Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (287)

Trwają prace instalacyjno-wykończeniowe przy budynku MCK

Niemałe zainteresowanie mieszkańców i gości naszego miasta wzbudzają prace budowlane dotyczące realizacji inwestycji pod nazwą „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych w Nowym Mieście Lubawskim”, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Inwestycja ta jest jedną z pięciu zadań realizowanych w Nowym Mieście Lubawskim, które dofinansowane zostały ze środków określonych w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Obecnie rozpoczęły się prace instalacyjne, m.in. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i centralnego ogrzewania oraz wykończeniowe (płytki na ścianach i podłogach, montaż płyt g-k)  przebudowanych pomieszczeń wewnątrz budynku. Kontynuowane są prace przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz  pomieszczeń piwnicznych i szybu windowego.

Celem głównym projektu inwestycyjnego jest zwiększenie ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej w MCK, poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku, poprawa efektywności energetycznej budynku oraz poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie poszerzona oferta kulturalna miasta o działalność Manufaktury Zawodów Dawnych, lepsza jakość oferowanych usług kulturalnych oraz zwiększenie możliwości wystawienniczych i edukacyjnych w Nowym Mieście Lubawskim.

Czytaj dalej...

W 2018 roku powstanie ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Narutowicza

We wtorek 20 lutego radni Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim  podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2018 zadania pn. ”Rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki  rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych”.

Głównym zakresem tej inwestycji w granicach Nowego Miasta Lubawskiego będzie budowa ścieżki  rowerowej o długości 1480 metrów i szerokości 2,5 metra z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z rozbudową oświetlenia  na długości 1,2 km (36 słupów) i odprowadzeniem wód deszczowych przy ulicy Narutowicza na długości 1,2 km.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zapowiada, że do połowy marca br. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Natychmiast po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa, by zakończyć roboty budowlane do jesieni 2018 roku.

Dotacja Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na ten cel w wysokości 757.467,54 złotych stanowi 35% kosztów inwestycji.

Realizacja tej wspólnej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz umożliwi odprowadzenie wód opadowych z nowo powstających osiedli.

Czytaj dalej...

W Nowym Mieście Lubawskim wdrożono system Teleopieki Domowej

W środę 21 lutego 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim odbyło sie spotkanie dotyczące wdrożenia systemu Teleopieki Domowej dla seniorów - mieszkańców naszego miasta (osób starszych, mieszkających samotnie lub tych, które nie mogą liczyć na stałą pomoc aktywnych zawodowo członków swoich rodzin).

System ten jest programem pilotażowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Program realizowany będzie przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie co najmniej przez dwa lata, przy 50% wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania Burmistrz Józef Blank podpisał umowy użyczenia urządzeń systemowych z 20 mieszkańcami z terenu naszego miasta, które zadeklarowały chęć skorzystania z systemu Teleopieki Domowej. Seniorzy bezpłatnie otrzymali specjalne telefony stacjonarne, bądź komórkowe oraz urządzenia alarmowe tzw. "czerwone przyciski".

Burmistrz Józef Blank podczas wystąpienia podkreślił, że Teleopieka Domowa jest kolejną inicjatywą - po Karcie Seniora i Kopercie Życia - kierowaną do mieszkańców naszego miasta, celem podnoszenia ich bezpieczeństwa i komfortu życia.

Dzięki programowi seniorzy będą mieli zapewnioną całodobową gotowość centrum operacyjno-alarmowego, które podejmie działania ratownicze po otrzymaniu od osoby starszej sygnału za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”.

Polskie Centrum Opieki będzie odpowiedzialne za telefoniczne nadzorowanie przebiegu akcji od chwili otrzymania sygnału do czasu udzielenia pomocy. Operator centrum nawiąże kontakt z seniorem wzywającym pomocy, oceni sytuację, powiadomi osoby wskazane do kontaktu, a w razie konieczności wezwie pod adres seniora karetkę pogotowia ratunkowego, policję lub straż pożarną. Będzie także utrzymywał kontakt telefoniczny z osobą wzywającą pomocy, aż do przybycia wezwanych osób lub służb.

Udział w programie jest bezpłatny, a warunkiem przystąpienia do niego było wypełnienie ankiety informacyjnej, posiadanie sprawnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego, którego numer nie jest zastrzeżony. Każdy senior korzystający z Teleopieki Domowej, jego opiekun lub członek rodziny zostali przeszkoleni z obsługi systemu i w każdej chwili mogą zwrócić się do pracowników Urzędu MIejskiego w Nowym Mieście Lubawskim o dodatkowe informacje.

Czytaj dalej...

Dopłaty do wymiany pieców węglowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

We wtorek 20 lutego 2018 roku podczas XXXIX sesji radni Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Już jesienią ubiegłego roku z inicjatywy Burmistrza Józefa Blanka radni miejscy prowadzili prace nad sformułowaniem zasad udzielania dopłat do wymiany pieców węglowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego funkcjonujących w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na ekologiczne źródła ciepła, w tym na:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie elektryczne;

3) ogrzewanie olejowe;

4) podłączenie do sieci ciepłowniczej;

5) pompy ciepła;

6) automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą,

7) automatyczne kotły opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy.

Regulamin udzielania wsparcia dla mieszkańców określa wysokość dotacji celowej na poziomie 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 2.500 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dotacja może być udzielona Wnioskodawcy, u którego będzie funkcjonował wyłącznie ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym (węglem, koksem, miałem) zostanie trwale wyłączony z systemu ogrzewania. W pierwszym roku przyznawania dotacji z dopłaty skorzysta około 10 gospodarstw domowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na rok 2018 mieszkańcy mogą pobierać po 20 marca i składać w terminie od 3 do 30 kwietnia br. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pok. nr 12. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Czytaj dalej...

Pomoc dla Murowanej Gośliny

Na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina w formie dotacji celowej w kwocie 5 tys. złotych.

W nocy z 24 na 25 stycznia 2018 roku w Murowanej Goślinie doszło do wybuchu gazu, którego przyczyną było rozszczelnienie gazociągu. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległy trzy budynki mieszkalne i jeden budynek gospodarczy. Piętnaście budynków zostało uszkodzonych. Zniszczona też została infrastruktura drogowa.

Burmistrz Józef Blank zwrócił się do radnych miejskich z apelem o wsparcie poszkodowanego samorządu podkreślając, że Gmina Murowana Goślina, tak jak Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie od 2010 roku, należy do międzynarodowej sieci miast cittaslow. Nie dziwi zatem solidaryzowanie się i pomoc dla tej gminy.

Wspomnieć należy, że na apel Koordynatora Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow odpowiedziała większość miast stowarzyszenia. Zasadnym było, aby w związku z tym zdarzeniem również Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie udzieliła pomocy finansowej i w ten sposób okazała solidarność oraz wsparcie dla poszkodowanej gminy na odbudowę zniszczonej infrastruktury.

Czytaj dalej...

Nowomiejski MOSIR CUP

W sobotę 17 lutego w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się halowe indywidualne mistrzostwa tenisa ziemnego w grze podwójnej MOSIR CUP, zorganizowane przez Dyrektora Marka Borkowskiego.

W uroczystym otwarciu zawodów uczestniczył Burmistrz Józef Blank życząc tenisistom wielu niezapomnianych wrażeń z udziału w turnieju, formy i współpracy w deblowych zmaganiach.

 

Do współzawodnictwa przystąpiło 10 osób — mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego oraz gmin Kurzętnik, Biskupiec  i Nowe Miasto Lubawskie. Miłą niespodzianką turnieju stała się obecność debiutantki — Agnieszki Kasprzyckiej, która jest pierwszą nowomieszczanką uczestniczącą w deblowym turnieju tenisowym.


Rozgrywki przeprowadzono w systemie debla indywidualnego, co wymagało od uczestników nie tylko umiejętności rywalizacji, ale też współpracy z różnymi partnerami deblowymi. Mecze trwały ponad 6 godzin, lecz do końca nikt nie potrafił uzyskać w tabeli przewagi, która gwarantowałaby ostateczny sukces.


O kolejności na podium decydował ostatni mecz. W nim Rafał Godziński z Pacółtowa w parze z Łukaszem Żywickim z Nowego Miasta Lubawskiego osiągnęli trzygemową przewagę nad Mirosławem Świętym (Biskupiec) i Wojciechem Milewskim (Nowe Miasto).

To oznaczało, że najwszechstronniejszym deblistą okazał się Rafał Godziński i to on dumnie wzniósł puchar za pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął Wojciech Milewski, a trzecie Łukasz Żywicki. Grupę pocieszenia, w której rywalizowali przegrani z eliminacji, wygrał Leszek Seweryn z Nowego Miasta Lubawskiego.

 

MOSIR CUP był pierwszym krokiem na drodze do spopularyzowania tenisa ziemnego w Nowym Mieście Lubawskim. Koordynator turnieju Wojciech Milewski i organizatorzy zapowiadają, że w planach na ten rok są też inne formy tenisowej rywalizacji i zabawy zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Czytaj dalej...

II Memoriał im. Jerzego Perschke w MOSiR

W środę 21 lutego 2018 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w otwarciu Mistrzostw Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Nożnej Chłopców - Igrzyska Dzieci II Memoriał im. Jerzego Perschke, który odbył się w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim.

Uczestnicy turnieju piłki nożnej, zanim rozpoczęli sportowe zmagania, uczcili pamięć zasłużonego szczególnie dla piłki nożnej działacza sportowego Jerzego Perschke. Młodzi piłkarze złożyli też wiązankę kwiatów i zapalili znicz na grobie śp. Jerzego Perschke. Memoriałowe zmagania młodych piłkarzy obserwowała żona śp. Jerzego oraz syn.

W zawodach udział wzięło 11 drużyn. W wyniku rywalizacji - najpierw w 3 grupach, a później zwycięzcy grup w bezpośrednich pojedynkach - I miejsce wywalczyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1 z Ostródy, II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej z Biskupca Pomorskiego i na III miejscu na podium stanęli zawodnicy Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie.

Puchar dla najlepszego zawodnika ufundowany przez Jerzego Perschke juniora odebrał z rąk fundatora Jakub Sadowski z SP Nr 1 w Ostródzie.

Czytaj dalej...

"W drodze do krajowego certyfikatu" - seminarium w SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 lutego 2018 r. gościła w swoich murach dyrektorów i przedstawicieli 18 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, które są zainteresowane uzyskaniem wojewódzkiego lub  krajowego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, Annę Zdaniukiewicz – wojewódzkiego koordynatora  SzPZ oraz Dorotę Osińską - kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Nowym Mieście Lub. Placówka  wspólnie z Zespołem Szkół w Bielicach i SP nr 3 w Ostródzie  przygotowała seminarium pn. „W drodze do krajowego certyfikatu”.

Na początku spotkania dyrektorzy szkół tj. Jerzy Resicki, Marzena Gabska i Mariola  Jarmołowicz  przedstawili  dorobek  w/w szkół, które 5 grudnia 2017 r.  odebrały Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Następnie szkolni koordynatorzy projektu Irena Światkowska, Dorota Filaber i Teresa Pętlicka przeprowadziły szkolenie z zakresu umiejętności planowania wg modelu SzPZ, przedstawiono obowiązujące  procedury, badania oraz przygotowanie wniosku od strony „roboczej”. 

Zwrócono uwagę na  ważne etapy przy tworzeniu szkoły promującej zdrowie tzn. diagnozę, która jest punktem wyjścia do budowania planu działań,  działanie czyli realizacja planu, ewaluacja wyników. Podkreślano, że coroczna autoewaluacja umożliwia kompletną ocenę wyników podejmowanych działań, ich spójność i użyteczność dla szkoły. Pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników realizowanych projektów oraz wybranie problemu priorytetowego na najbliższy czas. Pani Anna Zdaniukiewicz – przypomniała, że bardzo istotne jest to, aby uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły czuli się autorami i realizatorami wprowadzanych zmian. W takiej szkole ważny jest klimat, który sprzyja osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy, służy zdrowiu psychicznemu, fizycznemu i społecznemu wszystkich uczniów i pracowników. Ważne jest partnerstwo i współdziałanie całej społeczności szkolnej. Zwracano uwagę również na to, aby ważyć każde słowo we wniosku i wykazać czym różni się dana placówka od innych. 

W seminarium wzięły udział następujące placówki: SP nr 3 w Ostródzie, OREW w Działdowie, NSPdP  w Działdowie, Zespół Szkół  w Bielicach, SP nr 9 w Elblągu, PM nr 9, 32 i 37  w Olsztynie, Zespół Szkół w Kurzętniku, SP z Nidzicy, SP  Rogoż,  PM Nowe Miasto Lub, SP nr 1 w Olsztynku, SP Rybno,  SP Nowe Grodziczno, NZPS w Szczytnie, SP Biskupiec, SP Koszelewy.

Dyrektor szkoły J. Resicki i koordynator I. Światkowska dziękują całej społeczności szkolnej za pomoc w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej...

Miejski Konkurs Ortograficzny w SP nr 2

16 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się Miejski Konkurs Ortograficzny, który był zarazem eliminacjami do konkursu powiatowego „O Złote Pióro Starosty”.

Tekst dyktanda przygotowali pracownicy Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Do konkursu przystąpiło siedemnaścioro uczniów, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwały polonistki z nowomiejskich podstawówek.

Dyplomy i nagrody wręczył laureatom Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego - Krzysztof Widźgowski. Dyktando najlepiej napisała uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim Patrycja Chmielewska, drugie miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 Im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim Igor Orzeł, na trzecim miejscu uplasował się Bartosz Dąbkowski, a czwarte miejsce zajęła Katarzyna Polak - oboje ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a najlepszej czwórce życzymy sukcesów podczas konkursu powiatowego.

Czytaj dalej...

Pierwszy Powiatowy Konkurs Zespołów Tanecznych „Moc Tańca” o Puchar Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

We wtorek 13 lutego 2018 roku odbył się Pierwszy Powiatowy Konkurs Zespołów Tanecznych „Moc Tańca” o Puchar Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim. W konkursie udział wzięło jedenaście zespołów tanecznych ze szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego, których oceniało jury w składzie: Pani Marlena Rymer, Pani Monika Weisgerber i Pan Krzysztof Leśniewski.

W kategorii klas I – III zwycięzcą konkursu został zespół ze Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie - „Roztańczone Baletki”. Drugie miejsce jury przyznało zespołowi „Smile” ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach. Na trzecim miejscu uplasował się zespół „Pomponiaki” ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im Janusza Korczaka w Nowym Mieście, natomiast czwarte miejsce zajęły dwie drużyny z Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich z Bratiana – „Smart Angels” i „Girls Team”.

W kategorii klas IV – VII liderem została formacja „Concret” z Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku a drugie miejsce zajął Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim – „Dance Queens”. Na trzecim miejscu uplasowały się „Gwiazdy” ze Szkoły Podstawowej w Skarlinie. Czwarte miejsce zajęły trzy zespoły: „Queen Dance”  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście, „Tylice Dance” ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach oraz „Super Mocne” ze Szkoły Podstawowej w Radomnie.

Wszyscy uczestnicy I Powiatowego Konkursu Zespołów Tanecznych otrzymali upominki, które wręczył Zbigniew Domżalski dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali z rąk burmistrza Józefa Blanka puchary. Nagrodę publiczności otrzymał zespół „Smart Angel”, natomiast nagrodę jury zespół „Roztańczone Baletki”.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem