Logo
Wydrukuj tę stronę

W Nowym Mieście Lubawskim wdrożono system Teleopieki Domowej

W Nowym Mieście Lubawskim wdrożono system Teleopieki Domowej

W środę 21 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyło sie spotkanie dotyczące wdrożenia systemu Teleopieki Domowej dla seniorów - mieszkańców naszego miasta (osób starszych, mieszkających samotnie lub tych, które nie mogą liczyć na stałą pomoc aktywnych zawodowo członków swoich rodzin).

System ten jest programem pilotażowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Program realizowany będzie przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie co najmniej przez dwa lata, przy 50% wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania Burmistrz Józef Blank podpisał umowy użyczenia urządzeń systemowych z 20 mieszkańcami z terenu naszego miasta, które zadeklarowały chęć skorzystania z systemu Teleopieki Domowej. Seniorzy bezpłatnie otrzymali specjalne telefony stacjonarne, bądź komórkowe oraz urządzenia alarmowe tzw. "czerwone przyciski".

Burmistrz Józef Blank podczas wystąpienia podkreślił, że Teleopieka Domowa jest kolejną inicjatywą - po Karcie Seniora i Kopercie Życia - kierowaną do mieszkańców naszego miasta, celem podnoszenia ich bezpieczeństwa i komfortu życia.

Dzięki programowi seniorzy będą mieli zapewnioną całodobową gotowość centrum operacyjno-alarmowego, które podejmie działania ratownicze po otrzymaniu od osoby starszej sygnału za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”.

Polskie Centrum Opieki będzie odpowiedzialne za telefoniczne nadzorowanie przebiegu akcji od chwili otrzymania sygnału do czasu udzielenia pomocy. Operator centrum nawiąże kontakt z seniorem wzywającym pomocy, oceni sytuację, powiadomi osoby wskazane do kontaktu, a w razie konieczności wezwie pod adres seniora karetkę pogotowia ratunkowego, policję lub straż pożarną. Będzie także utrzymywał kontakt telefoniczny z osobą wzywającą pomocy, aż do przybycia wezwanych osób lub służb.

Udział w programie jest bezpłatny, a warunkiem przystąpienia do niego było wypełnienie ankiety informacyjnej, posiadanie sprawnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego, którego numer nie jest zastrzeżony. Każdy senior korzystający z Teleopieki Domowej, jego opiekun lub członek rodziny zostali przeszkoleni z obsługi systemu i w każdej chwili mogą zwrócić się do pracowników Urzędu MIejskiego w Nowym Mieście Lubawskim o dodatkowe informacje.

Ostatnio zmienianypiątek, 23 luty 2018 09:26
1
1
0
s2sdefault
powered by social2s
powered by social2s

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.