Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie rewitalizacji poewangelickiego kościoła

We wtorek 31 lipca 2018 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Skarbnika Wioletty Chętnickiej podpisał w Olsztynie umowę z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury".


Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Samorządu Województwa w wysokości ponad 3,4 miliona złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Realizacja tej inwestycji wynika z "Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego", a dofinansowanie zostało przyznane w trybie pozakonkursowym dla miast Cittaslow naszego regionu.
Budynek dawnego kościoła ewangelickiego - wpisany do rejestru zabytków decyzją A – 3832 z dnia 25.07.1995r. - znajduje się obecnie w nie najlepszym stanie technicznym.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje całkowity remont budynku (w tym dachu, elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej), przebudowę istniejących pomieszczeń (w tym wyburzenie stropu międzykondygnacyjnego) oraz rozbudowę części podziemnej budynku poza jego istniejący obrys w celu nadania mu nowej funkcjonalności. Bryła nadziemna budynku pozostanie bez zmian.
Powiększony zostanie hol wejściowy prowadzący do sali widowisko-kinowej. Klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje zaprojektowana została po prawej stronie w stosunku do głównego wejścia do budynku. Sala widowiskowo-kinowa (z możliwością użytkowania w charakterze sali wystawienniczej) dzięki wyburzeniu stropu, zyska odpowiednią kubaturę oraz widownię na 220 miejsc siedzących i zdecydowanie lepsze warunki akustyczne. Powiększeniu ulegnie również scena. Dzięki rozbudowie części podziemnej w strefie pod sceną powstaną dwa pomieszczenia przeznaczone na garderoby dla artystów wraz z zapleczem sanitarnym.


Rozbudowa podziemia w strefie pod głównym wejściem do budynku pozwoli na zlokalizowanie pomieszczeń sanitarnych dla widowni oraz pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury.
W ramach zadania zostaną zastosowane nowoczesne technologie, w tym kinowa 2D / 3D i nagłośnieniowa oraz nowoczesny system oświetleniowy sceny.
Nowa funkcjonalność tego budynku umożliwi organizację wielu wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie, co wpłynie na integrację i podniesienie kompetencji społeczeństwa poprzez kontakt z kulturą, a także wzrost tożsamości regionalnej.

Spotkanie

W dniu 11.07.br. Miejska Rada Seniorów odbyła zebranie. Spotkanie miało charakter „wyjazdowy”, a to z tego względu, że nie obradowaliśmy w Urzędzie Miejskim. Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lub.
Miejsce to nie było przypadkowe , ponieważ głównym tematem zebrania była kwestia funkcjonowania tej placówki i dalszej jej przyszłości, a także ewentualnego utworzenia Dziennego Domu  „ Senior + „ . Informację i  to złą , przedstawiła Prezes DDOM p. Agata Szulc. Okazuje się, że kończy się umowa na dalszą działalność DDOM-u i nie przewiduje się centralnych środków na jej przedłużenie.


Przewodniczący MRS Lech Bober przekazał inicjatywną petycję MRS Burmistrzowi Nowego Miasta Lub. Józefowi Blankowi oraz zastępcy dyrektora MOPS Dariuszowi  Andrzejewskiemu o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do powołania  Dziennego Domu „ Senior + „.

 

Dodać należy, że w ramach programu „ Senior + „ istnieje możliwość skorzystania ze środków , ministerialnych.
Pan Józef Blank do problemu podszedł z wielkim zrozumieniem, przekazał iż podejmie się tej inicjatywy w najbliższej przyszłości. Poinformował jednocześnie, iż istnieją ustawowe przeszkody w ewentualnym, wspólnie z innymi samorządami powiatu, finansowaniu funkcjonowania DDOM.


Wszyscy zebrani, radni i samorządowcy zgodnie podkreślali, że tego typu placówka dla seniorów w Nowym Mieście Lub. jest bardzo potrzebna, a wręcz niezbędna !
Należy być dobrej myśli i oczekiwać na rozwiązanie, które z powodzeniem będzie służyć seniorom.

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem