Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (235)

Wojewódzki Konkurs „Obrońcy Praw Dziecka” w SP nr 2

20 listopada 2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się Wojewódzki Konkurs „Obrońcy Praw Dziecka”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski oraz radni miejscy: Mirosława Czernysz, Andrzej Nadolski i Kazimierz Zgliczyński.

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka został objęty honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, w imieniu którego oficjalnego otwarcia dokonał Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski. Na powitanie uczestników odczytano list Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka z życzeniami dla wszystkich uczestników i organizatorów.

Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Działyńskich w Bratianie, ze Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim oraz ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach.

Rywalizację oceniało niezależne jury w składzie: Andrzej Korecki, Monika Rybicka i Magdalena Grabowska. Koordynatorem wydarzenia była Anita Leliwa.

Drużyny redagowały pracę pisemną na temat: „Jakie prawa zapisane w Konwencji o Prawach dziecka uważasz za najważniejsze?” oraz uczestniczyły w turnieju drużyn. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące życiorysu Janusza Korczaka, instytucji zajmujących się przestrzeganiem praw dziecka, zadań i dokonań Rzecznika Praw Dziecka, znajomości Konwencji Praw Dziecka oraz rozwiązywali krzyżówkę.

Gdy komisja konkursowa oceniała wykonanie poszczególnych zadań, uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek. Następnie jury ogłosiło wyniki i dokonano wręczenia statuetek zwycięzcom. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, II miejsce Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, III miejsce Szkoła Podstawowa im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Statuetki, jak co roku, ufundował Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank.

Czytaj dalej...

Modernizacja oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie systematycznie realizuje zadanie dotyczące rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego. Zamysłem całego przedsięwzięcia jest podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta tzn. rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów oświetleniowych.

Aktualnie dokonano uzupełnienia i modernizacji oświetlenia ulicznego w następujących miejscach:

1) 4 punkty oświetleniowe przy ulicy Storczykowej - 4 szt. wysięgników i opraw oświetleniowych (niestety nie wiadomo czy zaświecą do końca roku, ponieważ trwa procedura przyłączeniowa i uzależniona jest od firmy Energa Oświetlenie Sp. z o.o.). Są to nowe punkty oświetleniowe, o które wnioskowali mieszkańcy podczas spotkań z Burmistrzem w terenie,

2) 1 punkt oświetleniowy przy ulicy Piastowskiej - dołożono na słupie oświetleniowym dodatkowy wysięgnik z oprawą, który ma na celu doświetlić parking (przy skrzyżowaniu z ul. Korczaka),

3) 3 punkty przy ulicy Kopernika (nawierzchnia gruntowa w stronę schodów do parku miejskiego) - 3 nowe słupy oświetleniowe żelbetonowe – linia napowietrzna wraz z wysięgnikami i oprawami.

Zadania były wykonywane przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Brodnica. Koszt uzupełnienia i modernizacji oświetlenia przy ulicy Storczykowej, Piastowskiej oraz ulicy Kopernika na podstawie dokumentacji projektowej wyniósł ponad 24 tys. złotych brutto.

Czytaj dalej...

VI Memoriał im. Krzysztofa Prusakowskiego

W niedzielę 19 listopada 2017 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w otwarciu, a następnie zakończeniu VI Memoriału im. Krzysztofa Prusakowskiego, organizowanego przez Automobilklub Nowomiejski.

W tym roku rajd samochodowy, będący rundą Mistrzostw Warmii i Mazur, odbył się na terenie firmy Dann-Trans w Nowym Mieście Lubawskim. Wystartowało w nim prawie 40 kierowców, którzy na placu utwardzonym kostką mięli wspaniałe warunki do rajdowych zmagań.

Czytaj dalej...

Nagroda Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Dnia 17 listopada 2017 r. w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła się uroczystość z okazji wręczenia „Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”.

Gospodarzem gali był Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Jednym z tegorocznych laureatów został Dariusz Andrzejewski - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Indywidualna nagroda przyznana została Dariuszowi Andrzejewskiemu w szczególności za inicjowanie i wdrażanie programów ze środków zewnętrznych służących m.in. wyrównywaniu szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, a także podejmowanie nowatorskich działań w dziedzinie pomocy społecznej.

Ideą przyznawania nagród i wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Czytaj dalej...

Z Dobrego Miasta do Nowego Miasta Lubawskiego

W sobotę 18 listopada 2017 roku w ramach cyklu wycieczek Cittaslow do Nowego Miasta Lubawskiego przyjechała grupa mieszkańców Dobrego Miasta na czele z Zastępcą Burmistrza Beatą Harań.

Goście mieli okazję zwiedzić nowomiejską Pracownię Garncarstwa, Metaloplastyki i Wyrobów z Kamienia przy ulicy Narutowicza oraz Centrum Informacji Turystycznej. Pasjonat nowomiejskiej historii Janusz Laskowski oprowadził mieszkańców Dobrego Miasta po naszej Bazylice kolegiackiej, spacerując uliczkami miasta pokazał gotyckie mury obronne z Bramami Lubawską i Kurzętnicką oraz pomnik przy ulicy 7 Grudnia.

Następnie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Burmistrz Józef Blank powitał gości wraz z Zastępcą Burmistrza Dobrego Miasta Beatą Harań i przedstawicielami Akademii Każdego Wieku. Na gości czekali również Zastępca Dyrektora Eleonora Lewalska i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim.

Podczas spotkania Burmistrz Józef Blank przedstawił gościom najważniejsze inwestycje zrealizowane w naszym mieście, zapoznał z istniejącymi jednostkami oświaty, kultury i sportu oraz z organizacjami pozarządowymi. Zastępca Burmistrza Dobrego Miasta również opowiedziała o swoim mieście i działaniach podejmowanych na rzecz mieszkańców.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Lech Bober przedstawił politykę senioralną w Nowym Mieście Lubawskim oraz historię i zakres funkcjonowania uniwersytetu. Na zakończenie spotkania swój występ zaprezentował kabaret U3W, który wprawił wszystkich w doskonały humor.

Podczas spotkania zapowiedziano, że w przyszłym roku odbędzie się rewizyta naszych mieszkańców i słuchaczy nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobrym Mieście. 

Czytaj dalej...

Pierwszy Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości

W czwartek 16 listopada 2017 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w I Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości w Olsztynie, który odbył się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM.

To wyjątkowe wydarzenie zainspirowane przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina i Prezesa Grupy WM Jarosława Tokarczyka zgromadziło samorządowców i przedsiębiorców z naszego regionu, dynamicznie rozwijające się start-upy i najlepszych polskich mówców, inspiratorów, trenerów i mentorów. Ideą kongresu było stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i technologią.

Podczas inauguracji Kongresu Przyszłości wręczone zostały nagrody dla laureatów Plebiscytu Inwestycja Roku 2016 prowadzonego przez Gazetę Olsztyńską.


W jednym z pięciu bloków tematycznych dotyczącym przyszłości miasteczek Cittaslow Burmistrz Józef Blank moderował dyskusję o współpracy zagranicznej i jej wpływie na rozwój społeczno-kulturalny mieszkańców oraz rozwój turystyki i lokalnej przedsiębiorczości.

Wcześniej w tym samym dniu Burmistrz Blank uczestniczył w otwarciu Międzynarodowego Oddziału Biura Cittaslow International w Olsztynie z udziałem Dyrektora Generalnego Pier Giorgio Olivetiego i Wicemarszałek Wioletty Śląskiej-Zyśk.

Czytaj dalej...

Jubileusz 5 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W środę 15 listopada 2017 roku odbyła się Inauguracja roku akademickiego i uroczystość jubileuszu 5 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim.

Wśród gości byli m.in. Profesor Stefan Smoczyński Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ds. UTW, Prezes Fundacji Manko  Łukasz Salwarowski, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja wraz z radnymi, Starosta Andrzej Ochlak, Zastępca Wójta Kurzętnika Teresa Łątkowska, przedstawiciel Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie Michał Wróblewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mirosław Mozarczyk, Zastępca Komendanta PSP Leszek Zagórski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z UTW w Nowym Mieście Lubawskim - dyrektorzy nowomiejskich jednostek oświatowych i kulturalnych oraz zaprzyjaźnionych UTW z Ostródy, Brodnicy, Lidzbarka i innych miast.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Lech Bober przedstawił historię powstania i działalności uniwersytetu oraz podziękował samorządom i instytucjom za dotychczasowe wsparcie merytoryczne i finansowe.

Burmistrz Józef Blank w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie ze znakomitego funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim oraz życzył studentom i wykładowcom dużo satysfakcji z realizacji i rozwijania swoich zainteresowań.

Już po raz szósty dla studentów zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”, który zaśpiewał Chór "Dysonans" nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nowo przyjętym ośmioro studentom indeksy wręczył Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Lech Bober wraz z Burmistrzem Józefem Blankiem i Profesorem Stefanem Smoczyńskim.

W części artystycznej uroczystości wystąpił kabaret U3Wu, który niezawodnie dostarczył publiczności dużej dawki humoru. 

Czytaj dalej...

Międzynarodowa debata nad przyszłością Europy

W dniach 9-13 listopada 2017 roku partnerskiej Gminie Hude odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie delegacji z Fiume Veneto we Włoszech, Solecznik na Litwie, Arnage we Francji, Nowego Miasta Lubawskiego i gospodarzy, które realizowane było w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo?..." współfinansowanego przez Komisję Europejską z Programu Europa dla Obywateli. W warsztatach tematycznych gościnnie uczestniczyli również przedstawiciele miasta Brake w Dolnej Saksonii i Kröpelin ze Wschodnich Niemiec.

Tematem przewodnim międzynarodowej debaty była przyszłość Europy i analizowanie przez przedstawicieli partnerskich samorządów pięciu scenariuszy zaproponowanych przez Komisję Europejską w dokumencie pt. "Biała Księga w sprawie przyszłości Europy".

Wynikiem kilkugodzinnej wymiany doświadczeń było przyjęcie przez większość uczestników debaty scenariusza czwartego "Robić mniej, ale efektywniej" z możliwością realizacji scenariusza piątego "Robić wspólnie znacznie więcej"

Gościem honorowym debaty był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tiemo Wölken, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami nad przyszłością Europy z punktu widzenia członka organu prawodawczego Unii Europejskiej. 

Ciekawym punktem międzynarodowego spotkania była analiza z udziałem uczniów Szkoły im. Petera Ustinova w Hude wyników ponad 80 ankiet przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2017 roku wśród młodzieży w wieku 13-15 lat uczęszczających do szkół w Hude, Solecznikach, Nowym Mieście Lubawskim i Fiume Veneto.

Wśród dwunastu pytań niniejszej ankiety były m.in.:  Czy Unia Europejska jest wzorem sukcesu?, Czy państwa narodowe (np. Państwo członkowskie Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Litwa) mają większy wpływ na UE niż w przeszłości?, W jakich obszarach państwo narodowe powinno decydować wyłącznie, a nie UE? Na jakie obszary życia UE powinna wywierać większy wpływ?, Brexit - czy należy obawiać się opuszczenia innych państw UE?, Czy istnieje niebezpieczeństwo większego wpływu nacjonalistów w Europie? (Nacjonaliści stawiają swoje państwo na pierwszym planie, a nie społeczność, na przykład Front National we Francji, AfD w Niemczech).

Spotkanie w Gminie Hude było jednym z pięciu międzynarodowych debat zaplanowanych w ramach projektu pt. „Dokąd zmierzasz, Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast partnerskich” , sformułowanego przez Jerzego Grządzielewskiego - Kierownika Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, na który Komisja Europejska w 2016 roku przyznała grant w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Partnerzy projektu wielokrotnie zajmowali się w przeszłości tematami rozwoju gmin w kontekście wartości UE. Wspólnie pogłębiali również istotne kwestie dla UE, takie jak: demografia, mniejszości narodowe, żywność ekologiczna, fachowe kadry dla gospodarki, bezrobocie, wolontariat i demokratyczne zaangażowanie Europejczyków. Projekt nakierowany jest na długotrwałą współpracę tematyczną i stanowi dobrą podstawę dla przyszłych inicjatyw i działań wzmacniających tożsamość europejską.

Warsztaty tematyczne realizowane w poszczególnych miastach partnerskich są szczególnie cenne dla społeczności lokalnych i stanowią wartość ponadlokalną na miarę problematyki podejmowanej w Parlamencie Europejskim. Istotnym w całym projekcie jest duży udział młodych ludzi w rozważaniach dotyczących tematyki osiągnięć UE i kosztów rezygnacji z kontynuacji budowania wspólnych wartości Zjednoczonej Europy. Projekt z jego tematyką ma pozytywny wpływ na promowanie obywatelstwa europejskiego, tożsamości europejskiej i poprawy warunków dla demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu unijnym. 

Podczas spotkania delegaci uzgodnili wspólnie program międzynarodowej współpracy w 2018 roku - głównie w zakresie wymian młodzieży szkolnej i udziału w lokalnych wydarzeniach. W przyszłym roku przypada również jubileusz 15-lecia partnerstwa pomiędzy Hude i Nowym Miastem Lubawskim, którego uroczystości planowane są na początek lipca.

W programie międzynarodowego spotkania w ramach projektu "Dokąd zmierzasz Europo...?" były także uroczystości jubileuszu 15-lecia partnerstwa między społecznościami Hude i Fiume Veneto. Z tej okazji gratulacje i życzenia Burmistrza Józefa Blanka przekazał burmistrzom i społeczności Hude oraz Fiume Veneto Jerzy Grządzielewski.

Uczestnicy spotkania mięli również okazję zwiedzić Niemiecki Dom Emigranta, wyróżniony jako Europejskie Muzeum roku 2007, gdzie zwiedzający podążają śladami ponad siedmiu milionów ludzi, którzy wyprawili się z Bremerhaven na drugą stronę Atlantyku.

Czytaj dalej...

Happening „Radosna Niepodległość”

W czwartek 10 listopada 2017 roku z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta na Rynku Nowego Miasta Lubawskiego o godzinie 11.00 młodzież nowomiejskich szkół, pracownicy jednostek samorządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli we wspólnym biało-czerwonym zdjęciu z lotu ptaka.

Wśród uczestników happeningu był m.in. Burmistrz Józef Blank, radni Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz dyrektorzy nowomiejskich szkół i jednostek organizacyjnych.

W ten niecodzienny sposób Młodzieżowa Rada Miasta i mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego pokazali, jak można cieszyć się wolnością i niepodległością. 

Czytaj dalej...

Narodowe Święto Niepodległości w SP nr 1

W piątek 10 listopada 2017 roku w nowomiejskiej „Jedynce” już od rana czuć było powiew Narodowego Święta Niepodległości. Wszyscy uczniowie ubrani w stroje galowe z kotylionami na piersiach uczcili uroczystą akademią dzień, w którym Polska stała się niepodległa.
Wśród uczestników uroczystej akademii byli m.in.: Burmistrz Józef Blank, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kłosowski, radni miejscy Adam Kłosowski i Mieczysław Kubacki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Moczadło.

Dyrektor Szkoły Jerzy Resicki w kilku słowach, w bardzo przejrzysty sposób, dostępny dla najmłodszych słuchaczy, przedstawił rys historyczny, w którym przekazał najmłodszym, że Polska podlegała innym krajom, że przez długie lata nie było jej na mapie Europy. Zachęcił uczniów do wywieszenia flag oraz do udziału w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości, które odbędą się na terenie naszego miasta.

Burmistrz Józef Blank w swoim wystąpieniu podzielił się refleksją jak istotna dla kraju i obywateli jest niepodległość. Podkreślił, iż mamy powody do radości, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju.

Uczniowie klas szóstych wraz z chórem szkolnym zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pod tytułem „To jest Polska”. Przedstawili trudną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości oraz współczesne bolączki, które trapią Polaków.

Wcześniej, bo o godzinie 11.00 najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wraz z nauczycielami uczestniczyli w happeningu pod nazwą „Radosna Niepodległość”, który miał miejsce na Nowomiejskim Rynku.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem