven na drugą stronę Atlantyku.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 27 listopad 2017 12:42
1
1
0
s2sdefault
powered by social2s
powered by social2s

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.