Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1) Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 listopada  2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Przedmiotem obrad będzie:

 

1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
Poniżej porządek obrad.

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 15:00.

 

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok.    
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej  3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Filomatów  Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ”Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
15. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Zakończenie sesji.

 

Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem