Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

VII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że VII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu  30 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.
         
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz.15:00.


1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadania pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie  wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019- 2020.
15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim za 2018 rok.
19. Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie sesji.

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Zaopiniowanie materiałów na VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Posiedzenie Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Problematyki Społecznej Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Przedstawienie monitoringów programów osłonowych koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem