Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

XLI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XLI sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok.    
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2017 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim za 2017 rok.
15. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Zakończenie sesji.

Protokół z XL sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 23 pkt 2 i 97 pkt 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1. Zaopiniowanie materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 97 pkt 2 statutu miasta  Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiotem obrad będzie:

1) Zaopiniowanie materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
2) Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Oelberg

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem