Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (297)

Złote Gody naszych mieszkańców

 

W czwartek 22 marca 2018 roku Burmistrz Józef Blank wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożył Państwu Danucie i Henrykowi Falkowskim oraz Państwu Krystynie i Tadeuszowi Jędrzejewskim najlepsze życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

Burmistrz wręczył Dostojnym Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał listy gratulacyjne oraz podarował albumy „Nowe Miasto Lubawskie - Impresje". Panie Danuta i Krystyna otrzymały od Burmistrza również storczyki w doniczkach.

Spotkania z Jubilatami upłynęły w miłej atmosferze i były okazją do wielu wspomnień.

Czytaj dalej...

Jubileusz 50-lecia małżeństwa mieszkańców naszego miasta

W środę 21 marca 2018 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim Państwa Krystynę i Romualda Januszewiczów oraz Państwa Wiesławę i Henryka Cichockich, aby wraz z Kierownikiem USC Barbarą Kwiatkowską złożyć Jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

Burmistrz udekorował Dostojnych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, odczytał listy gratulacyjne (m.in. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego) oraz podarował albumy „Nowe Miasto Lubawskie - Impresje", a Panie Krystyna i Wiesława otrzymały również storczyki w doniczce. 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Czytaj dalej...

Rewia Taneczna REMMIC WINTER DANCE FESTIVAL w Nowym Mieście Lubawskim

W sobotę 17 lutego 2018 roku w hali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod patronatem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego odbyła się III Rewia Taneczna REMMIC WINTER DANCE FESTIVAL, podczas której wystąpiło ponad 20 grup dzieci, młodzieży i dorosłych - łącznie kilkuset uczestników prezentujących różne formy tańca nowoczesnego m.in. street dance, hip hop, house, pop, dancehall, zumba kids, towarzyskiego i fitness  (Salsation oraz Zumba).

 

Pierwszym punktem sobotniego popołudnia były Zimowe Warsztaty Taneczne REMMIC SFERA z Bartkiem Wójcikiem - finalistą 9. edycji znanego programu telewizyjnego You Can Dance. Następnie połączone siły dwóch grup tanecznych z Nowego Miasta Lubawskiego zaprezentowały widowiskowy opening show, podczas którego na parkiet wkroczyły znane postacie z ekranów telewizyjnych i kinowych - Król Julian i pingwin z bajki "Madagaskar" oraz maskotka Lew Nowomiejski.

 

Licznie przybyłych gości tego tanecznego wydarzenia powitał Maciej REMMIC Remiszewski (dyplomowany i licencjonowany zawodowy choreograf, posiadający certyfikat animatora czasu wolnego i instruktora tańca), który był prowadzącym imprezę oraz trenerem wszystkich grup uczestniczących w III Rewii Tanecznej. Burmistrz Józef Blank podczas otwarcia życzył wszystkim uczestnikom i sympatykom Remmic Winter Festival wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

 

Przez kolejne godziny publiczność mogła podziwiać taneczne talenty dzieci i młodzieży m.in. Książek, Jabłonowa Pomorskiego, Gwiździn, Brzozia Polskiego, Brzozia Lubawskiego, Biskupca Pomorskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Marzęcic, Łasina, Lubawy, Lisnowa, Płośnicy, Sampławy, Wydrzna, Nowego Grodziczna, Zawdy i wielu innych miejscowości. Wśród tancerzy były dzieci, młodzież, ale także i dorośli - podczas imprezy odbył się Rodzinny Maraton Taneczny o Puchar Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Organizatorami tego tanecznego wydarzenia byli: REMMIC ART UNIVERSITY oraz Urząd Miejski, MCK i MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim.

Czytaj dalej...

Burmistrz na ogólnopolskiej konferencji w Olsztynie zaprezentował politykę senioralną w Nowym Mieście Lubawskim

W środę 14 marca 2018 roku, na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Burmistrz Józef Blank uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji pt. "Teleopieka - innowacyjna forma wsparcia dla osób starszych". Gospodarzowi miasta towarzyszyła Dyrektor nowomiejskiego MOPS Elżbieta Rogowska oraz Pan Tadeusz Maćkiewicz - jeden z seniorów korzystających z systemu teleopieki domowej. Wśród uczestników konferencji z Nowego MIasta Lubawskiego była również Pani Agata Szulc - Prezes Fundacji PAX prowadzącej nowomiejski Dzienny Dom Opieki Medycznej.

 

Gości przybyłych na konferencję powitał Marszałek Gustaw Marek Brzezin, przedstawiając dotychczasowe działania podejmowane w naszym regionie na rzecz seniorów. Następnie głos zabrała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala, która omówiła zakres usług dla seniorów w sektorze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Dziennych Domów Opieki Medycznej. Natomiast Prezes Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej z Gdańska Stanisław Malinowski przedstawił zgromadzonym "Koncepcję Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki", w którym uczestniczy również Nowe Miasto Lubawskie.

 

Wśród prelegentów ogólnopolskiej konferencji był także Burmistrz Józef Blank, który w przygotowanej prezentacji przedstawił wielokierunkowe działania podejmowane w Nowym Mieście Lubawskim na rzecz seniorów.

 

Podsumowania konferencji dokonała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wiesława Przybysz, dziękując prelegentom za ciekawe i cenne prezentacje, a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w części przeznaczonej na dyskusję.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji tutaj.

Czytaj dalej...

I Międzyszkolny Konkurs Kształcenia Słuchu

7 marca 2018 roku w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się I Międzyszkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu. Celem konkursu było zainteresowanie przedmiotem oraz podnoszenie umiejętności uczniów a także integracja nauczycieli uczących tego przedmiotu i wymiana doświadczeń.

Patronat honorowy objął Burmistrz Józef Blank, a patronat medialny Gazeta Nowomiejska. Do konkursu zgłosiło się 42 uczniów, którzy reprezentowali szkoły muzyczne: z Iławy, Brodnicy, Giżycka, Białegostoku, Olsztyna, Mrągowa, Chełmna, Kętrzyna, Moniek, Barczewa, Dywit, Kwidzyna, Wysokiego Mazowieckiego i Nowego  Miasta Lubawskiego.

Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy: I obejmowała klasy III/6 i II/4, natomiast grupa II – klasy VI/6 i IV/4. Uczniowie wypełniali test, który zawierał zadnia słuchowe i teoretyczne. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Joanna Kupis – Werfel, Agnieszka Kasprzycka, Iwona Mrozińska.

Wszyscy uczniowie z rąk gospodarza miasta i dyrektora ZSPiM otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, dodatkowo najlepsi z każdej grupy otrzymali dyplomy laureata, puchary oraz nagrody rzeczowe. Konkurs został zainicjowany oraz przygotowany przez nauczycielki przedmiotów ogólnomuzycznych nowomiejskiej szkoły muzycznej: Joannę Kupis – Werfel oraz Agnieszkę Kasprzycką.

 

Lista laureatów:

Grupa I

I miejsce –  Magdalena Nysztal ( Szkoła Muzyczna I st. w Mrągowie)

II miejsce –  Tomasz Zubowicz (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Giżycku)

III miejsce – Lena Maruchacz ( Szkoła Muzyczna I st. w Mrągowie)

Wyróżnienie I stopnia – Marta Szostek (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kętrzynie)

Wyróżnienie II stopnia – Paweł Kalinowski (Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Wysokiem Mazowieckiem)
Wyróżnienie III stopnia – Marcin Piekutowski ( Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Wysokiem Mazowieckiem)

 

Grupa II

I miejsce – Jakub Jasiukiewicz (Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku)

II miejsce – Ewelina Ignatowska (Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku)

III miejsce – Paweł Buczyński (Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku)

 

Wyróżnienie I stopnia – Marcelina Rucińska (Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach)
Wyróżnienie II stopnia – Aleksandra Chorążak (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chełmnie).
Wyróżnienie III stopnia – Zofia Hiszpańska (Powiatowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach).

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na modernizację Nowomiejskiej przystani kajakowej

W czwartek 8 marca 2018 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Skarbnika Wioletty Chętnickiej podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie inwestycji pt. "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim".

Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru miasta. Cele szczegółowe obejmują:

- wzrost intensywności ruchu turystycznego w mieście,

- wzrost liczby osób korzystających z obiektów miejskiej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- wdrożenie innowacji w ofercie turystyczno-rekreacyjnej miasta w zakresie szlaku kajakowego,

- wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w promocji rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego.                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy modernizacji przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Nowym Mieście Lubawskim obejmuje:

a) branża budowlana:

- budowa drogi dojazdowej wykonana zostanie ze środków własnych samorządu (koszty niekwalifikowane w projekcie o wartości 92.986,37 złotych netto.),

- utwardzenie terenu z zagłębieniem pod ognisko,

- mała architektura

- slip dla kajaków,

- pomosty pływające,

- budynek kontenerowy,

- obudowa stopni betonowych istniejących,

- zabezpieczenie brzegu (materace gabionowe),

- droga dla ruchu pieszego 84 mb.

b) branża sanitarna

- przyłącze wodociągowe,

- inwentaryzacja przyłącza wodociągowego,

- kanalizacja sanitarna,

- inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej,

c) branża elektryczna (oświetlenie i przyłącze do budynku kontenerowego).

 

Całkowita wartość projektu wynosi brutto (podatek VAT kwalifikowany z uwagi na niekomercyjny charakter publicznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej) 308 851,39 złotych, wartość dofinansowania w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu stanowi 196.522 złote, a wkład własny wynosi 112.329,39 złotych (tzn. 36,37%).

Realizacja projektu pt. "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim" pozwoli na poprawę niekomercyjnej infrastruktury publicznej dla uprawiania aktywnej turystyki i rekreacji, a przez to zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Ziemia Lubawska.

Czytaj dalej...

Park Miejski w Nowym Mieście Lubawskim doczeka się rewitalizacji

W piątek 2 marca 2018 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Marzeny Krzemińskiej podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim".

Wykonawcą wybranym w postępowaniu konkurencyjnym jest Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska z Gdańska, którego pracownicy specjalizują się w opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, projektowaniu układów nasadzeń roślinności, inwentaryzacji dendrologicznej, przygotowywania kosztorysów i projektów funkcjonalno-użytkowych. Przedmiot umowy został podzielony na dwa etapy: pierwszy do dnia 2 lipca br. obejmuje opracowanie koncepcji rewitalizacji, a drugi do dnia 2 listopada 2018 obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.  Koszt opracowania dokumentacji, który został określony w umowie wynosi ok. 99.630 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wg. następujących założeń projektowych:

1) budowa utwardzonych ciągów komunikacyjnych wraz ze schodami terenowymi
(z wykorzystaniem części istniejących dróg i ścieżek gruntowych),

2) budowa oświetlenia w technologii LED wzdłuż utwardzonych ciągów komunikacyjnych,

3) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego,

4) poprawa stanu technicznego istniejących nieutwardzonych ciągów komunikacyjnych,

5) montaż drewnianych wiat rekreacyjnych oraz toalet kontenerowych,

6) remont i adaptacja do celów rekreacyjnych istniejącego obiektu (historyczny monument
w formie betonowej nie zadaszonej wiaty).

7) wprowadzenie obiektów małej architektury w tym. m.in. urządzenia sprawnościowe i zabawowe, stoły terenowe, tablice informacyjne, ławki, kosze na odpady,

8) wykonanie utwardzeń terenu związanych z obiektami małej architektury,

9) utworzenie terenów zieleni urządzonej,

10) usunięcie drzew kolidujących z nową infrastrukturą (szacunkowa ilość ok. 100 szt.).

Dokumentacja jest realizowana w ramach projektu objętego Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow, przewidzianego do dofinansowania ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym.

Celem zadania objętego pracami projektowymi w ramach przedmiotu zamówienia jest:

- nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego ukierunkowane
na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz mające na celu nadanie nowych walorów funkcjonalnych i estetycznych z zachowaniem regionalnej tożsamości,

- przystosowanie terenu na potrzeby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta
i turystów w formie spacerów, spotkań, biernego wypoczynku, zabawy i aktywności fizycznej.

- dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Nowe Miasto Lubawskie na targach turystycznych w czeskiej Ostrawie

W dniach 2-4 marca 2018 roku Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego prezentował ofertę turystyczną Nowego Miasta Lubawskiego podczas Targów Turystyki „Dovolená a Region” w Ostrawie.

Nasze miasto bezpłatnie uczestniczyło w tych targach w ramach wspólnego stoiska Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz miast z tego regionu, zrzeszonych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.

W trakcie targów odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy zapoznali się z informacjami o Regionie Śląsko-Morawskim prezentowanymi przez Gubernatora Jana Krkoška. Dyrektor Biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow we Włoszech Pier Giorgio Olivieti przedstawił zgromadzonym najnowsze informacje o rozwoju idei Cittaslow na świecie, a członek Krajowego Komitetu Naukowego Cittaslow Stanisław Harajda zapoznał przedstawicieli miast z terenu Regionu Śląsko-Morawskiego z rozwojem tej inicjatywy w Polsce, podkreślając wymianę dobrych praktyk polskich miast Cittaslow. Moderatorem konferencji był dr Ladislav Kovář - autor wielu artykułów dotyczących branży turystycznej.

Trzeba przyznać, że stoisko Cittaslow cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających targi turystyczne - zwracali oni uwagę m.in. na wysoki poziom edytorski publikacji, ciekawe zabytki i ofertę aktywnego wypoczynku oraz walory smakowe nowomiejskich pierników.

Czytaj dalej...

Nowe Miasto Lubawskie w projekcie transgranicznym

W dniach 14-16 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk w Elblągu przedstawiciele Nowego Miasta Lubawskiego uczestniczyli w warsztatach tematycznych transgranicznego projektu SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network, w którym Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest partnerem stowarzyszonym. Wśród członków zespołu projektowego jest m.in. Jerzy Grządzielewski - Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim.

Projekt angażuje 8 partnerów i 6 stowarzyszonych partnerów z państw Południowego Bałtyku. Główni partnerzy reprezentują lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (EUROREGION), sektor akademicki i dwie fundacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży w życie publiczne.

W projekcie YCGN oprócz Nowego Miasta Lubawskiego biorą udział przedstawiciele z Polski, m.in.: Elbląga, Gdyni, Iławy, Dzierzgonia oraz z zagranicy - Danii, Szwecji i Litwy.

Celem ogólnym projektu jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu Południowego Bałtyku umożliwiającej zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych na poziomie lokalnym - m.in. Młodzieżowych Rad Miast i organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży.

Ideą projektu jest zwiększenie partycypacji młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym i wzmocnienie zdolności lokalnych i regionalnych polityków z obszaru Południowego Bałtyku zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem. W trakcie trwania projektu planem jest stworzenie sieci transgranicznej ze wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjału, opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich.

 

Projekt zakłada następujące działania:

- przygotowanie raportu opartego na analizach, badaniach jakościowych i ilościowych; dostosowanie kwestionariusza w celu poznania oczekiwań młodzieży, barier, narzędzi oraz zbadanie zasobów potrzebnych do poprawy sytuacji;

- opracowanie zasad i standardów dla sieci transgranicznych, przykłady procesów partycypacji, opisy przypadków oparte na doświadczeniach każdej z gmin, utworzenie grupy młodzieżowej;

- organizacja międzynarodowej konferencji, indywidualne konsultacje, grupy dyskusyjne, konkursy, szkolenia, seminaria, wizyty monitorujące, przemówienia publiczne prowadzone przez młodzież;

- zaprezentowanie doświadczeń związanych z partycypacją młodzieży w lokalnym zarządzaniu; przygotowanie portfolio identyfikującego młodzież, materiały wideo, transgraniczna kampania reklamowa, portal internetowy

Głównymi grupami docelowymi projektu są miejskie rady młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, młodzież i osoby zajmujące się problematyką młodzieży.

Cele szczegółowe projektu:

1) zwiększenie współpracy transgranicznej, wymiany doświadczeń i kompetencji partnerów na temat partycypacji obywatelskiej młodych (uczenie się od siebie nawzajem i budowanie zdolności do współpracy),

2) zwiększenie możliwości i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego i ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu obywatelskiego z młodymi, a tym samym zwiększania partycypacji obywatelskich młodych,

3) upowszechnienie wniosków i doświadczeń projektu oraz wspólna analiza i refleksja na temat przyszłości partycypacji młodych w obszarze Południowego Bałtyku.

 

Projekt realizowany będzie w terminie od 01.01.2018 do 30.12.2019. Całkowity budżet projektu wynosi 565 642 euro, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 468 640,70 euro. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (organizacja zrzeszająca 41 gmin z województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego).

Partnerzy projektu:

Fundacja Civis Polonus - Polska

Fundacja Public Establishment Samogitia Community - Litwa

Administracja Rejonu Telsiai - Litwa

Gmina Køge - Dania

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii -  Polska

Uniwersytet w Kłajpedzie - Litwa

Gmina Vimmerby, Departament Kultury i Wypoczynku - Szwecja

Partnerzy Stowarzyszeni:

Gmina Hässleholm - Biuro Europejskie Skåne Nordost - Szwecja

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie - Polska

Gmina Miejsko-Wiejska Dzierzgoń - Polska

Miasto Gdynia  - Polska

Miasto Iława - Polska

Miasto Elbląg - Polska

 

W czwartek 15 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca Jubileuszu 20-lecia utworzenia Euroregionu Bałtyk. Uczestniczył w niej Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski wraz z Jerzym Grządzielewskim oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta wraz z opiekunem Magdaleną Kortes. Wcześniej w tym dniu młodzi radni brali udział w międzynarodowych warsztatach projektu SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network dotyczących partycypacji młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym oraz perspektywy współpracy młodzieżowych rad w regionie Morza Bałtyckiego.

Czytaj dalej...

Gala Sportu Nowomiejskiego

W piątek 23 lutego 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się gala podsumowująca Plebiscyt Gazety Nowomiejskiej na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Nowomiejskiego za 2017 rok, współorganizowana przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędy Gmin w Kurzętniku, Grodzicznie, Mszanowie i Biskupcu, przez Starostwo Powiatowe oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Na uroczystą galę licznie przybyli sportowcy, mieszkańcy powiatu, przedsiębiorcy wspierających sport oraz oficjalni goście, a wśród nich m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak i Wicestarostwa Katarzyna Trzaskalska, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie Arkadiusz Dobek z Biskupca, Tomasz Szczepański z Grodziczna i Tomasz Waruszewski  - Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. W uroczystej gali uczestniczyła również Wicedyrektor ds. tygodników Lokalnych Gazety Olsztyńskiej Urszula Brzozowska oraz dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz radni miejscy i powiatowi z Przewodniczącymi: Marcinem Deją, Barbarą Tęgowską, Zbigniewem Lewickim i Kazimierzem Wiśniewskim.

Galę Sportu Nowomiejskiego prowadziła Grażyna Jonowska Sekretarz Redakcji Gazety Nowomiejskiej wspólnie z Markiem Borkowskim Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Już po raz osiemnasty “Gazeta Nowomiejska” zorganizowała plebiscyt na najpopularniejszego i najlepszego sportowca powiatu nowomiejskiego.

Najpopularniejszego Sportowca Roku 2017 wybrali drogą głosowania Czytelnicy i Internauci “Gazety Nowomiejskiej”. Została nim lekkoatletka Agata Kołecka, mieszkanka Biskupca. Najlepszego sportowca minionego roku wytypowała zaś powołana kapituła - został nim Cezary Pleta, zawodnik kick boxingu z MUKS Olimpia Nowe Miasto Lubawskie.

Trenerem Roku 2017 okrzyknięto zaś nowomieszczanina Sebastiana Prokopa (również kick boxing). Uroczystość tym razem swoim występem urozmaiciła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika. Był też pokaz kick boxingu w wykonaniu zawodników Zamek Expom Kurzętnik.

Na tegorocznej Gali - podobnie jak w latach ubiegłych - Burmistrz Józef Blank uhonorował sportowców reprezentujących Nowe Miasto Lubawskie, życząc im rozwoju kariery sportowej i wielu sukcesów. Swoje wyróżnienia wręczyli również wójtowie z terenu powiatu nowomiejskiego dla najlepszych sportowców gmin. Spoza powiatu swoje wyróżnienie dla sportowców reprezentujących klub w Kurzętniku wręczył Bogusław Błaszkiewicz - Wójt Gminy Brzozie.

ZŁOTE DZIESIĄTKI ZAWODNIKÓW 

*Najpopularniejsi sportowcy 2017 roku (głosowanie sms)
1.AGATA KOŁECKA — lekkoatletyka
2.ALEKSANDRA GOSIK – piłka nożna
3.DOMINIKA LANGE — piłka nożna
4.WIKTORIA LENDZION – piłka nożna
5.OKTAWIA STRAUS – lekkoatletyka
6.PATRYK JANKOWSKI – kick boxing
7.DENIS SHEPETUN — zapasy
8.WOJCIECH WIŚNIEWSKI — kick boxing
9.MAJA ANTOSZEWSKA – lekkoatletyka
10.EWELINA ZIÓŁKOWSKA — zapasy 


*Najlepsi sportowcy 2017 roku (wybór kapituły)
1.CEZARY PLETA – kick boxing 
2.PAWEŁ KENDZIORSKI — kick boxing
3.WOJCIECH WIŚNIEWSKI — kick boxing 
4.KLAUDIA KENDZIORSKA — kick boxing 
5.DRUŻYNA DZIEWCZĘCEJ PIŁKI NOŻNEJ Z SSP W TYLICACH
6.KAROLINA KORNACKA — lekkoatletyka
7.EWELINA ZIÓŁKOWSKA — zapasy
8.TOMASZ LULIŃSKI — sporty siłowe
9.PATRYK JANKOWSKI – kick boxing
10.PATRYK CICHOCKI — zapasy

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem