Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (467)

Warsztaty szydełkowania w nowomiejskiej Manufakturze Zawodów Dawnych

W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubaw­skim zakończyły się warsztaty szydełkowania pod hasłem - Robótkowe szaleństwo Bożonarodzeniowe.

Warsztaty przysporzyły uczestnikom wiele radości i stworzyły szansę rozwoju ich zdolności. We wspaniałym towarzystwie uczestniczek warsztatów powstały przepiękne, własnoręcznie wykonane gwiazdki, dzwoneczki, girlandy oraz bombki. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczkom oraz Instruktorką warsztatów szydełkowania w ramach Manufaktury Zawodów Dawnych była pani Edyta Szałkowska.

Ozdoby wykonane na warsztatach zostaną wykorzystane do przystrojenia choinki Miejskiego Cen­trum Kultury. Organizatorzy już dziś zapraszają wszystkich chętnych niezależnie od wieku na kolejne warsztaty pod nazwą ,,Szydełko Wielkanocne”. Szczegóły tych i innych warsztatów pojawią się już niebawem na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Czytaj dalej...

Drugie międzynarodowe warsztaty dla młodzieżowych radnych miast

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Telšiai na Litwie odbyły się drugie warsztaty dla radnych Młodzieżowych Rad Miast w ramach transgranicznego projektu SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network, w którym Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest partnerem stowarzyszonym.

W warsztatach uczestniczyło kilkudziesięciu młodzieżowych radnych z miast litewskich i polskich oraz ich opiekunowie - m.in. z Telšiai, Gdyni, Elbląga, Dzierzgonia i Iławy oraz trójka radnych Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim wraz z opiekunką z SP nr 2 i przedstawicielem Urzędu Miejskiego, który jest członkiem zespołu projektowego.

Uczestnikami warsztatów byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk, w tym autor projektu i zarazem jego lider Marcin Żuchowski oraz przedstawicielka Fundacji Civis Polonus z Warszawy. Wszystkich przybyłych powitał Burmistrz Telšiai
Valdemaras Ramšas.

Dwudniowy intensywny program warsztatów obejmował m.in. zajęcia dotyczące:

- przedstawienia uczestnictwa młodzieży w Polsce i na Litwie w życiu społecznym,

- form wzmocnienia aktywności młodych w życiu lokalnym swoich miast,

- formułowania potrzeb młodych i negocjacji w trakcie wdrażania ich w życie,

- podejmowania debat nad zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej,

- komunikacji młodzieży z liderem i władzami miast,

- konfliktów i sposobów ich rozwiązywania,

- współpracy grupowej w aktywnym społeczeństwie,

- planowania oraz realizacji projektów i działań przez młodzież.

Po realizacji warsztatów prowadzonych przez troje trenerów z Wilna, młodzieżowi radni uczestniczyli w grupach dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Czytaj dalej...

Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu Euroregion Bałtyk

We wtorek 4 grudnia 2018 roku na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się kolejne spotkanie z Prezesem Fundacji Civis Polonus z Warszawy Joanną Pietrasik - członkiem zespołu realizującego transgraniczny projekt SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network, w którym Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest partnerem stowarzyszonym.

W spotkaniu projektowym uczestniczył Burmistrz Józef Blank, Jerzy Grządzielewski-  Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej, Magdalena Kortes – opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, uczniowie ze szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim.

Burmistrz Józef Blank wspólnie z uczestnikami omawiał możliwości zwiększenia udziału młodego pokolenia mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego w życiu społecznym i w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej - bowiem ideą przewodnia projektu jest zwiększenie partycypacji młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym oraz wzmocnienie zdolności lokalnych i regionalnych osób decyzyjnych z obszaru Południowego Bałtyku zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem. 

Głównymi grupami docelowymi projektu są miejskie rady młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, młodzież i osoby zajmujące się problematyką młodzieży.

Celem ogólnym transgranicznego projektu jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu Południowego Bałtyku umożliwiającej zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych na poziomie lokalnym - m.in. Młodzieżowych Rad Miast i organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży.

 

Cele szczegółowe projektu:

1) zwiększenie współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń i kompetencji partnerów na temat partycypacji obywatelskiej młodych,

2) zwiększenie możliwości i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego i ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu obywatelskiego z młodymi,

3) upowszechnienie wniosków i doświadczeń projektu oraz wspólna analiza i refleksja na temat przyszłości partycypacji młodych w obszarze Południowego Bałtyku.

 

Projekt zakłada następujące działania:

- przygotowanie raportu opartego na analizach, badaniach jakościowych i ilościowych; dostosowanie kwestionariusza w celu poznania oczekiwań młodzieży, barier, narzędzi oraz zbadanie zasobów potrzebnych do poprawy sytuacji;

- opracowanie zasad i standardów dla sieci transgranicznych, przykłady procesów partycypacji, opisy przypadków oparte na doświadczeniach każdej z gmin, utworzenie grupy młodzieżowej;

- organizacja międzynarodowej konferencji, indywidualne konsultacje, grupy dyskusyjne, konkursy, szkolenia, seminaria, wizyty monitorujące, przemówienia publiczne prowadzone przez młodzież;

- zaprezentowanie doświadczeń związanych z partycypacją młodzieży w lokalnym zarządzaniu; przygotowanie portfolio identyfikującego młodzież, materiały wideo, transgraniczna kampania reklamowa i portal internetowy.

 

Projekt rozpoczął się pierwszego stycznia br. i realizowany będzie do końca 2019 roku. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (organizacja zrzeszająca 41 gmin z województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego).

Czytaj dalej...

Upamiętniono 79. rocznicę Czarnego Czwarku w Nowym Mieście Lubawskim

W piątek 7 grudnia 2018 roku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń Czarnego Czwartku 1939 roku, społeczeństwo nowomiejskie uczciło pamięć 25 rozstrzelanych mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji rozstrzelanych, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, poczty sztandarowe, kombatanci, służby mundurowe, harcerze, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz licznie zebrana nowomiejska młodzież.

Po zakończeniu uroczystości w bazylice p.w. Św. Tomasza Apostoła, przy akompaniamencie miejskiej orkiestry dętej, wszyscy zebrani udali się do miejsca kaźni mieszczącego się przy ulicy Działyńskich (dawna siedziba Selbstschutz) oraz na miejsce egzekucji piętnastu Nowomieszczan przy ulicy 7 Grudnia, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Przy pomniku zamordowanych 7 grudnia, po przedstawieniu rysu historycznego wydarzeń pamiętnego czwartku 1939 roku, odczytano apel poległych, zaś ks. Kanonik Zbigniew Markowski odmówił modlitwę za poległych Nowomieszczan.

Zwracając się do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego mówił o potrzebie zachowania w pamięci wydarzeń Czarnego Czwartku oraz podziękował kombatantom i obecnym na uroczystości za udział w nowomiejskich obchodach 7 grudnia 1939 roku. Kierując słowo do zgromadzonej młodzieży, Burmistrz zaapelował o kultywowanie pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń w Nowym Mieście Lubawskim i Lubawie.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wysłuchali przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich przypomnienia wydarzeń, jakie miały miejsce 79 lat temu na ulicach Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Czytaj dalej...

Mikołajki na Nowomiejskim Rynku

W środę 6 grudnia 2018 roku nowomiejskie dzieci odwiedził Mikołaj, który ze swojego konnego zaprzęgu - opatrzonego herbem naszego miasta i logo sponsorów firm Szynaka Meble oraz Banku Spółdzielczego w Nowym Mieście Lubawskim - rozdawał słodycze i inne upominki jeżdżąc wokół Rynku i uliczkami centrum.

Święty Mikołaj oraz towarzyszące mu Śnieżynki odwiedzili także szkoły podstawowe i przedszkola, gdzie zostali entuzjastycznie powitani przez dzieci, które w podziękowaniu podarowały własnoręcznie przygotowane laurki.

Następnie o godzinie 15.00 na nowomiejskim rynku, koncertem piosenek zimowych rozpoczęła się impreza mikołajkowa. Maluchy mogły zrobić sobie zdjęcie z gwiazdorem, a pod namiotem sponsora otrzymać Certyfikat Grzecznego Dziecka 2018 z podpisem Mikołaja. O godzinie 16.00 po chóralnym odliczaniu Burmistrz Józef Blank w asyście Mikołaja i Roberta Komasary - dyrektora Banku Spółdzielczego w Nowym Mieście Lubawskim, zapalił lampki na choince ustawionej na rynku oraz balkonie Urzędu Miejskiego.

 Po imprezie plenerowej, w Miejskim Centrum Kultury dzieci mogły obejrzeć teatrzyk pt. „Mikołajkowa Niespodzianka”. 

Czytaj dalej...

Jubileusz 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego

W środę 5 grudnia 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Jadwigę i Jana Kasprzyckich oraz Państwa Danutę i Jana Nadolskich, aby wraz z Kierownikiem USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.


Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował publikacją „Impresje Józefa Polaka", a Panie Jadwiga i Danuta otrzymały również storczyki w doniczce. 

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Czytaj dalej...

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

W poniedziałek 3 grudnia 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Lidię i Henryka Dembler oraz Państwa Hannę i Celestyna Sternickich, aby wraz z Kierownikiem USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Kronika zatrzymanego czasu", a Panie Lidia i Hanna otrzymały również storczyki w doniczce.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Czytaj dalej...

Walne Zgromadzenie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Reszlu

W czwartek 29 listopada 2018 roku Burmistrz Józef Blank wraz z pełnomocnikiem ds. cittaslow Jerzym Grządzielewskim uczestniczył w Zgromadzeniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Reszlu.

W programie zebrania było m.in. sprawozdanie z dotychczasowej działalności podejmowanej przez Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow przedłożone przez Krajowego Koordynatora – Pana Artura Wrochnę oraz omówienie działań promocyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku, które przedstawił Marcin Galibarczyk - Kierownik Biura Cittaslow w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Kolejne punkty programu zebrania obejmowały zatwierdzenie zmian do Regulaminu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow oraz wybory Krajowego Komitetu Koordynującego.

Krajowym Koordynator został Jacek Kostka Burmistrz Górowa Iławeckiego, jego zastępcą Jacek Wiśniowski z Lidzbarka Warmińskiego.

Następnie uczestnicy Zgromadzenia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow rekomendowali przedstawicieli do władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow - na Wiceprzewodniczącego wybrali Jacka Kostkę, na członka Rady Gwarantów Jacka Wiśniowskiego, natomiast na członka Międzynarodowego Komitetu Koordynującego wskazali Macieja Sitarka - burmistrza pobliskiego Lidzbarka.

Walne Zgromadzenie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow było również okazją do zapoznania uczestników z atrakcjami turystycznymi Reszla prezentowanymi na filmie promocyjnym oraz podziwiania w zrewitalizowanym Miejskim Centrum Kultury występów Zespołu Ludowego RESZELANIE.

Czytaj dalej...

Złoty jubileusz naszych mieszkańców

W środę 28 listopada 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Krystynę i Stanisława Anszczak oraz Państwa Wiesławę i Zygmunta Nelkowskich, aby wraz z Kierownikiem USC Ewą Machujską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Burmistrz udekorował dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Kronika zatrzymanego czasu", a Panie Krystyna i Wiesława otrzymały również storczyki w doniczce.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Czytaj dalej...

Na terenie miasta powstają nowe place zabaw dla dzieci

Z końcem listopada na terenie Nowego Miasta Lubawskiego rozpoczęto prace montażowe na dwóch nowych placach zabaw dla dzieci - jednym przy ulicy Żwirki i Wigury na terenie pokolejowym oraz drugim na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Działyńskich.

Zakres prac montażowych placu zabaw dla dzieci utworzonym obok parkingu przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym obejmuje :

1) zestaw zabawowy, w którego skład wchodzą: podesty, ślizgi, przejście tubowe, elementy linowe, ścianka wspinaczkowa,

2) huśtawkę podwójną z siedziskiem płaskim i kubełkowym,

3) huśtawkę typu "bocianie gniazdo" z siedziskiem kołowym o średnicy 1 metra,

4) huśtawkę typu "waga" wyposażoną w gumowe odbojniki,

5) dwa bujaki sprężynowe - pojedynczy i koniczynka

6) piaskownicę o wymiarach 3mx3m,

7) tablicę informacyjną z regulaminem

8) ogrodzenie panelowe 3D z furtką o wysokości 1,2 m.

Łączny wartość zakupów i montażu urządzeń oraz ogrodzenia opiewa na kwotę 43.519,70 złotych brutto.

Zakres prac montażowych przy placu zabaw na boisku szkolnym przy SP nr 3 obejmuje:

1) zestaw "mała forteca", w którego skład wchodzą: wieża z dachem czterospadowym, zjeżdżalnia, schody z barierami, trap z poręczami, tunel i podesty,

2) huśtawkę podwójną z siedziskiem płaskim i kubełkowym,

3) huśtawkę typu "waga",

4) bujak na sprężynie LEW,

5) zestaw z tablicą informacyjną z regulaminem.

Wartość zakupów i montażu urządzeń placu zabaw wynosi 17.796,00 złotych brutto.

Place te w przyszłości będą doposażane w kolejne nowe urządzenia.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem