Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
WOW

WOW (12)

Projekt edukacyjny "Już niedługo wyjdę w świat"

W czwartek 22 czerwca 2017 roku Burmistrz Jozef Blank uczestniczył w podsumowaniu jednego z etapów projektu "Już niedługo wyjdę w świat", który od stycznia bieżącego roku realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum w partnerstwie z firmą CNJA Edukacja z Krakowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć opartych na eksperymencie i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przewidziano szereg atrakcyjnych zajęć dla uczniów, rodziców i  nauczycieli.

Wartość projektu, którego realizację zaplanowano do lipca 2018 roku, wynosi 802.931,75 złotych, w tym ok. 300 tys. przeznaczono na zakup sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na doposażone 2 pracowni matematycznych, pracowni przyrodniczej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, geograficznej oraz gabinetu pedagogiczno-logopedycznego. 

Czytaj dalej...

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniom szkół objętych projektem - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół, poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wiedzy rodziców z zakresu zagrożeń uzależnieniami lub umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem w okresie dojrzewania, w okresie  02-01-2017 r. do 30-07-2018 r. Beneficjentami projektu są uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie. Dofinansowanie projektu z UE 682 491,99 zł

Informacji o projekcie udzielają:

koordynator: Dorota Osińska (tel. 723858954), dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy

Biuro projektu: ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pawilon Gimnazjum)

Dyżury w każdy wtorek godz. 15.00-17.00

Czytaj dalej...

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

Realizowane projekty edukacyjne
projekt „Już niedługo wyjdę w świat”

Projekt realizowany w ramach RPOWM 2.2.1. Podniesienie jakości edukacyjnej kompetencji kluczowych uczniów ukierunkowanej na rozwój - projekty konkursowe

Wartość projektu 802.931,75 zł (środki z UE 755.918,85 zł) , wkład własny (użyczenie sal z wyposażeniem) – 47.012,90.

Projekt jest realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 - 30 lipca 2018r. i obejmuje swoim zasięgiem 817 beneficjentów – uczniów, nauczycieli, rodziców.

W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, które uzyskały średnią ze sprawdzianu szóstoklasisty poniżej średniej krajowej.

Doposażono Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum. Szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne i sprzęt m.in. wyposażono 2 pracownie komputerowe (40 zestawów komputerowych dla uczniów, 5 zestawów komputerowych dla nauczycieli, 2 szafy do przewożenia komputerów, 9 tabletów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 drukarki, 6 tablic interaktywnych, 1 rzutnik multimedialny z ekranem projekcyjnym, 2 wizualizery, 2 telewizory, 4 zasilacze UPS na kwotę 182.047,38 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, gabinetu logopedycznego na kwotę 64.202,40 zł. Zakupiono platformę edukacyjną i podręczniki, usługę edukacyjną dla uczniów z wykorzystaniem TIK oraz szkoleniową na kwotę 292.293 zł. Zaplanowano zajęcia rozwijające i wyrównujące, kółka zainteresowań, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Już niedługo wyjdę w świat”  nr: RPWM.02.02.01-28-0095/16

Czytaj dalej...

Kolejna wycieczka uczniów z projektu WOW

Dnia 24 października odbyła się kolejna wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim organizowana w ramach projektu WOW „Odkrywanie świata” .

Tym razem uczniowie brali udział w imponującej lekcji w hucie szkła artystycznego w Olsztynku. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się,  w jakiej temperaturze i z czego powstaje szkło, jakie są etapy jego wyrabiania, w jaki sposób się je barwi, a także jak nazywają się specjalne narzędzia do wykonywania szklanych wyrobów. Po atrakcyjnym pokazie dzieci chętnie udzielały odpowiedzi na pytania, a w nagrodę otrzymywały wyrabiane w ich obecności ozdoby.

W kolejnej części wycieczki uczniowie obejrzeli film pt.: "Pan Żaba" w olsztyńskim multikinie. Tematyka nawiązywała do zwierząt, a także ukazywała tolerancję wobec wad drugiego człowieka. Losy bohaterów filmu utkwiły widzom w pamięci, bo wracali oni do nich nawet kolejnego dnia w szkole. Później uczestnicy wycieczki zjedli obiad w uroczym miejscu nad jednym z  jezior.

W drodze powrotnej autobus poza uczniami i opiekunami przywiózł do Nowego Miasta Lubawskiego 100 kolorowych balonów, które dzieci otrzymały od właściciela mającego lokal niedaleko restauracji, w której był posiłek. Uczestnicy wyprawy pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia, bezpiecznie dotarli do swoich domów. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Anna Dembowska, Justyna Wiśniewska, Jagoda Kowalska i Mirosława Mamińska. 

Czytaj dalej...

Wycieczki edukacyjne w ramach unijnego projektu WOW „Odkrywanie świata”

W dniu 16 października 2017 roku grupa 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub. uczęszczających na zajęcia „Liczę i o zdrowie dbam w praktyce” w ramach projektu unijnego WOW odbyła. wycieczkę do Fiałek do „Wioski Mydlarskiej”.

Te warsztaty na długo pozostaną uczniom w pamięci, gdyż doświadczyli niezwykłej stymulacji zmysłu węchu. Zmysł ten w szkole pobudzany jest najrzadziej, dlatego zajęcia spotkały się z euforią. Cała grupa wraz z opiekunami własnoręcznie przygotowała prawdziwe, ekologiczne mydełka i sole do kąpieli. Na początku zapoznano się z historią powstania mydła. Później należało wybrać zapach, kolor i różne dodatki do mydeł. Wybór był ogromny, gdyż np. zapachów było kilkadziesiąt, jak również dodatków czy kształtów foremek. Dzieci kreowały własne mydełka dobierając kolor, zapach i dodatki. Układano własne kompozycje na mydełkach z ziół, suszu kwiatowego, drobinek kawy czy różnych nasion. Następnie wylano bazę mydlarską, która musiała zastygnąć. W tym czasie dzieci odbyły wizytę w starej pralni, gdzie mogły wypróbować stare, tradycyjne i zapomniane  już techniki prania, maglowania i prasowania.

Kolejnych wyborów grupa musiała dokonać komponując swoje sole do kąpieli. Tutaj również zaoferowano wiele dodatków. Spacer po parku krajobrazowym, ognisko z kiełbaskami to chwila na wspólne rozmowy i integrację grupy. Na koniec własnoręcznie wykonane produkty zostały pięknie zapakowane i zabrane do domu. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki: Irena Światkowska, Lucyna Ben Nasr i Katarzyna Zapałowska.

Wcześniej, 10 października 2017 roku grupa uczniów uczestniczących w projekcie unijnym WOW „Odkrywanie świata” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wyjechała na wycieczkę do Warszawy.

Celem tego wyjazdu było samodzielne poznawanie praw przyrody, fizyki jak też doświadczanie nowoczesnej komunikacji językowej w Centrum Nauki Kopernik. W budynku mieszczą się stałe galerie pod nazwami : Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Strefa światła,  Wystawa Bzz, Re: generacja – moduł dla młodzieży od 14 roku życia. Zaraz przy wejściu uczestnicy obserwowali gigantyczne wahadło Foucault’a, które dowodzi o ruchu obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Na różnych stanowiskach doświadczali między innymi  mieszania barw i rozszczepienia światła, odczuwali siłę trzęsienia ziemi, sterowali statkiem podwodnym, zmieniali kierunek trąby powietrznej, odkrywali powietrze, robili dziurę w wodzie, wytwarzali fale, majsterkowali trybami. Badali również siłę krzyku czy czas sprintu lub refleks.  Uczniowie wzięli udział w warsztacie „Mnemotechniki”, który pozwala szybciej i efektywniej zapamiętywać. Ciekawość wzbudził mini warsztat „Światłowody”, na którym dowiedzieli się, jak dokonuje się przesył informacji w telefonach i Internecie.

Oczekiwanym  miejscem pobytu był Stadion Narodowy. Wybudowano go w latach 2008 – 2011 w miejscu byłego Stadionu Dziesięciolecia z myślą o turnieju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy, przystosowany do organizacji widowisk sportowych, koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych. Może też pełnić funkcje biurowe, handlowe, hotelowe oraz gastronomiczne. Obiekt może pomieścić na trybunach ponad 58 tys. kibiców. Stadion zawiera kilka poziomów tj. 10 pięter - część znajduje się pod poziomem boiska. Dzieci zwiedziły trasę „Piłkarskie emocje”, na której zobaczyły m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wielkie wrażenie na wszystkich  zrobiła szatnia piłkarzy z kompletem koszulek zawodników, centrum medialne PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla dziennikarzy”. Widok ogromnych trybun oraz płyty boiska to niezapomniane chwile.

Uczestnicy mieli też chwilę czasu, żeby zobaczyć Zamek Królewski, Stare Miasto i pospacerować po Krakowskim Przedmieściu. Po osiemu godzinach pobytu w Warszawie uczniowie wciąż odczuwali duży niedosyt, ale zbliżał się wieczór i trzeba było wracać do domu. Taką moc atrakcji przygotowali opiekunowie Irena Światkowska, Jarosław Kamiński i Jagoda Kowalska.

Czytaj dalej...

Projekt "Już niedługo wyjdę w świat"

W czwartek 22 czerwca 2017 roku Burmistrz Jozef Blank uczestniczył w podsumowaniu jednego z etapów projektu "Już niedługo wyjdę w świat", który od stycznia bieżącego roku realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum w partnerstwie z firmą CNJA Edukacja z Krakowa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Projekt zakłada prowadzenie zajęć opartych na eksperymencie i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przewidziano szereg atrakcyjnych zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wartość projektu, którego realizację zaplanowano do lipca 2018 roku, wynosi 802.931,75 złotych, w tym ok. 300 tys. przeznaczono na zakup sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na doposażone 2 pracowni matematycznych, pracowni przyrodniczej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, geograficznej oraz gabinetu pedagogiczno-logopedycznego.

Czytaj dalej...

Wycieczka do Warszawy

30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub. realizujących zajęcia w projekcie WOW” w ramach zajęć „Odkrywanie świata” w dniu 2 maja 2017 r. pojechało do Warszawy. Punktem głównym tego wyjazdu było eksperymentowanie w Centrum Nauki Kopernik. To właśnie tam uczniowie spotkali wiele stanowisk doświadczalnych i narzędzi, które pozwoliły im samodzielne poszerzyć wiedzę i wyjaśnić wiele zjawisk przyrodniczych. Wystawy są bardzo ciekawe składające się z ponad 340 eksponatów zgromadzonych w sześciu galeriach tematycznych. Poza tym funkcjonuje Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i Planetarium. Przez trzy godziny uczniowie przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty. Bardzo ciekawa okazała się wystawa czasowa „Płyń lub giń”, gdzie dzieci na własnej dłoni poczuły siłę wody. Poznały roboty badające morskie dno, samodzielnie kształtowały podwodny teren i nurkowały na sucho. Ogromne wrażenie pozostało po pobycie na tonącym statku. W „ Strefie światła” uczestnicy wyprawy badali jego własności i doświadczali różnego rodzaju iluzji optycznych oraz form promieniowania elektromagnetycznego. Galeria „Świat w ruchu” to najbardziej dynamiczne miejsce w CNK. Uczniowie dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch np. nogi. To tutaj mogli samodzielnie wyprodukować prąd elektryczny, przyjrzeć się jak powstaje tornado oraz doświadczyć tego, co dzieje się podczas trzęsień Ziemi. Uczniowie obejrzeli też seans „Słoneczna podróż” w jednym z najnowocześniejszych planetariów multimedialnych na świecie „Niebo Kopernika”, gdzie dzięki projekcji na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym poczuli się jakby przebywali w najodleglejszych zakątkach kosmosu. Po wyjściu z CNK był czas na obiad i spacer po mieście. Rozpoczęto go od Placu Zamkowego, gdzie uczniowie mogli podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy. Z Placu Zamkowego udano się jedną z najbardziej znanych ulic stolicy kryjących w sobie wiele zabytków- Krakowskie Przedmieście. Spacer zakończono na Placu Piłsudskiego, gdzie obejrzano Grób Nieznanego Żołnierza. Następne kroki skierowano do autokaru, gdyż zbliżał się wieczór.

Czytaj dalej...

Wzgórza Dylewskie i Toruń

Uczniowie z Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim z zajęć pozalekcyjnych biologicznych realizowanych w ramach projektu „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” 5 maja uczestniczyli w terenowych zajęciach w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich. Zwiedzanie zaczęło się od wejścia na ambonę obserwacyjną, z której widok roztacza się nawet do 40 km. W tym miejscu również znajduje się kamień określający wysokość Dylewskiej Góry. Uczniowie mieli okazję zobaczyć lapidarium z ciekawymi głazami i poznać rejony ich przybycia. Przeszliśmy również ścieżkę dydaktyczną parku, która doprowadziła nas do Jeziora Francuskiego – rezerwatu florystycznego.
W dniu 12 maja uczniowie kół biologicznych uczestniczyli w wyjeździe do Torunia, aby odwiedzić Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy. Tam poznaliśmy interaktywne ekspozycje. Młodzież poprzez zabawę i eksperyment aktywnie przyswoiła wiedzę o przyrodzie, technice i kulturze. Nasza wycieczka zakończyła się zwiedzaniem starówki Torunia.
Opiekunami grup były Liliana Lisakowska i Justyna Józefowicz

Czytaj dalej...

,,CHCĘ ZOSTAĆ CZŁOWIEKIEM SUKCESU”

W dniach 28 i 30 marca 2017 roku trzy grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka, którzy w ramach projektu WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich biorą udział w zajęciach rozwijających z matematyki ,,CHCĘ ZOSTAĆ CZŁOWIEKIEM SUKCESU” odwiedziły bibliotekę miejską. Tam uczniowie wzięli udział w przygotowanych dla nich zajęciach, a temat zajęć brzmiał - Mikołaj Kopernik jako matematyk.
Celem zajęć było poznanie twórczości Mikołaja Kopernika związanej z matematyką, współpraca z biblioteką miejską oraz kształtowanie postaw sprzyjających otwartości na propozycje oferowane przez lokalne centra informacji.
Na początek uczniowie obejrzeli prezentację wprowadzającą do zajęć o życiu Mikołaja Kopernika. Następnie po przedstawieniu i wyjaśnieniu zadań pracowali w grypach trzyosobowych. Korzystając ze wskazówek wyszukiwali w bibliotece odpowiedniej pozycji książkowej, następnie wyszukiwali w tekście odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące postaci Kopernika, po czym odpowiadali na pytania w kartach pracy. Taka praca w grupach daje uczniom nie tylko możliwość wzajemnego uczenia się od siebie i komunikowania, ale też współpracy w celu uzyskania jak najlepszego wspólnego efektu. Dzięki pracy grupowej i podzieleniu się zadaniami między sobą uczniowie zauważyli, że dużo szybciej mogli osiągnąć efekt końcowy. Drużyna, która pracowała najszybciej odniosła zwycięstwo. Następnie każdy uczeń indywidualnie składał z kartki papieru czworościan foremny, po czym wszystkie połączono w jedną dużą wspólną bryłę.

Czytaj dalej...

WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich

Uczniowie z zajęć pozalekcyjnych biologicznych realizowanych w ramach projektu „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich 7 kwietnia odwiedzili Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Rudzie. Odbyły się tam zajęcia laboratoryjne badania wody. Na miejscu prowadząca zajęcia przedstawiła krótką prezentację o wodzie, po czym uczniowie podzieleni zostali na zespoły dwuosobowe i przystąpili do badania stanu czystości wody za pomocą zestawów przygotowanych wcześniej. Po zajęciach przejechaliśmy na obiad do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie. Opiekunami grup były Justyna Józefowicz i Liliana Lisakowska.
W dniach 11 do 12 kwietnia odbył się wyjazd uczestników grup biologicznych, matematycznej i chemicznej do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Tam odbyło się wiele zabaw integracyjnych, poznaliśmy techniki pieczenia chleba oraz wyrabiania naczyń z gliny. Uczyliśmy się także chodzić na szczudłach i gry na bębnach afrykańskich. Uczniowie zdobywali również umiejętności łucznicze i eksperymentowali. W chwilach odpoczynku młodzież nie leniuchowała, lecz aktywnie spędzała czas grając na gitarach i śpiewając piosenki. Opiekunami grup były Katarzyna Dąbkowska, Teresa Bagińska, Justyna Józefowicz i Liliana Lisakowska.

(Wcześniej w dniach 6-7.04. w Kaczym Bagnie były grupy matematyczna, geograficzna i fizyczna pod opieką Hanny Graczyk, Zyty Wardowskiej i Justyny Suwińskiej)

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem