Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

Robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim . W zebraniu udział wzięło 7 radnych.
Urząd Miejski reprezentowali burmistrz Józef Blank oraz kierownik referatu oświaty , kultury i sportu pani Dorota Osińska.

Głównym celem spotkania  była analiza dotychczasowej realizacji Planu pracy MRS na rok 2018 oraz wypracowanie i uzyskanie sposobów  oraz metod jego wypełnienia.
Spotkanie otworzył  i prowadził Przewodniczący MRS Lech Bober.


Burmistrz zdał relację ze swojego udziału  w konferencji poświęconej polityce senioralnej i wdrażaniu Teleopieki  w naszym mieście. Burmistrz naszego miasta przedstawił zebranym formy działań na rzecz środowiska  senioralnego , m.in. funkcjonowania MRS , Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Koperty Życia ,Karty Seniora , a przede wszystkim Teleopieki . Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej wyraziła uznanie podejmowanym przez samorząd nowomiejski działaniom .                    Lech Bober ze swojej strony zapoznał zebranych z najbliższymi , wynikającymi z uchwalonego Planu pracy. W dniu 11.04.2018r. przeprowadzone zostanie dla radnych i samorządowców szkolenie z zakresu szeroko rozumianej polityki senioralnej oraz zdań i funkcjonowania Rad Seniorów.  Szkolenie poprowadzi doświadczony w tym temacie  dr Roman Biskupski  - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie  i przewodniczący Mazowieckiego  Porozumienia Rad Seniorów . Radny Henryk Orzechowski  wyraził przekonanie, ze przekazane treści w znaczący sposób pomogą w realizacji zadań  MRS i że Rada będzie wypełniać swoją rolę doradczą , opiniotwórczą i inicjatywną.


Pod koniec kwietnia , z inicjatywy Rady , odbędzie się na obiektach MOSiR-u  I Nowomiejska Senioriada . Wyzwalanie aktywności sportowej wśród seniorów postrzegamy jako jedną z ważniejszych form zagospodarowania czasu naszemu środowisku. Spełnia ona też funkcje rekreacyjne i zdrowotne.  Zapraszamy do udziału  w dniu 24.04.18r.w hali MOSiR.         Podczas spotkania  wrócono do podjęcia starań w celu utworzenia placówki Klubu Seniora +, do samorządu w/s utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora.
Dokonano wstępnej analizy funkcjonowania  Nowomiejskiej Karty Seniora . Postanowiono , że zostanie opracowana  ankieta skierowana do świadczących usługi oraz posiadaczy , na podstawie której wypracowane zostaną wnioski celem ewentualnej poprawy obustronnych korzyści . Prosimy więc o rzetelne udzielanie odpowiedni na zawarte tam pytania.


W dniu 03.06.2018r. odbędzie się festyn w ramach Nowomiejskich Dni Rodziny  . MRS będzie patronował „strefę Seniora”. Chcemy kontynuować  rozpoczęte w roku ubiegłym obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej .  Zamierzamy przygotować  stosowne spotkanie z młodzieżą szkolną ze szkoły SP3


Niezmiennie zwracamy się do wszystkich seniorów o zgłaszanie swoich problemów, propozycji i wniosków dotyczących poprawy życia naszego środowiska . Dodać należy , ze 22,7 % mieszkańców Nowego Miasta Lub. to grupa seniorów . Demograficznie obserwuje  się i przewiduje , że odsetek  ten ma tendencję wzrostową.

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego mieszkańców naszego miasta


W piątek 23 marca 2018 roku Burmistrz Józef Blank wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożył Państwu Jadwidze i Henrykowi Regel najlepsze życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.


Burmistrz wręczył Dostojnym Jubilatom Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odczytał list gratulacyjny oraz podarował album „Nowe Miasto Lubawskie - Impresje". Pani Jadwiga otrzymała od Burmistrza również storczyka w doniczce.


Spotkanie z Jubilatami upłynęły w miłej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień.

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

07.III.2018. odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów , którego tematem przewodnim było „Powszechność gminnych Rad Seniorów w Polsce”.
W spotkaniu wzięli udział delegaci z 62 Rad Seniorów z całego kraju. Była to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania lokalnych rozwiązań, zarówno rad z dłuższym stażem, jak i tych, które dopiero zostały powołane.
W kongresie brali udział również przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, naukowcy i samorządowcy.

Kongres odbywał się w Centrum Kongresowym w Krakowie. Kongres zwrócił się do seniorów z przesłaniem oraz przyjął uchwały:

I.    O nowelizacji  ustawy o samorządzie gminnym
II.    O powołaniu Rzecznika Praw Starszych
III.    W sprawie ustawy o mieszkalnictwie dla osób starszych
IV.    W sprawie podjęcia priorytetowych i skutecznych działań dla polityki geriatrycznej w służbie zdrowia
V.    O systemie komunikowania się z osobami starszymi przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kongres powołał nowy Zarząd OPoWRS na II kadencję 2018/2020. Przewodniczącą została ponownie pani Barbara Szafraniec z Krakowa. W skład Zarządu wszedł przewodniczący MRS z Działdowa – kol. Jerzy Gezek. Naszą radę reprezentował jej przewodniczący Lech Bober.

Burmistrz na ogólnopolskiej konferencji w Olsztynie zaprezentował politykę senioralną w Nowym Mieście Lubawskim

W środę 14 marca 2018 roku, na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Burmistrz Józef Blank uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji pt. "Teleopieka - innowacyjna forma wsparcia dla osób starszych". Gospodarzowi miasta towarzyszyła Dyrektor nowomiejskiego MOPS Elżbieta Rogowska oraz Pan Tadeusz Maćkiewicz - jeden z seniorów korzystających z systemu teleopieki domowej. Wśród uczestników konferencji z Nowego MIasta Lubawskiego była również Pani Agata Szulc - Prezes Fundacji PAX prowadzącej nowomiejski Dzienny Dom Opieki Medycznej.

 

Gości przybyłych na konferencję powitał Marszałek Gustaw Marek Brzezin, przedstawiając dotychczasowe działania podejmowane w naszym regionie na rzecz seniorów. Następnie głos zabrała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala, która omówiła zakres usług dla seniorów w sektorze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Dziennych Domów Opieki Medycznej. Natomiast Prezes Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej z Gdańska Stanisław Malinowski przedstawił zgromadzonym "Koncepcję Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki", w którym uczestniczy również Nowe Miasto Lubawskie.

 

Wśród prelegentów ogólnopolskiej konferencji był także Burmistrz Józef Blank, który w przygotowanej prezentacji przedstawił wielokierunkowe działania podejmowane w Nowym Mieście Lubawskim na rzecz seniorów.

 

Podsumowania konferencji dokonała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wiesława Przybysz, dziękując prelegentom za ciekawe i cenne prezentacje, a uczestnikom za przybycie i aktywny udział w części przeznaczonej na dyskusję.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji tutaj.

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem