Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (247)

VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W środę 13 grudnia 2017 roku odbyła się VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Wśród uczestników sesji byli m.in.: Burmistrz Józef Blank, Kierownik MOPS Elżbieta Rogowska, Dyrektor MBP Daniela Kowalska oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska.

Porządek obrad zawierał m.in.: przedstawienie zasad tworzenia projektu programu współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym zgłaszania wniosków do projektu oraz propozycji i uwag w procesie konsultacji. Kierownik Referatu Oświaty omówiła także „Program współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Miejska Rada Seniorów zapoznała się z przedstawionym przez Kierownika MOPS podsumowaniem obchodów Nowomiejskich Dni Seniora oraz informacją Dyrektor Biblioteki Miejskiej o stanie realizacji projektu E-kompetencje bez barier.

Głos zabrał Burmistrz Miasta, odpowiadając wyczerpująco na zgłoszone przez członków MRS zapytania, uwagi i postulaty. Burmistrz przedstawił m.in. zamierzenia dotyczące rewitalizacji miasta.

Rada Seniorów zapoznała się także z aktualnym stanem wdrażania Koperty Życia, Karty Seniora. Następnie, szczegółowo omówiony został System Teleopieki domowej I generacji, który od 1 stycznia 2018r będzie wdrażany na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Kierownik Referatu Oświaty przedstawiła zasady działania programu oraz zaapelowała o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o możliwości przystępowania osób starszych do tego programu. Pani Mirosława Piwowarczyk podsumowała akcję dystrybucji i propagowania Nowomiejskiego Informatora Seniora. Ważnym punktem VI sesji Miejskiej Rady Seniorów było przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018. Uchwałę Prezydium Rady w sprawie planu pracy przedstawił Henryk Orzechowski – rzecznik Miejskiej Rady Seniorów.Czytaj dalej...

Mikołajkowy Sprint w Nowym Mieście Lubawskim

W niedzielę 10 grudnia 2017 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w otwarciu, a następnie zakończeniu Mikołajkowego Sprintu o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego, w którym wystartowało 35 załóg.

Mikołajkowy Sprint w tym roku odbył się na terenie firmy Dann-Trans w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie kierowcy mieli idealne warunki do ścigania się, zabawy i nauki szybkiej jazdy nawet seryjnym samochodem. 

Czytaj dalej...

Spotkanie opłatkowe nowomiejskich pszczelarzy

W niedzielę 10 grudnia 2017 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nowym Mieście Lubawskim, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Gwiździnach.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. odprawioną przez ks. Józefa Cierkowskiego, który również jest pszczelarzem. Następnie członkowie Koła Pszczelarzy podsumowali mijający rok swojej działalności i wyróżnili zasłużonych pszczelarzy odznakami honorowymi, a okolicznościowymi dyplomami osoby wspierające rozwój pszczelarstwa.

Czytaj dalej...

Burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na modernizację nowomiejskiego stadionu

W piątek 8 grudnia 2017 roku Burmistrz Józef Blank, przy kontrasygnacie Skarbnika Wioletty Chętnickiej, podpisał umowę z Iloną Stańczyk - Właścicielką Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GRETASPORT w Dąbrowie Górniczej, które w wyniku przetargu nieograniczonego zostało wykonawcą inwestycji pod nazwą „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowita wartość robót budowlanych opiewa na kwotę brutto 6.694.947,99 złotych - z czego dofinansowanie inwestycji wynosi 2.405.000,00 złotych. Termin realizacji umowy określono do 15 listopada 2018 roku.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- budowę bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m z czterema torami okrężnymi i sześcioma torami prostymi do biegów sprinterskich z nawierzchnią poliuretanową,

- wykonanie urządzeń sportowych lekkoatletycznych tj. skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwustronna skocznia do skoku o tyczce, skocznia w wzwyż, 2 rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu młotem i dyskiem,

- budowę trybun na prawie 800 miejsc siedzących (w tym około 500 zadaszonych), z wyodrębnionym sektorem dla prasy, komentatorów, kibiców, gości oraz organizatorów,

- budowę jednokondygnacyjnego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego o powierzchni. zabudowy
ok. 200 m2 (m.in. biura klubu piłkarskiego, szatnie dla zawodników),

- budowę obiektów kasy biletowej i toalet dla kibiców,

- wykonanie ogrodzeń, oświetlenia, monitoringu wizyjnego i nagłośnienia boiska głównego,

- przebudowę boiska piłkarskiego (wyrównanie poziomu i dostosowanie instalacji nawadniającej w związku z budową bieżni okrężnej).

W tym samym dniu Burmistrz podpisał również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi niniejszej inwestycji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłonione zostało Przedsiębiorstwo KAMBIZ Bartosz Bizon z siedzibą w Bydgoszczy.

Czytaj dalej...

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim dołączyła do grona szkół promujących zdrowie

W dniu 5 grudnia 2017 r.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała placówce Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Odbyło się to na wniosek Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu, która  liczyła 16 członków. Zespołowi przewodniczyła prof. Barbara Woynarowska.  Otrzymując Krajowy Certyfikat  Szkoły Promującej Zdrowie na 5 lat placówka musiała spełnić określone wymagania tj.

  • Praca całej społeczności szkolnej
  • Współpraca z wojewódzkim koordynatorem
  • Spełnienie wymagań z Procedury nadawania Krajowego Certyfikatu
  • Zaopiniowanie wniosku przez członków Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu SPZ
  • Rekomendacja dla Ministra Edukacji Narodowej.

Placówka dołączyła do 8% szkół z Krajowym Certyfikatem,  gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej zajmuje czołowe miejsce. Pani prof. B. Woynarowska powiedziała   „… że są to szkoły, gdzie widzi się jakość pracy, działania wynikają z potrzeb placówki, są planowane i długofalowe. Każdy członek społeczności szkolnej odnosi korzyści, ponieważ inwestuje w swoje zdrowie, które jest bezcenne..” W tym roku Krajowy Certyfikat otrzymało 36 szkół z 11 województw. Historia  Szkół Promujących Zdrowie liczy 25 lat. Pierwsze spotkanie odbyło się  w Spale 04.12.1992 r. Przez ćwierćwiecze tylko 246 szkół w Polsce zdobyło Krajowy Certyfikat SPZ.                                                                                                          

Uroczystość  nadania certyfikatów miała  miejsce w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, którą otworzyła Marzenna Habib- wicedyrektor ORE. Pani Agnieszka Ludwin Zastępca Dyrektora w Departamencie Wychowania i  Kształcenia Integracyjnego MEN odczytał list gratulacyjny od Pani Minister. W uroczystości wzięli udział miedzy innymi: prof. Barbara Woynarowska – współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie, Krajowy Koordynator w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (1992- 1997), członek Szkoły dla  Zdrowia w Europie ( od 2012), Valentina Todorovska - Sokołowska- krajowy koordynator sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie, Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie,   Anna Zdaniukiewicz - koordynator szkół promujących zdrowie w woj. warmińsko- mazurskim i inni wojewódzcy koordynatorzy SPZ.

Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie, jest wyrazem uznania jej dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.  Wniosek z podejmowanych przedsięwzięć przygotował  Szkolny Zespół Promocji Zdrowia, w skład którego weszli:  dyrektor szkoły Jerzy Resicki,  Katarzyna Zapałowska, Wioleta Bączek-Samulewicz, Jarosław Kamiński, Zyta Sadowska, Iwona Kołecka, Magdalena Ewertowska, Zbigniew Gołębiewski, pielęgniarka szkolna – Krystyna Kwiatkowska. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Irena Światkowska.

Czytaj dalej...

Upamiętniono 78. rocznicę Czarnego Czwartku w Nowym Mieście Lubawskim

W czwartek 7 grudnia 2017 roku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń Czarnego Czwartku 1939 roku, społeczeństwo nowomiejskie uczciło pamięć 25 rozstrzelanych mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji rozstrzelanych, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, poczty sztandarowe, kombatanci, służby mundurowe, harcerze, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz licznie zebrana nowomiejska młodzież.

Po zakończeniu uroczystości w bazylice p.w. Św. Tomasza Apostoła, przy akompaniamencie miejskiej orkiestry dętej, wszyscy zebrani udali się do miejsca kaźni mieszczącego się przy ulicy Działyńskich (dawna siedziba Selbstschutz) oraz na miejsce egzekucji piętnastu Nowomieszczan przy ulicy 7 grudnia, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Przy pomniku zamordowanych 7 grudnia 1939 roku, po przedstawieniu rysu historycznego wydarzeń pamiętnego Czarnego Czwartku, odczytano apel poległych, zaś ks. Kanonik Zbigniew Markowski odmówił modlitwę za poległych za Ojczyznę.

Zwracając się do licznie zgromadzonych uczestników uroczystości, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego mówił o potrzebie zachowania w pamięci wydarzeń Czarnego Czwartku oraz podziękował kombatantom i obecnym na uroczystości za liczny udział w apelu.

Kierując słowo do zgromadzonej młodzieży, Burmistrz zaapelował o kultywowanie pamięci o ofiarach tragicznych wydarzeń w Nowym Mieście Lubawskim i Lubawie.

Po uroczystości Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego na herbatę kombatantów i przedstawicieli środowiska seniorów poruszając temat wydarzeń, jakie miały miejsce 78 lat temu na ulicach Nowego Miasta Lubawskiego. 

Czytaj dalej...

Nowe Miasto Lubawskie w świątecznej atmosferze

6 grudnia 2017 roku Nowe Miasto Lubawskie rozświetliło się bożonarodzeniowymi ozdobami świetlnymi. W środowe popołudnie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta przybyli na spotkanie z Mikołajem przed Centrum Informacji Turystycznej - gdzie ustawiono świąteczne drzewko - aby uczestniczyć w zabawie mikołajkowej.

Kulminacyjnym punktem spotkania było włączenie oświetlenia miejskiej choinki i innych świątecznych ozdób przez Burmistrza Józefa Blanka w towarzystwie Mikołaja, Nowomiejskiego Lwa i jednego ze sponsorów imprezy, Roberta Komasary dyrektora Banku Spółdzielczego.

Wszystkie dzieci przed miejską choinką witano cukierkami, a na rozgrzewkę proponowano im wspólne tańce z Mikołajem i Nowomiejskim Lwem wokół świątecznego drzewka. Uczestnicy mikołajkowej zabawy mogli również otrzymać Certyfikat Grzecznego Dziecka, na którym widniał podpis św. Mikołaja. Maluchy mogły przejechać się z nim wokół nowomiejskiego Rynku specjalnym zaprzęgiem.

Na koniec mikołajkowej zabawy wszystkich uczestników zaproszono do Kina Harmonia na pokaz iluzjonisty.

Czytaj dalej...

Mikołajki w Nowym Mieście Lubawskim

W środę 6 grudnia 2017 roku nowomiejskie dzieci odwiedził Mikołaj, który ze swojego konnego zaprzęgu - opatrzonego herbem naszego miasta i logo sponsorów - rozdawał słodycze i inne upominki jeżdżąc wokół Rynku i uliczkami centrum.

Święty Mikołaj oraz towarzysząca mu Śnieżynka wzbudzali wśród napotkanych mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego entuzjazm i uśmiech na twarzy.

Mikołaj odwiedził także nowomiejskie szkoły podstawowe i przedszkole, gdzie został entuzjastycznie powitany przez dzieci, które w podziękowaniu przekazały mu własnoręcznie przygotowane laurki. 

Czytaj dalej...

Przedstawienie w Przedszkolu Miejskim ,,Zdrowy Czerwony Kapturek”

W dniu 30 listopada 2017 roku w Przedszkolu Miejskim odbyło się przedstawienie pt. ,,Zdrowy Czerwony Kapturek”, którego przesłaniem było kształtowanie postaw prozdrowotnych,  kształtowanie nawyków higienicznych oraz zachęcenie dzieci do spożywania owoców i warzyw.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Dyrektor Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki,  Wicedyrektor Anna Goszka, przedstawicielka Sanepidu Joanna Buńka, pielęgniarka medycyny szkolnej Krystyna Kwiatkowska, przewodniczący Rady Rodziców Piotr Lewandowski  oraz cała społeczność przedszkolna.

Przedstawienie pt. ,,Zdrowy Czerwony Kapturek” zaprezentowały dzieci z grupy V ,,Motylki” pod kierunkiem Katarzyny Haponiuk-Kułakowskiej i Elżbiety Malinowskiej. Znaną bajkę dzieci przedstawiły w sposób ciekawy i żartobliwy we wspaniałej scenerii lasu .  Mali aktorzy spisali się świetnie, można było zaobserwować zainteresowanie publiczności przedstawieniem i prezentowaną tematyką. Na zakończenie części artystycznej dzieci zatańczyły twista. Podczas spotkania głos zabrała pani Krystyna Kwiatkowska, która poprowadziła pogadankę o zdrowym odżywianiu i przestrzeganiu higieny.

Ciepłe słowa do dzieci  skierował Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki. Spotkanie zakończono owocowym poczęstunkiem.

Koordynatorki spotkania, panie Katarzyna Haponiuk-Kułakowska i Elżbieta Malinowska, szczególne podziękowania kierują do rodziców za przygotowanie wspaniałych strojów. 

Czytaj dalej...

"BIAŁA WSTĄŻKA 2017" w Nowym Mieście Lubawskim

W poniedziałek 27 listopada 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się konferencja pt. "Twoja niemoc wspiera przemoc" zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Ogólnopolskiej Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA.

Konferencję rozpoczęto przedstawieniem profilaktycznym "Nie zamykaj oczu" zaprezentowanym przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, nad którego przygotowaniem czuwali nauczyciele - Magadalena  Kortes  i Marek Piątkowski.

W programie konferencji nie zabrakło wystąpienia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Józefa Blanka, który podziękował całemu zespołowi interdyscyplinarnemu - działającemu przy nowomiejskim MOPS - za pełnienie ważnej roli wspierania osób doświadczających przemocy, a jednocześnie nie mających odwagi, żeby reagować i przeciwstawiać się takim zachowaniom.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali Starosta Andrzej Ochlak, proboszcz nowomiejskiej parafii ksiądz Zbigniew Markowski oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski. Następnie Kierownik MOPS Elżbieta Rogowska w prezentacji multimedialnej przybliżyła 5-lecia działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim, którego jest Przewodniczącą.

Wykład pod tytułem „Wieloaspektowa analiza przemocy jako zjawiska społecznego - rozpoznanie i interwencja" wygłosił Jacek Wiaderny z Centrum Medicus w Gdańsku - trener profilaktyk przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania alkoholizmowi - z którym po wykładzie można było spotkać się w ramach kampanii Otwarte Drzwi  w pokoju nr 35 w Urzędzie Miejskim.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem