Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (516)

Doposażenie żłobka

W ramach projektu pn. Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, działający od listopada 2018 roku Żłobek, został powiększony o kolejne 20 miejsc. Obecnie Żłobek gotowy jest do przyjęcia 36 maluchów. Oddziały otrzymały zestawy mebli i wyposażenie sal głównych, wyposażenie miejsca odpoczynku, szatni i łazienki. Zakupiono m.in. krzesła do karmienia, szafy na łóżeczka i pościel, zestawy naczyń i sztućców, wyposażenie łazienki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Kolejne wyposażenie dotrze do placówki w przyszłym miesiącu.

 

Czytaj dalej...

Wymiana młodzieży polsko-rosyjskiej na zajęciach w MCK

W czwartek 07.02. 2019 r., Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odwiedziła wymiana młodzieży polsko-rosyjskiej. W ramach Manufaktury Zawodów Dawnych zorganizowano dwudniowe warsztaty rękodzielnicze na których młodzież wykonała ręcznie malowane, zdobione decoupage skrzyneczki. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Magdalenę Wacko – Sośniakowy Mir. Jak w polskiej tradycji przystało, przybyłych gości przywitaliśmy chlebem i solą. Dodatkowo w pierwszym dniu wizyty dla uczestników warsztatów zagrała Orkiestra Dęta. Po zakończonych warsztatach młodzież otrzymała własne rękodzieło oraz wykonane przez Manufakturę Zawodów Dawnych odlewy gipsowe lwa, w nawiązaniu do symboli herbu Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Czytaj dalej...

Wernisaż wystawy Barbary Ząbkiewicz

We wtorek 12 lutego Burmistrz uczestniczył w wernisażu wystawy pani Barbary Ząbkiewicz, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Nowomiejska artystka zaprezentowała swoje ostatnie prace, zarówno obrazy jak i rękodzieło. Pani Barbara jest malarką wszechstronną, tym razem skupiła się na abstrakcji oraz obrazach malowanych na jedwabiu. Tworzy również piękne prace z wikliny, rzeźbi w drewnie oraz wykonuje ręcznie szyte lalki. Wszystkie te dzieła mieli okazję obejrzeć goście wernisażu, którzy licznie przybyli do biblioteki. Pani Barbara przywitała wszystkich poetyckimi słowani, w których zawarła swoje przemyślenia na temat weny i tworzenia. Nie zabrakło także czasu na wspólne dyskusje na temat sztuki.

Wystawę pt. "Malarstwo, rzeźba i rękodzieło" można oglądać w Pracowni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej od poniedziałku do piątku w godz. 10-18. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej...

Doposażenie Nowomiejskich placówek

Placówki przedszkolne w Nowym Mieście Lubawskim zostały doposażone w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskiej, w kolejne meble i pomoce dydaktyczne. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 otrzymały m.in. dobrze wyposażoną salę sensoryczną, zestawy pomocy do prowadzenia zajęć muzycznych. Przedszkole Miejskie wyposażono w nowe stoliki i krzesełka oraz pomoce do prowadzenia zajęć. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 wyposażono w meble – regały, szafki, stoliki, krzesełka, dywany i tablice. Dzięki projektowi możliwe było utworzenie we wrześniu 2018r. od podstaw 2 nowych grup przedszkolnych. Szkoła Podstawowa Nr 2 postawiła na wyposażenie swoich oddziałów w pomoce do nauki programowania, które otrzymała w większej ilości. Pozostałe szkoły także otrzymały mniejsze pakiety do programowania. Wartość sprzętu wyniosła 41.722,14 zł, wcześniejsze wyposażenie – m.in. pomoce dydaktyczne, tablety kosztowało 85.694,38 zł. Ogółem do placówek przedszkolnych zakupiono w ramach projektu wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 130.384,66 zł. Zakupiony sprzęt umożliwił rozpoczęcie we wrześniu 2018r. bezpłatnych zajęć dla wszystkich dzieci przedszkolnych, w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego, rozwijania kompetencji społecznych, kreatywności muzyczno-ruchowej oraz podstaw programowania.

Czytaj dalej...

Podpisanie porozumienia między bibliotekami

W środę 13 lutego 2019 roku  Burmistrz Józef Blank uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim a Miejską Instytucją Budżetową "Gurjewski Centralny System Biblioteczny".

Nowomiejską bibliotekę reprezentowała Dyrektor Daniela Kowalska, a instytucję zarządzającą system 22 bibliotek w Okręgu Gurjewskim reprezentowała Dyrektor Natalia Bakina.

Burmistrz Józef Blank podkreślił, że otwieranie się bibliotek i podejmowanie przez nie dodatkowych działań, przyciągających czytelników do korzystania z księgozbiorów i bazy lokalowej  jakimi dysponują nasze biblioteki jest bardzo ważne Przyczynia się do rozwoju czytelnictwa i kształtuje szacunek do książki.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej było również okazją do wymiany przez pracowników bibliotek swoich doświadczeń dotyczących merytorycznej działalności tych jednostek oraz szeregu podejmowanych działań, m.in.: funkcjonowania klubów dyskusyjnych, pracowni multimedialnych, zajęć z rękodzieła i innych kółek zainteresowań czytelników.

 

Czytaj dalej...

Wizyta Bibliotekarek z Gurjewska w Urzędzie Miejskim

W środę 13 lutego 2019 roku  Burmistrz Józef Blank spotkał się w Urzędzie Miejskim z delegacją bibliotekarek z Gurjewska, którym przewodniczyła Dyrektor Centralnej Biblioteki Natalia Bakina.

Delegacja z Gurjewska przebywa w Nowym Mieście Lubawskim na zaproszenie Danieli Kowalskiej Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących działaności bibliotek w Nowym Mieście Lubawskim i w Okręgu Gurjewskim, w którym funkcjonuje zcentralizowany system 22 bibliotek.

Zarówno w naszym mieście, jak i w Okręgu Gurjewskim biblioteki nie skupiają się jedynie na wypożyczaniu książek, ale także prowadzą szereg działań, m.in.: kluby dyskusyjne, pracownie multimedialne, zajęcia z rękodzieła i inne kółka zainteresowań czytelników.

Burmistrz Józef Blank podczas spotkania podkreślał, że transfer wiedzy i dobrych praktyk między bibliotekami jest w dzisiejszym świecie niezwykle potrzebny, aby w dobie pędu cywilizacyjnego zachęcić młode pokolenie do czytelnictwa.

Czytaj dalej...

Jeden dzień w fotelu Burmistrza

W środę 13 lutego 2019 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej Jarosława Titza, który podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował możliwość "zarządzania miastem przez jeden dzień".

Burmistrz Józef Blank powitał pana Jarosława i przedstawił mu specyfikę pracy samorządowej, a następnie symbolicznie przekazali swoje stanowiska pracy.

Pan Titz w nowej roli z dużym przejęciem realizował swoje zadania oraz z zainteresowaniem poznawał zakres działań poszczególnych referatów i na bieżąco załatwianych spraw.

Burmistrz Józef Blank pogratulował panu Jarosławowi godnego pełnienia obowiązków włodarza miasta i życzył im wielu sukcesów, rozwoju pasji i dalszego zainteresowania funkcjonowaniem samorządu lokalnego. 

Czytaj dalej...

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta czwartej kadencji

We wtorek 12 lutego 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta czwartej kadencji.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej - Magdalena Kortes. W obradach młodzieżowej rady wziął udział Burmistrz Józef Blank, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Bożena Rutkowska-Marciniak oraz Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska.

Nowym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Mieście Lubawskim została radna Patrycja Chmielewska, Zastępcą Przewodniczącego radna Wiktoria Langa, a sekretarzem - radny Marcin Machajski. 

Burmistrz Józef Blank podczas wystąpienia wyraził swoje zadowolenie z udziału młodzieży w życiu naszego miasta, interesowaniu się sprawami lokalnymi i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił, że praca w Młodzieżowej Radzie Miasta to doskonała lekcja demokracji i nowe doświadczenia, które z pewnością będą służyć w życiu dorosłym. Jednocześnie pogratulował nowym członkom prezydium i życzył wiele satysfakcji z pełnionych funkcji.

Czytaj dalej...

Oddano do użytku oddział chirurgiczny

W poniedziałek 11 lutego 2019 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w uroczystym przekazaniu do użytkowania przebudowanego budynku oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim.

W programie uroczystości zaplanowano przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie poszczególnych sal budynku chirurgii, których poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Zbigniew Markowski.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, gdzie dr. historii Andrzej Korecki przedstawił prezentację o historii szpitala i osobę Friedricha Lange głównego fundatora tej placówki przed 110 laty.

Następnie przyszedł czas na podsumowanie całego szeregu działań, których efektem jest zmodernizowany budynek chirurgii nowomiejskiego szpitala oraz czas na podziękowania i gratulacje.

Burmistrz Józef Blank w swojej wypowiedzi pogratulował władzom Powiatu Nowomiejskiego realizacji tej jakże ważnej inwestycji dla bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności miasta i powiatu.

Czytaj dalej...

Podsumowanie wymiany młodzieży szkolnej z Donskoje

W niedzielę 10 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim Burmistrz Józef Blank uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wymianę szkolną młodzieży ze Szkoły Średniej w Donskoje w Obwodzie Kaliningradzkim.

Na spotkanie licznie przybyli rodzice dzieci, u których młodzież rosyjska mieszkała oraz osoby zaangażowane w pobyt  gości w Nowym Mieście Lubawskim. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, instruktorzy zajęć dla młodzieży odbywających się w Manufakturze Zawodów Dawnych oraz komtur Bractwa Rycerskiego, z którym młodzież miała warsztaty średniowiecze.

Podczas wystąpienia Burmistrz Józef Blank zaznaczył, że spotkanie młodzieży wpisuje się w projekt w ramach współpracy transgranicznej. Dyrektor Zbigniew Domżalski podziękował swoim współpracownikom oraz rodzicom za zaangażowanie z organizację pobytu młodzieży rosyjskiej z Rejonu Swietłogorska.

Dyrektor Szkoły Średniej w Donskoje Swietłana Lawrientiewa skierowała podziękowania do Burmistrza Józefa Blanka, Dyrektora Domżalskiego i rodziców za serdeczne przyjęcie w Nowym Mieście Lubawskim i poinformowała, że po powrocie rozpoczyna przygotowanie programu rewizyty naszej młodzieży w Donskoje.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której wręczane pyły upominki, certyfikaty i pamiątki pobytu. Uczestnicy podsumowania obejrzeli również przygotowaną prezentację zdjęć z pobytu i realizacji poszczególnych zajęć zaplanowanych w programie, m.in.: lekcji fizyki, biologii i warsztatów badania wody w nawiązaniu do projektu "Związani wodą - partnerstwo na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych w Nowym Mieście Lubawskim i Swietłogorsku" złożonego w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem