Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (383)

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie rewitalizacji Rynku

W sobotę 7 lipca 2018 roku na scenie koncertowej, podczas Szynaka Day w ramach Dni Nowego Miasta Lubawskiego, Burmistrz Józef Blank podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim" w wysokości ponad 5,5 miliona złotych.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Samorządu Województwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Realizacja tej inwestycji w przestrzeń publiczną, wynika z "Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Dofinansowanie tego projektu zostało przyznane przez Marszałka Województwa w trybie pozakonkursowym dla miast Cittaslow naszego regionu, a jak wiemy Nowe Miasto Lubawskie należy do sieci miast Cittaslow od 2010 roku.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

- wykonanie jezdni z istniejącego bruku granitowego (zmniejszenie szerokości z 7 m na 5 i 3,5 m),

- wykonanie chodników z płyt granitowych (zwiększenie szerokości z 3-4 m na 6-7 m),

- wykonanie placów i parkingów z płyt i kostki granitowej,

- budowę nowego systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych,

- zmianę układu oświetlenia ulic i placu,

- montaż obiektów małej architektury, w tym: fontanna beznieckowa, scena mobilna, pompa wodna, ławki, donice,

- wymianę 8 lip zlokalizowanych przy budynku kościoła ewangelickiego na 10 drzew tego samego gatunku oraz nasadzenia dodatkowych drzew wzdłuż części odcinków jezdni.

Obecnie rozpoczyna się procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy rewitalizacji nowomiejskiego Rynku.

Czytaj dalej...

Zakończono realizację remontu i przebudowy budynku Miejskiego Centrum Kultury

W dniu 4 lipca 2018 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w odbiorze technicznym inwestycji pod nazwą "Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych" w Nowym Mieście Lubawskim. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z siedzibą w Lubawie.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Nabór wniosków był prowadzony w trybie pozakonkursowym dla przedsięwzięć przewidzianych w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Warto wspomnieć, że umowa dofinansowania przedmiotowego projektu została zawarta w dniu 30 czerwca 2017 roku pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie reprezentowaną przez Burmistrza Józefa Blanka a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz Wicemarszałka Województwa Mirona Sycza.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi: 2 403 846,58 zł, co stanowi 84,9 % wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła: ok. 4 780 000 zł (w tym koszt robót budowlanych ok. 4 660 000 zł). Termin finansowego zakończenia projektu określono w umowie dofinansowania do dnia 31.07.2018 r.

Ogólny zakres zrealizowanych prac:

 • dobudowa dodatkowej klatki schodowej od strony zachodniej, szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
 • odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • przebudowa i ocieplenie dachu,
 • przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z pracami wykończeniowymi,
 • wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, oraz teletechnicznych (w tym monitoring wizyjny, instalacja alarmowa, instalacja komputerowa),
 • wykonanie instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym układ chłodzenia sali widowiskowej).

Program użytkowy nowych pomieszczeń budynku po modernizacji:

 • sala do zajęć plastyczno-rzeźbiarskich,
 • sala wystawiennicza,
 • sala ćwiczeń orkiestry i zespołów muzycznych,
 • sala taneczna,
 • 4 sale do zajęć ogólnych,
 • sala widowiskowa,
 • 2 garderoby,
 • 4 sale do indywidualnej nauki gry na instrumentach,
 • 4 pomieszczenia biurowe,
 • 9 pomieszczeń techniczno-gospodarczych,
 • 10 pomieszczeń sanitarnych (toalety).

Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku po modernizacji wynosi ok. 1 150 m2.

Realizacja projektu przyniosła następujące efekty:

 • poprawa warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej w MCK,
 • poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku MCK,
 • poprawa efektywności energetycznej budynku,
 • poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Zmodernizowany obiekt ma pozwolić osiągnąć następujące cele:

 • poszerzenie oferty kulturalnej miasta o działalność Manufaktury Zawodów Dawnych,
 • lepsza jakość oferowanych usług kulturalnych na terenie gminy,
 • poprawa dostępności oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych.

Działalność Manufaktury Zawodów Dawnych będzie polegała na organizacji całorocznie cyklicznych warsztatów rzemieślniczych oraz powiązanych z nimi wystaw i pokazów promujących produkty wytworzone przez uczestników lub ich nowe umiejętności. Przykładowe rodzaje warsztatów: ceramiczne kaflarskich, kowalskich, tańca średniowiecznego i kuglarstwa, bednarskich, rzeźbiarskich. Faktyczny zakres zajęć będzie zależny od pomysłowości i kreatywności Miejskiego Centrum Kultury. W tym celu zgodnie z założeniami projektu w jednostce kultury została zatrudniona nowa osoba na stanowisku koordynator zajęć i warsztatów tematycznych w ramach Manufaktury Zawodów Dawnych. Zakładane efekty wynikające z działalności MZD:

 • wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej,
 • wykreowanie i wypromowanie własnego produktu regionalnego, który przyciągnie
  do miasta turystów,
 • budowanie tożsamości regionalnej i wzrost poszanowania tradycji i wartości kulturowych,
 • pielęgnowanie tradycji rzemieślniczych i popularyzacja wiedzy co znakomicie wpisuje się w ideę ruchu Cittaslow,
 • inspirowanie mieszkańców do niekonwencjonalnego kontaktu z kulturą i edukacją.

W najbliższych tygodniach odbędzie się konferencja poświęcona zakończonej inwestycji. Oddanie obiektu do użytkowania mieszkańcom przewiduje się pod koniec sierpnia br.

Czytaj dalej...

Rozpoczął się cykl koncertów "Muzyczna Niedziela w Ogrodzie Róż"

Po popołudniu 8 lipca 2018 roku w Ogrodzie Róż odbył się pierwszy z cyklu koncertów "Muzyczne Niedziele", które już na dobre wpisały się w coroczny program kulturalny oferowany przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Mieszkańcy i goście naszego miasta, w tym delegacje zagraniczne z Niemiec i Rosji, z zadowoleniem słuchali w plenerze zespołu Duo Fantazja, który urozmaicił im niedzielne popołudnia, a niektórych porywał do tańca.

Pracownicy Miejskiego Centrum Kultury zadbali również o ofertę kulturalną i gastronomiczną dla dzieci i młodzieży organizując im w tym czasie zabawy, gry zręcznościowe i oferując popcorn oraz lemoniadę.

Podczas Muzycznej Niedzieli Burmistrz Józef Blank oficjalnie zakończył Dni Nowego Miasta Lubawskiego 2018, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w trzydniowym świecie naszego miasta.

Czytaj dalej...

Szynaka Day 2018 w Nowym Mieście Lubawskim

W sobotnie popołudnie 7 lipca 2018 roku Pan Michał Szynaka - Członek Zarządu Grupy Meblowej Szynaka wraz z Burmistrzem Józefem Blankiem dokonali otwarcia imprezy plenerowej Szynaka Day 2018. 

To wydarzenie było znakomitą okazją do złożenia przez Burmistrza Józefa Blanka gratulacji i życzeń z okazji dobrej współpracy pomiędzy Grupą Szynaka Meble a samorządem nowomiejskim, a także wręczenia nagród laureatom w konkursach przeprowadzanych przez firmę Szynaka Meble.

Podczas oficjalnych uroczystości na scenie Marszałek Gustaw Marek Brzezin z Burmistrzem Józefem Blankiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego na "Rewitalizację Rynku w Nowym Mieście Lubawskim". Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Samorządu Województwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jak podkreślał Marszałek Brzezin na "Rewitalizację Rynku w Nowym Mieście Lubawskim" Burmistrz Józef Blank pozyskał dofinansowanie w kwocie około 5,6 miliona złotych. Realizacja tej inwestycji w przestrzeń publiczną, wynika z "Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Dofinansowanie tego projektu zostało przyznane przez pana Marszałka w trybie pozakonkursowym dla miast Cittaslow naszego regionu, a jak wiemy Nowe Miasto Lubawskie należy do sieci miast Cittaslow.

Wśród artystów występujących w tym dniu na scenie Szynaka Day można było zobaczyć i posłuchać Rafała Brzozowskiego, który porwał do zabawy młodsze pokolenie.

Kolejną gwiazdą Szynaka Day był zespół MIG, wykonujący popularną muzykę rozrywkową, przy której spontanicznie bawiła się zgromadzona publiczność. Po koncercie zgromadzeni najbliżej sceny mieli możliwość zrobienia sobie z zespołem pamiątkowego zdjęcia.

Następnie dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewała Ania Dąbrowska, która swoim energetycznym koncertem nie zawiodła fanów popu. 

Gwiazdą wieczoru tegorocznego święta był kultowy już zespół Lady Pank. Artyści dużego formatu, jak zwykle, nie zawiedli i wykonali świetny koncert, porywając publiczność do wspólnego śpiewania.  

Na zakończenie części koncertowej wszyscy zgromadzeni na obiektach MOSiR obejrzeli imponujący pokaz fajerwerków. Najwytrwalsi uczestnicy plenerowej zabawy do północy bawili się przy scenie, gdzie trwała dyskoteka prowadzona przez Dj Młodego.

Uczestnicy imprezy plenerowej Szynaka Day zgodnie stwierdzili, że był to bardzo udany dzień, pełen wrażeń i dobrej muzyki. Najmłodsi zaś w tym dniu mogli do woli korzystać z placu zabaw z dmuchańcami oraz robić sobie zdjęcia z maskotkami, w tym z maskotką Nowomiejskiego Lwa.

 

Czytaj dalej...

Jubileusz partnerstwa pomiędzy Hude i Nowym Miastem Lubawskim

W sobotę 7 lipca 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 15 lat partnerskiej współpracy naszego miasta z Gminą Hude w Dolnej Saksonii.

Niemieckie miasto partnerskie reprezentowała Anke Paradies - Przewodniczącą Rady Gminy Hude, której towarzyszyli Kerstin Meyer, Hartmut Langetepe oraz Uwe Schubert i Ursula Tautz.

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyły również delegacje zaproszone przez Burmistrza Józefa Blanka na tegoroczne Dni Nowego Miasta Lubawskiego. Delegacja z partnerskiego Gurjewska była pod przewodnictwem Julii Britwicz - Kierownika Działu Zarządzania Kapitałem Administracji Gurjewskiego Okręgu Miejskiego, której towarzyszyli Elizabet Kałtais, Marina Krasnaja i Irina Mandybura.  Natomiast delegacji ze Swietłogorska przewodniczyła Oksana Turkina - Pierwszy Zastępca Burmistrza Swietłogorska, której towarzyszyli Alieksiej i Natalia Pałamarczuk.

W uroczystości uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, Redaktor Naczelny Gazety Nowomiejskiej i przedstawiciel telewizji kablowej oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego.

Podczas swojego wystąpienia Burmistrz Józef Blank przybliżył zgromadzonym zakres współpracy międzynarodowej prowadzonej przez nasze miasto podkreślając, że filarem naszej współpracy partnerskiej są relacje interpersonalne pomiędzy mieszkańcami partnerskich i zaprzyjaźnionych samorządów, w szczególności koncentrowanie się na wzajemnych kontaktach młodzieży.

Nowe Miasto Lubawskie posiada cztery umowy partnerstwa - z Gminą Hude w Niemczech z 25 października 2003 roku, z Rejonem Solecznickim na Litwie z 21 lipca 2006 roku, z Miastem Biełogorsk na Krymie z 17 sierpnia 2013 roku oraz z Okręgiem Gurjewskim w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z 18 października 2016 roku.

Bezpośrednie partnerstwo Nowego Miasta Lubawskiego stanowi również podstawę realizacji projektów sieciowych z tzw. partnerami satelickimi, z którymi nasi partnerzy posiadają podpisane umowy partnerskie, m.in.: Arnage i Castelsarassin z Francji, Sirnitz z Austrii, Fiume Veneto z Włoch i Kropelin ze Wschodnich Niemiec.

Od samego początku różnorodnej współpracy partnerskiej zrealizowano już kilkanaście wymian i spotkań młodzieży z naszego miasta z rówieśnikami z Hude z Niemiec, Fiume Veneto z Włoch, Arnage z Francji, Sirnitz z Austrii, Solecznik na Litwie oraz ostatnio Okręgu Gurjewskiego w Rosji. Sprzyja to wzajemnemu poznawaniu przez młode pokolenie kultury, tradycji i języka swoich rówieśników.

Mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego, w większości młodzież szkolna, uczestniczyli w kilku dużych międzynarodowych przedsięwzięciach z udziałem partnerskiej Gminy Hude, m.in.:

- w latach 2004-2006 w projekcie „Nacjonalizm, narodowy socjalizm 1933-1945”  z udziałem 80 uczniów z 4 krajów,

- w 2007 i w 2008 roku spotkaniu pod nazwą "Miniolimpiada młodzieży" z udziałem 120 uczniów z 5 krajów,

- latach 2006-2007 z udziałem kilkunastu nowomiejskich samorządowców, 6 naukowców Wyższej Szkoły Zawodowej w Oldenburgu, 6 naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2 pracowników RZGW w Gdańsku realizowano projekt „Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Drwęcy”

- projekt "Europa w Dialogu" z udziałem 25 uczestników z 5 samorządów debatujących w obszarze gospodarki, kultury, demografii i wolontariatu realizowany był w latach 2012-2013,

- projekt "Dokąd zmierzasz Europo?..." z udziałem kilkudziesięciu uczestników z 5 samorządów podejmujących tematy dotyczące kryzysu migracyjnego, mniejszości narodowych, integracji uchodźców, przyszłości Europy, realizowany od 2016 roku zakończył się w czerwcu tego roku.

Spośród mniejszych projektów warto wspomnieć o regularnie odbywającej się od 15 lat wymianie młodzieży szkolnej w wieku 13-15 lat z Nowego Miasta Lubawskiego i Hude - łącznie w tego typu działaniach wzięło udział ponad 400 uczniów.

Bogata jest również międzynarodowa współpraca pozaszkolna - kilkanaście różnorodnych wymian między chórami, młodymi muzykami, sportowcami, zespołami tanecznymi i lokalnymi artystami.

W ramach ostatniej wymiany młodzieży szkolnej we wrześniu i październiku pomiędzy nowomiejską SP nr 3 a Szkołą Przyszłości z Wielkiego Isakowa w Okręgu Gurjewskim 16-osobowa grupa młodzieży z Polski i 16-osobowa grupa młodzieży z Rosji wzajemnie poznawały swoją kulturę, łamały istniejące stereotypy i wspólnie dyskutowały nad interesującymi je tematami. Z wizytą w Gurjewsku, na zaproszenie Mera Siergieja Podolskiego, przebywała również nasza orkiestra dęta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a ostatnio studenci nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Realizowane projekty współpracy międzynarodowej Nowego Miasta Lubawskiego dotyczą przede wszystkim wymian młodzieży szkolnej w wieku 12-16 lat oraz realizacji cyklicznych międzynarodowych projektów, finansowanych z Fundacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Programów Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" i "Młodzież w działaniu", Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz z budżetów samorządów. 

Od niedawna Nowe Miasto Lubawskie podjęło także współpracę ze Swietłogorskiem - trwają intensywne prace nad opracowaniem wspólnego transgranicznego projektu inwestycyjnego dotyczącego zaopatrzenia mieszkańców naszych społeczności w wodę pitną o najwyższej jakości. Projekt ten ma szansę dofinansowania z Programu Polska-Rosja na lata 2014-2020.

Po wystąpieniu Burmistrz Józef Blank zaprosił uczestników uroczystości jubileuszowej do obejrzenia multimedialnej prezentacji dotychczasowej współpracy z Gminą Hude i pozostałymi partnerami, którą przedstawił Jerzy Grządzielewski - Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej.

Po prezentacji głos zabrali kolejno: Anke Paradies z Gminy Hude,  Julia Britwicz z Gurjewska i Oksana Turkina ze Swietłogorska.

Podsumowania współpracy dokonał również Uwe Schubert, który przez kilkadziesiąt lat zajmował się w Gminie Hude projektami współpracy zagranicznej, m.in. z Nowym Miastem Lubawskim.

Na zakończenie uroczystości z rąk gospodarza miasta goście otrzymali okolicznościowe upominki i materiały promujące nasze atrakcje turystyczne.

Czytaj dalej...

Rozpoczęcie Dni Nowego Miasta Lubawskiego 2018

W piątkowe popołudnie 6 lipca 2018 roku rozpoczęły się Dni Nowego Miasta Lubawskiego. Punktualnie o godzinie 18.00 przy muzyce Młodzieżowej Orkiestry Dętej i towarzystwie maskotki "Lwa Nowomiejskiego" oraz kawalkady zabytkowych i użytkowych motocykli z nowomiejskiego Rynku rozpoczął się przemarsz na stadion MOSiR. W barwnym przemarszu pilotowanym przez Policję i Straż Miejską udział wzięli samorządowcy, mieszkańcy miasta, delegacje z Hude, Gurjewska i Swietłogorska oraz wielu zaproszonych gości. Oficjalnego otwarcia Dni Nowego Miasta Lubawskiego i Szynaka Day 2018 dokonał Burmistrz Józef Blank.

Witając zgromadzoną publiczność oraz delegacje zagraniczne przybyłe na uroczystości, gospodarz miasta zaprosił nowomieszczan do uczestnictwa w sobotę w Szynaka Day i w niedzielę do Ogrodu Róż na pierwszy z koncertów "Muzycznych Niedziel"

Następnie na dużej scenie rewelacyjny koncert dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, której towarzyszyły Nowomiejskie Mażoretki prezentujące układ taneczno-marszowy.

Swój występ w klimacie country zaprezentował Paweł Bączkowski z zespołem, a następnie dla uczestników inauguracji Dni Miasta zagrał nowomiejski zespół CI-HO.

Inauguracji Dni Nowego Miasta Lubawskiego 2018 po raz pierwszy towarzyszył zlot i wystawa zabytkowych motocykli zorganizowana przez grupę „Kompresja”.

Czytaj dalej...

Za dobre wyniki w nauce, w nagrodę od Burmistrza

Dnia 30 czerwca 2018 roku uczniowie trzech nowomiejskich szkół podstawowych uczestniczyli w II edycji Festiwalu Muzyki Filmowej – ARENA FESTIVAL film & music w Ostródzie. W wyjeździe wzięło udział 45 uczniów, po 15 z każdej ze szkół, w nagrodę za bardzo Dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywność w działaniach na rzecz szkoły i miasta.

Uczniowie wzięli udział w koncercie pn. „Przeboje Kina Familijnego” przygotowanym przez orkiestrę symfoniczną Filharnonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. Artyści zaprezentowali znane utwory pochodzące z filmów m.in. z „Piratów z Karaibów”, „Harry`ego Pottera” czy „Władcy pierścieni”. Uczniowie mieli także możliwość skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie na ten dzień przez olsztyńską Filharmonię i jej partnerów.

Wyjazd sfinansował Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim.

 

 

Czytaj dalej...

Burmistrz uczestniczył w uroczystej Mszy Odpustowej

W niedzielę 1 lipca 2018 roku Burmistrz Józef Blank wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Deją uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odpustowej z udziałem Biskupa Diecezji Toruńskiej ks. Wiesława Śmigla, która odbyła się w  nowomiejskiej Bazylice Mniejszej p.w. Św. Tomasza Apostoła. Oprócz biskupa diecezji toruńskiej w uroczystości uczestniczyli m.in. kapłani z sąsiednich parafii oraz członkowie

nowomiejskiej kapituły kolegiackiej.

Na początku uroczystej Mszy Św. Burmistrz Józef Blank zabrał głos aby wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Deją powitać nowego Ordynariusza Diecezji Toruńskiej oraz złożyć na ręce ks. Biskupa serdeczne życzenia i kroniki nowomiejskie. Podczas Mszy Świętej zaśpiewał również nowomiejski Chór Harmonia.


Ostatnim elementem odpustu w Parafii p.w. św. Tomasza Apostoła był koncert Tomasza Glanca, poprzedzony serią czterech spotkań muzycznych we wnętrzu nowomiejskiej bazyliki kolegiackiej ze słowem ks. proboszcza Zbigniewa Markowskiego.

W koncercie finałowym wystąpili również Róża Frąckiewicz i Benedykt Frąckiewicz, Floyd Anthony z USA oraz Joanna Kreft-Baka i Mirosław Baka. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem nowomieszczan.

Czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w SP3

Dnia 22 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystości wzięli udział m. in.:  Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Rzemińska, skarbnik Rady Rodziców Łukasz Okołowski, zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele oraz uczniowie.

Zebranych w sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak. Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski w swoim wystąpieniu podziękował dyrekcji szkoły i nauczycielom za ich pracę oraz dobrze przeprowadzoną w szkole niełatwą reformę systemu oświaty.  Uczniom zaś pogratulował wspaniałych wyników w nauce, życząc jednocześnie wszystkim zebranym udanych i bezpiecznych wakacji.

Podczas uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów wręczając im podarunki książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjum SP nr 3

21 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej szkoły podstawowej  Nr 3 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.

W uroczystości wzięli udział m. in.: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, radni Rady Miejskiej: Lilia Karczyńska, Mirosława Czernysz, Zbigniew Ewertowski, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Olęcka, starszy kapitan Mirosław Ochlak (dowódca JRG PSP), przedstawiciel Rady Rodziców Zbigniew Kremski, grono pedagogiczne SP3 oraz rodzice uczniów.

Zgromadzonych gości powitali uczniowie oraz pani dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak. Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski w swoich słowach podziękował młodzieży za aktywne reprezentowanie szkoły i miasta na zewnątrz oraz uzyskiwanie wysokich osiągnięć w konkursach przedmiotowych i wiedzowych. Podczas swojego wystąpienia Zastępca Burmistrza wielokrotnie nawiązywał do ideii filomackich, apelując o wprowadzenie ich w dorosłe życie.

W czasie uroczystości wręczano młodzieży nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należy Złota Tarcza - otrzymało ją 22 uczniów. Gratulacje z rąk Pani Dyrektor oraz Zastępcy Burmistrza odebrali laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych.

Kolejne wyróżnienia z rąk swoich wychowawców otrzymali przodownicy nauki - natomiast obecnym na sali rodzicom uczniów pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Uczniom, którzy w minionym roku szkolnym wyróżniali się działalnością społeczną, sportową oraz brali udział w konkursach i osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, wicedyrektor Hanna Graczyk wręczyła Laury Gimnazjalne.

Ważnym elementem uroczystego zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum było też wręczenie nagród za wzorową realizację Indywidualnego Programu Nauczania.

W następnej części uroczystości nauczyciele przedmiotów wyróżnili uczniów, którzy brali udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych oraz tych, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.

Młodzież klas trzecich gimnazjum pragnęła utrwalić moment pożegnania, by pozostał w pamięci wszystkich zaproszonych gości i przygotowali część artystyczną, w czasie której nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli i rodziców, a także humorystycznych scenek prezentujących szkolne przygody.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem