Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (34)

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

07.III.2018. odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów , którego tematem przewodnim było „Powszechność gminnych Rad Seniorów w Polsce”.
W spotkaniu wzięli udział delegaci z 62 Rad Seniorów z całego kraju. Była to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania lokalnych rozwiązań, zarówno rad z dłuższym stażem, jak i tych, które dopiero zostały powołane.
W kongresie brali udział również przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, naukowcy i samorządowcy.

Kongres odbywał się w Centrum Kongresowym w Krakowie. Kongres zwrócił się do seniorów z przesłaniem oraz przyjął uchwały:

I.    O nowelizacji  ustawy o samorządzie gminnym
II.    O powołaniu Rzecznika Praw Starszych
III.    W sprawie ustawy o mieszkalnictwie dla osób starszych
IV.    W sprawie podjęcia priorytetowych i skutecznych działań dla polityki geriatrycznej w służbie zdrowia
V.    O systemie komunikowania się z osobami starszymi przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kongres powołał nowy Zarząd OPoWRS na II kadencję 2018/2020. Przewodniczącą została ponownie pani Barbara Szafraniec z Krakowa. W skład Zarządu wszedł przewodniczący MRS z Działdowa – kol. Jerzy Gezek. Naszą radę reprezentował jej przewodniczący Lech Bober.

Czytaj dalej...

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 13 grudnia 2017r. odbyła się VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Otwarcia sesji dokonał jej przewodniczący Lech Bober. Po spełnieniu proceduralnych czynności przewodniczący przedstawił sprawozdanie z odbytych konferencji w różnych miastach Polski, w których osobiście uczestniczył.


W sesji brał udział m.in. Burmistrz Miasta Józef Blank oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Deja. Kierownik  Referatu Oświaty ,Kultury i Sportu Dorota Osińska w formie multimedialnej przedstawiła „Program Współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Radni Miejskiej Rady Seniorów zobowiązali się do propagowania takiej współpracy w środowiskach , z których zostali desygnowani do Rady. W kolejnym punkcie obrad kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska omówiła i podsumowała obchody Nowomiejskich Dni Seniora . W bogatym programie uroczystości uczestniczyła duża grupa mieszkańców – seniorów z naszego  miasta , a także duże grono samorządowców i zaproszonych gości reprezentujących środowiska senioralne. Na sesji podkreślono dużą rolę Nowomiejskiego Informatora Seniora opracowanego i wydanego przez naszą Radę. Zachęcamy seniorów  do odbioru tego opracowania w Urzędzie Miejskim oraz MOPS i biurze UTW. Ponownie głos zabrała Dorota Osińska , która omówiła aktualny wdrażania Koperty Życia , Karty Seniora oraz innowacyjnego programu Teleopieki w środowiskach seniorskich. Dyrektor Daniela Kowalska z Publicznej Biblioteki Miejskiej zapoznała zebranych  ze stanem realizacji projektu „E-kompetencje bez barier”. Zapowiedziała kontynuację projektu , zapraszając gorąco seniorów z różnych środowisk do uczestnictwa w nim. Rzecznik prasowy Rady Henryk Orzechowski omówił prowadzenie i korzystanie ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów. Wskazał na dobrą realizację współpracy z informatykami z Urzędu Miasta. Obserwując dużą liczbę odsłon naszej strony , zgodnie uznano potrzebę dalszego jej prowadzenia i udoskonalenia form przekazywania istotnych treści . Oczekujemy na propozycje dotyczące tej kwestii ze strony internautów.


Burmistrz Józef Blank w wyczerpujący sposób przedstawił informację o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów na poprzednim Zebraniu.
Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie projektu planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018 przygotowanego przez prezydium Rady.
Przewodniczący Rady podkreślił, że to ambitny plan, wyraził jednocześnie nadzieję, że wspólnymi siłami radnych, samorządowców i organizacji seniorskich zostanie zrealizowany. Przegłosowany jednogłośnie plan przedstawiamy poniżej.

Czytaj dalej...

VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Poniżej porządek obrad.

 

Porządek obrad VI sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00.
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Sprawozdanie z odbytych konferencji.
5. Przedstawienie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
6. Podsumowanie obchodów Nowomiejskich Dni Seniora.
7. Informacja o dystrybucji i propagowaniu Nowomiejskiego Informatora Seniora.
8. Aktualny stan wdrażania Koperty Życia, Karty Seniora oraz wprowadzania Teleopieki w środowiskach seniorskich.
9. Informacja o prowadzeniu i korzystaniu ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów.
10. Przebieg realizacji projektu E-kompetencje bez barier.
11. Informacja o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów do władz miasta.
12. Przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018.
13. Wolne wnioski i wystąpienia gości.  
14. Zakończenie sesji.

 


Protokół z V sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Nowomiejskie Dni Seniora

Wielu mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym , kierownicy miejskich i powiatowych organizacji i instytucji, radni miejscy  oraz goście spoza regionu otrzymali zaproszenia podpisane przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  Józefa Blanka i Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Lecha Bobera na uroczystość z okazji Nowomiejskich Dni Seniora . Obchody odbyły się 24 października br. w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Impreza rozpoczęła się akcentem artystycznym  w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej poprzez wykonanie przepięknych piosenek. Zespół dziecięcy przygotowała pani mgr. Magdalena Domżalska . Współorganizatorka imprezy – kierownik MOPS – pani Elżbieta Rogowska w syntetyczny sposób przedstawiła działania z zakresem polityki senioralnej miasta, w tym historię programu na rzecz osób starszych. Tematyka spotkania była bardzo bogata – omówiono szereg  istotnych  zagadnień związanych  z problemami środowisk senioralnych. W swoich wystąpieniach – Przewodniczący MRS Lech Bober , Prezes Okręgowego  PZERiI w Olsztynie Tadeusz Szenter , a także Rzecznik Praw Osób Starszych  województwa Stanisław Brzozowski , wyrażali swoje zadowolenie i dawali za przykład działalność władz miejskich w tym zakresie. Burmistrz Nowego Miasta Józef Blank  podkreślał ważną rolę seniorów w życiu całej nowomiejskiej społeczności.

W dalszej części  uroczystości uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami  i zakresem działania  Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim . Prezentacji dokonała  kierownik DDOM pani Iwona Gawińska.

Swoistym nowum na miarę XXI wieku  , z którym mogli zapoznać się mieszkańcy miasta było  przedstawienie systemowego programu  teleopieki  osób starszych  i chorych. Dodać należy , że nasze miasto zgłosiło akces przystąpienia do programu ! Po oficjalnym zakończeniu obchodów wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na sodki poczęstunek , a członkowie Młodzieżowej Rady Miasta rozdawali pięknie  wydany Nowomiejski Informator Seniora. Opracowanie to powstało z inicjatywy i autorstwa Miejskiej Rady Seniorów .    Każdy zainteresowany może odebrać informator  u radnego Miejskiej Rady Seniorów  w swoim środowisku,  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   i  biurze referatu Oświaty ,Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Zapraszamy.

Czytaj dalej...

Nowomiejskie Dni Seniora

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji Nowomiejskich Dni Seniora, które odbędzie się dnia 24 października 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1.

 

W programie m.in.:
- Prezentacja działań podejmowanych na rzecz Seniorów w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
- Omówienie systemu wspierającego opiekę nad osobami starszymi – Teleopieka,
- Przedstawienie działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim,
- występ młodych artystów,
- poczęstunek.

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 17.10.2017 roku telefonicznie: (56) 47 296 39 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...

Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów w Olsztynie

W dniach 4-5.10.2017 r. w Olsztynie odbyło się Spotkanie Rad Seniorów. Zostało ono zorganizowane przez Federację Organizacji Socjalnych w ramach realizowanego projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach” zmierzający do zwiększenia liczby rad seniorów w regionie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele istniejących Rad m.in. z Elbląga, Olsztyna, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Pisza, Orzysza, Mrągowa i gminy Lubawa oraz z tworzących się aktualnie rad w Korszach, Olsztynku i Braniewie.

Liderzy środowisk seniorskich zapoznali się z doświadczeniami rad, skorzystali z dobrych praktyk, ponadto zostały nawiązane wzajemne kontakty.

W spotkaniu uczestniczyły Barbara Szafraniec przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów oraz Ewa Tyburczyk członek OPoWRS, przewodnicząca Rady Seniorów w Bytomiu. Obie panie omówiły pracę Rad Seniorów w swoich miastach, jak wygląda współpraca z samorządami, odpowiadały na liczne nasze pytania i wątpliwości. Poruszone zostały kierunki polityki senioralnej w naszym kraju na najbliższe lata.

Uczestnicy spotkania przy podsumowaniu zgodzili się, że spotkanie było bardzo owocne, przyczyniło się do zorientowania ile mamy Rad Seniorów, jakie są w trakcie tworzenia oraz jakie są ich najważniejsze cele i działania.

Na zakończenie powołano grupę inicjatywną, która ma zebrać wnioski, a także kontynuować pracę i przyszłe spotkania.

W spotkaniu naszą Miejską Radę Seniorów reprezentował jej przewodniczący Lech Bober.

Czytaj dalej...

Szkolenie dziennikarskie i konferencja dla Rad Seniorów

W dniu 19.06.2017 r w Olsztynie odbyło się szkolenie dziennikarskie i konferencja dla Rad Seniorów zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko, warsztaty oraz redakcję ‘ Głosu Seniora”.

 

Celem warsztatów było wskazanie, w jaki sposób i jakimi metodami efektywnie podejmować i realizować działania w ramach rady, w tym jak je odpowiednio komunikować, sygnalizować i wprowadzać w życie, jak budować relacje z otoczeniem, promować działania rady i być skutecznym katalizatorem potrzeb seniorów danego miasta lub gminy.

 

Program warsztatów

- misja i sens istnienia lokalnego medium obywatelskiego / seniorskiego / gazeta, portal/     rad seniorów

- komunikacja rad seniorów z otoczeniem lokalnym / społecznością, samorządem, organizacjami/,

- promocja w mediach, PR działań rad seniorów

- budowanie i zarządzanie zespołem rad seniorów

- działalność dziennikarska członków rad seniorów

- pozyskiwanie funduszy/marketing, sponsoring, fundraising/ na działalność rad seniorów.

 

W szkoleniu – warsztatach z naszej Rady wzięli udział, radna Urszula Rau i przewodniczący Rady Seniorów Lech Bober oraz Rady z Olsztyna, Działdowa, Ełku, Giżycka i Elbląga. Było to interesujące spotkanie, w którym oprócz nowej wiedzy wymieniliśmy doświadczenie i uwagi odnośnie podstawowych problemów, z którymi borykają się Rady Seniorów.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Zebranie robocze Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 12.06.2017 r. odbyło się zebranie robocze Miejskiej Rady Seniorów.

 

Głównym celem w/w zebrania była analiza planu pracy Rady w I półroczy 2017r.
Na wstępie przewodniczący Rady Lech Bober przedstawił ważniejsze dokonania Rady w I półroczu.
Podstawowym celem działania jest reprezentowanie środowiska seniorów-opiniowanie, reprezentowanie, doradzanie władzom miasta w sprawach ważnych dla osób starszych.

 

Powyższe zadania realizujemy poprzez ciągły dialog z władzami miasta, udział w posiedzeniach Rady Miasta.

 

Ważnym wydarzeniem w naszej działalności było spotkanie z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich, które zgromadziło w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego spore grono seniorów z powiatu nowomiejskiego. Tematem w/w spotkania był system wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. W obliczu starzejącego się społeczeństwa temat bardzo ważny wręcz priorytetowy dla seniorów oraz samorządowców.

 

Nadmieniam, że po wykładzie otrzymaliśmy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podziękowanie za zaproszenie, mile przyjęcie i duże zainteresowanie uczestników w tym władz samorządowych.

 

Ważnym wydarzeniem w pracy naszej Rady było zorganizowanie w dniu 26.04.2017r. Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Spotkanie przeprowadzone było w postaci lekcji seniorów z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, podczas której zarówno młodzież jak i seniorzy wymienili swoje oczekiwania wobec siebie oraz jakie można podjąć działania aby relacje nasze były jak najlepsze. Wypowiedzi z obu stron były celowe poparte argumentami i w pełni zaakceptowane.

 

Na podsumowanie odbyły się krótkie występy zarówno młodzieży jak i seniorów, wspólna kawa z ciastem upieczonym przez młodzież i seniorów.

W spotkaniu brali udział nasi goście pan Burmistrz J. Blank pani sekretarz Starostwa Powiatowego E. Kalisz Górzkowska, dyrektor szkoły pani Przeradzka Martko oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta z opiekunką panią M. Kortes

Ważną informacją dla nowomiejskich seniorów jest możliwość uzyskania lub poszerzenia swoich umiejętności obsługi komputera w programie E-kompetencje bez barier

Zapraszamy wszystkich seniorów do udziału w projekcie, obejmującym 10 czterogodzinnych spotkań odbywających się w Bibliotece Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 2 na ul. Tysiąclecia. Zgłoszenia i szczegóły można uzyskać w Bibliotece lub u członków naszej Rady – zapraszamy.

Ustalono, że w szkoleniu Rad Seniorów zorganizowanym przez „ Głos Seniora” z Krakowa w Olsztynie weźmie udział z naszych radnych pani Urszula Rau i przewodniczący Lech Bober.

Nadmieniam, że przystępujemy do opracowania, zgodnie z planem pracy ‘Poradnika dla nowomiejskiego seniora” – uwagi i sugestie można zgłaszać do naszych Radnych.

Spotkanie nasze poświęciliśmy również sprawom bieżącym, oraz zasygnalizowaniu utrudnień i bolączek utrudniającym życie seniorów. Radni zgłaszali problemy i utrudnienia, które zostały przekonsultowane na spotkaniu z Burmistrzem Miasta, który obiecał zająć się zgłoszonymi problemami.

 

Zgłoszono uwagi dotyczące:

- braku kawiarni, miejsca spotkań na rynku nowomiejskim.

- czystości naszego miasta /trawniki, brak koszy na śmieci/.

- małej ilość ławek do odpoczynku na mieście.

- fontanny na rynku.

- nieskoszone trawniki i wystające gałęzie na ul. Wojska Polskiego.

- brak okulisty z  NFZ.

- jednodniowa rejestracja u dentysty / raz w miesiącu na cały miesiąc/.

- urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu nieodpowiednio zlokalizowane / ul. Tysiąclecia/.

- parkomaty na ul. Kopernika / brak miejsc wydzielonych, nieodpłatnych przy pawilonach handlowych/.

 

Burmistrz zapoznał się z przedstawionymi uwagami i wnioskami seniorów, stwierdził, że nie wszystkie zadania znajdują się w gestii samorządu i nie ma wpływu- dotyczy to uwag dotyczących służby zdrowia.

Okazało się, że część wnioskowanych problemów przez Miejską Radę Seniorów jest już wcześniej przyjętych do realizacji. Pozostałe zgłoszone uwagi zostaną skierowane do właściwych instytucji w celu realizacji.

Zebranie robocze naszej Rady było podsumowaniem naszej półrocznej działalności, zapraszamy wszystkich nowomiejskich seniorów do współpracy z Miejską Radą Seniorów , której siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim sala Nr.36 oraz z poszczególnymi Radnymi naszej Rady.

 
Sekretarz
J. Tykarska

Przewodniczący Rady
L. Bober

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem