Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO (16)

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1) Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Czytaj dalej...

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 listopada  2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

Czytaj dalej...

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
Poniżej porządek obrad.

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 15:00.

 

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok.    
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej  3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Filomatów  Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ”Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
15. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Zakończenie sesji.

 

Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Czytaj dalej...

Burmistrz zachęca do pobrania aplikacji

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.

Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów.

Kilka dni temu podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem – dzięki opracowanemu przez nas systemowi geokomunikatów, możemy przesłać ostrzeżenie pogodowe do wszystkich odbiorców przebywających na zagrożonym obszarze. Pozwoliło nam to dotrzeć w miniony weekend do kilkunastu tysięcy osób i poinformować ich o intensywnych burzach.

Nasz system działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL.

Czytaj dalej...

WYCINKA DRZEW - Od 17 czerwca 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości.


Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do gminy.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:
- 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu co do planowanej wycinki, to wtedy będzie można przystąpić do wycinki tzw. milcząca zgoda. Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od dnia oględzin.
Nowelizacja ustawy zakłada również, że jeśli przed upływem 5 lat od dnia oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości na której rosło drzewo (co do którego dokonano zgłoszenia), właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew. Jeżeli bowiem drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają uzyskania zezwolenia na starych zasadach i podlegają opłacie.


Szczegóły tutaj.

Czytaj dalej...

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - dyżury aptek.
Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - dyżury świąteczne.
Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - dyżury nocne.

Czytaj dalej...

Załóż firmę przez telefon - nowa usługa Ministerstwa Rozwoju

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.


Załóż firmę przez telefon!


Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.


Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?


W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.
Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań.
Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.
Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.
Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

 

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc

FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem