Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (640)

W wakacje MOSiR tętni życiem

Wakacje są już za półmetkiem, jednak na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim cały czas odbywają się letnie obozy sportowe, których uczestnicy trenują pod okiem swoich instruktorów i trenerów. W tym roku na naszych obiektach trenowali i trenują sportowcy m.in. z Sochaczewa, Kozłowa, Kwidzyna, Warszawy, Kutna, Olsztyna, a także piłkarze i lekkoatleci z Nowego Miasta Lubawskiego.

Trwają również prace remontowe przystani kajakowej, w ramach projektu pt. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim", który uzyskał dotację 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach Inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określono do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 18.11.2019r., a koszt całkowity projektu wynosi 320 247,72 złotych.

Zakres rzeczowy modernizacji przystani kajakowej obejmuje w szczególności:

  • wykonanie pomostu pływającego o wymiarach 10,0 m x 2,4 m wyposażonego w trapy wejściowe, barierki ochronne i półpokłady ułatwiające wyjście z kajaków,
  • modernizację istniejących stopni nabrzeżnych m.in. poprzez obłożenie deskami ryflowanymi,
  • montaż budynku kontenerowego o wymiarach 6,0 x 2,5 m2, podzielonego na dwa pomieszczenia (toaleta i pom. gospodarcze) wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem,
  • wykonanie sieci oświetlenia zewnętrznego – 4 słupy o wysokości 6 m ze stali ocynkowanej wyposażone w oprawy LED o mocy 50 W,
  • wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania budynku kontenerowego oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego,
  • wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kontenerowego o długości ok. 146 mb,
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku kontenerowego, wraz ze zbiornikiem bezodpływowym,
  • wykonanie/montaż grilla z betonu i kamienia naturalnego,
  • wykonanie miejsca na ognisko w formie utwardzenia terenu z zastosowaniem kostki granitowej i kamienia naturalnego,
  • montaż wyposażenia terenowego: ławek z oparciami, koszy na odpady, tablicy informacyjnej.

Warto dodać, że miejskie obiekty sportowe MOSiR jako baza treningowa są wysoko oceniane przez goszczące zespoły z zewnątrz.

Czytaj dalej...

Rozpoczęły się prace budowlane dotyczące dawnego kościoła ewangelickiego

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Burmistrz Józef Blank wraz z Kierownikiem Referatu Planowania i Inwestycji w Urzędzie Miejskim wizytowali plac budowy inwestycji realizowanej pod nazwą „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”.

Gospodarz miasta rozmawiał z archeologiem Natalią Grążawską na temat pozostałości, historycznej zabudowy miejskiej, odkrytych podczas wyprzedzających badań archeologicznych prowadzonych w związku z rozbudową części podziemnej budynku dawnego kościoła ewangelickiego.

Następnie Burmistrz Józef Blank w rozmowie z kierownikiem budowy Andrzejem Sikorskim zapoznał się
z postępem prac rozbiórkowych realizowanych we wnętrzu budynku m.in. stropu międzykondygnacyjnego, stolarki okiennej i dotychczasowej sceny.

Odsłonięte podczas demontażu sufitu w dawnej sali kinowej malowidła, stanowiące wystrój dawnego kościoła, będą w najbliższym czasie poddane badaniom konserwatorskim. W dalszej kolejności zostanie opracowany program działań dotyczących tych malowideł, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Należy nadmienić, że wyżej wymienione odkrycia, nie wstrzymują postępu prac modernizacyjnych obiektu.

Dla przypomnienia informujemy, że zakres remontu i modernizacji dawnego kościoła ewangelickiego obejmuje m.in.: remont dachu, elewacji budynku wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejących pomieszczeń. Budynek będzie wyposażony w nowoczesną technologię kinową (2D/3D). Sala widowiskowo-kinowa, dzięki wyburzeniu stropu, zyska otwartą kubaturę i odpowiednią akustykę oraz będzie wyposażona w częściowo składaną widownię na 220 miejsc siedzących - pozwoli to na użytkowanie jej w charakterze sali wystawienniczej lub organizacji widowisk.

Powiększony zostanie hol wejściowy prowadzący do sali widowiskowo - kinowej, oraz zostaną zastosowane rozwiązania mające na celu zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozbudowana będzie również część podziemna budynku poza jego istniejący obrys (bryła nadziemna budynku pozostanie bez zmian). Rozbudowa podziemia w strefie pod głównym wejściem do budynku pozwoli na zlokalizowanie m.in. pomieszczeń sanitarnych dla widowni i pomieszczeń technicznych fontanny na rynku. Powiększona zostanie scena i wyposażona w pomieszczenia przeznaczone na garderoby dla artystów z zapleczem sanitarnym zlokalizowanym w części podziemnej od strony obecnych stanowisk taxi.

Czytaj dalej...

Wakacje w Bibliotece Miejskiej

W dniach 15-26 lipca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci pod hasłem "Aktywne wakacje z biblioteką – zdrowe odżywanie, sport i czytanie". Zajęcia skupiały się na promowaniu czytania książek, zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej oraz kreatywnych warsztatach rozwijających różnorodne talenty i zdolności najmłodszych czytelników. Dzieci projektowały własne znaczki pocztowe z wybranych miast i państw. Wspólnie ozdabialiśmy wakacyjną walizkę oraz tworzyliśmy pudełka na wakacyjne skarby. Tworzyliśmy wspólnie skarpetkowe pacynki oraz kolorowe ptaki, kotki i żabki. Każde spotkanie rozpoczynaliśmy zajęciami sportowymi oraz zabawami ruchowymi z piłkami, kolorowymi chustkami oraz chustą animacyjną Klanzy. Promując aktywność fizyczną wychodziliśmy również na spacery oraz plac zabaw, korzystając ze słonecznej pogody.  Podczas zajęć plastycznych wykorzystywaliśmy różne techniki i materiały. Farbami do malowania na szkle ozdobiliśmy kolorowe lampiony, tworzyliśmy swoje własne glicerynowe mydełka oraz figurki z gipsu, które dzieci ozdabiały według własnego pomysłu. Dzieci malowały również farbami na folii spożywczej podczas zajęć na świeżym powietrzu w Ogrodzie Róż. Tego dnia odbył się również konkurs na najdalszy lot papierowym samolotem. Kolejnego dnia odbyły się zajęcia promujące Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, działający przy naszej bibliotece.  Czwartek był dniem zadań i zagadek drużynowych. Różnorodne konkurencje sportowe i umysłowe pozwoliły dzieciom na poznanie własnych możliwości. Ostatni dzień wakacyjnych zajęć upłynął pod hasłem „Ruch to zdrowie”. Zorganizowaliśmy wycieczkę do kręgielni, gdzie dzieci mogły spróbować swoich sił na torze do kręgli oraz pobawić się w „małpim gaju”. Uczestnicy wakacyjnych zajęć w bibliotece spędzili miło i aktywnie czas pośród swoich rówieśników, zachowując w pamięci ważne informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz moc wrażeń zebranych podczas wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 
Czytaj dalej...

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej

W czwartek 1 sierpnia 2019 roku Burmistrz Józef Blank zaprosił do swojego gabinetu Pana Darka Sobaszkiewicza, długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego, aby złożyć Mu życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej.

Gospodarz miasta wręczył Panu Darkowi list gratulacyjny wraz z podziękowaniami za zaangażowanie i wkład pracy w wykonywanie powierzonych zadań zawodowych. Była to również dobra okazja, aby złożyć życzenia dobrego zdrowia, pomyślności oraz szczęścia osobistego.

 

Czytaj dalej...

Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej przy ulicy Narutowicza

W środę 31 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku inwestycji pod nazwą ”Rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki  rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych”.

Wśród uczestników oficjalnego odbioru ścieżki rowerowej przy ulicy Narutowicza byli m.in.: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Adam Zapałowski, Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski, Prezes Zarządu PBD Sp. z o.o. w Brodnicy Jan Kopiczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Skarbnik Miasta Wioletta Chętnicka, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji Damian Artuszewski oraz dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych i mieszkańcy.

Zarówno Marszałek Gustaw Marek Brzezin, jak i Burmistrz Józef Blank w swoich wypowiedziach podkreślali bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządami i wzajemne zrozumienie potrzeb inwestycyjnych, bez których niemożliwe byłoby zrealizowanie tej inwestycji podnoszącej komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Gospodarz miasta podziękował Marszałkowi Województwa za partycypację finansową w realizacji tej inwestycji oraz przypomniał duże zaangażowanie osobiste Marszałka Gustawa Marka Brzezina w powodzenie realizacji budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego i przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 538.

Głównym zakresem budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w granicach Nowego Miasta Lubawskiego była:

- budowa ścieżki  rowerowej z asfaltobetonu o łącznej długości 1.780 metrów i szerokości 2,5 metra z dopuszczeniem ruchu pieszych,

- rozbudowa oświetlenia  na długości 1,2 km (36 słupów),

- rozbudowa kanalizacji deszczowej  na długości 1,2 km.

Warto wspomnieć, że na to zadanie Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie udzieliła Zarządowi Dróg Wojewódzkich wsparcia w wysokości 757.467,54 złotych (35% kosztów inwestycji).

Realizacja tej inwestycji poprawi znacznie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz umożliwi odprowadzenie wód opadowych z nowo powstających osiedli w pobliżu ulicy Narutowicza.

 

Czytaj dalej...

Jubileuszowe Święto Policji w Nowym Mieście Lubawskim

W  poniedziałek 29 lipca 2019 roku w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się uroczystości Święta Policji. Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter z uwagi na obchody 100-lecia powołania Policji Państwowej. Uroczystości rozpoczęły się na placu przed budynkiem komendy uroczystym apelem z udziałem pocztów sztandarowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Głównym punktem apelu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku nowomiejskiej Komendy Powiatowej Policji poświęconej zamordowanym wiosną 1940 roku w Kalininie funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy pełnili służbę również w Nowym Mieście Lubawskim. Po poświeceniu przez księdza proboszcza Zbigniewa Markowskiego pamiątkowej tablicy i złożeniu przez samorządowców i zaproszonych gości wieńców, kwiatów i zniczy, uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowali do Bazyliki p.w. Św. Tomasza Apostoła, w której odprawiona została msza święta w intencji policjantów i pracowników cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Po zakończeniu mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. W uroczystości tej wziął udział nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

100-lecie powołania Policji Państwowej było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Spośród funkcjonariuszy nowomiejskiej policji awanse w stopniach wojskowych otrzymało 17 policjantów.

W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski podziękowali władzom samorządowym powiatu nowomiejskiego oraz przedstawicielom instytucji publicznych za współpracę i troskę o bezpieczeństwo powiatu nowomiejskiego.

Podczas wystąpienia Burmistrz Józef Blank życzył Paniom i Panom Policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji, by służba na rzecz mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Burmistrz złożył również gratulacje wszystkim odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom Policji, ze wskazaniem ażeby wręczone odznaczenia i otrzymane awanse były motywacją do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Czytaj dalej...

Kolejne Letnie Warsztaty ze Stowarzyszeniem "Manufaktura Nowomiejska" za nami!

W dniach 14 i 21 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska kontynuowało realizację zadania publicznego pn. "Letnie Warsztaty z Manufakturą Nowomiejską". Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. To cykl 10 warsztatów z lokalnymi artystami, rzemieślnikami i twórcami podczas koncertów pod nazwą „Muzyczne Niedziele w Ogrodzie Róż”. Stowarzyszenie promuje w ten sposób wszelkie formy lokalnej aktywności i twórczości i organizuje wspólne spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz turystów odwiedzających miasto w okresie wakacyjnym.

Zainteresowanie udziałem w warsztatach było i jest nadal bardzo duże. W niedzielę 14 lipca br. dzieci mogły wykonać bransoletki z Magdą Zawadzką z "MaMania" i ozdobić figurki drewniane z Magdą Wacko z "Sośniakowego Miru". Zabawa była przednia, a dzieci bardzo kreatywne. Atmosfera była ciepła i radosna, pełna kolorów, koralików i brokatu. Natomiast w minioną niedzielę 21 lipca br. na stoiskach stowarzyszenia „leciały wióry” i „palił się ogień”. Pod czujnym okiem Leszka Wacko z „Sośniakowego Miru” i Andrzeja Niewskiego „Pirografia” dzieci walczyły z dłutem i pirografem. Uczyły się niełatwej sztuki rzeźbienia i wypalania w drewnie.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne kreatywne warsztaty, które odbędą się w pierwszą niedzielę sierpnia (4 sierpnia 2019 r.)

Czytaj dalej...

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Poczty Polskiej

W czwartek 18 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Pocztowego w Nowym Mieście Lubawskim. W uroczystości wzięli udział m.in. senator RP Pani Bogusława Orzechowska oraz samorządowcy Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski oraz Wicestarosta Nowomiejski Jerzy Czapliński.

Na wstępie, w trakcie krótkiego wystąpienia Waldemar Zwierko, szef sieci regionu Poczty Polskiej w Olsztynie zaznaczył, że otwarcie siedziby Urzędu Pocztowego w Nowym Mieście Lubawskim wpisuje się w nową strategię Poczty Polskiej, która głównym założeniem jest  odbudowa sieć placówek pocztowych oraz modernizacja istniejących placówek celem poprawy komfortu pracy pracowników oraz polepszenia warunków obsługi interesantów. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza, który zaznaczył, że nowe pomieszczenia są bardziej funkcjonalne i dostępne dla osób niepełnosprawnych. Niewątpliwą zaletą nowej lokalizacji Urzędu Pocztowego jest duży parking, którego brakowało przy poprzedniej lokalizacji. W swoim wystąpieniu Zastępca Burmistrza zaakcentował, że dla Nowomieszczan z pejzażu Nowego Miasta Lubawskiego do historii przechodzi zabytkowy budynek Poczty Polskiej, który od 1880 roku pełnił funkcję placówki pocztowej. Wyraził jednocześnie nadzieję, że być może zabytkowy budynek dawnej Poczty Polskiej dalej będzie obiektem użyteczności publicznej i będzie służyć mieszkańcom miasta i powiatu. Na końcu uroczystości zaproszeni Goście zostali zaproszeni do uroczystego przecięcia wstęgi oraz zwiedzenia nowopowstałych pomieszczeń.

Czytaj dalej...

Sprzedaż foteli ze starego kina

W dniu 24 lipca 2019 roku od godziny 15:00 w modernizowanym budynku dawnego kościoła ewangelickiego (ul. Rynek 23, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie), przeprowadzony zostanie przetarg ustny na sprzedaż foteli, które od lat 60. służyły w sali kinowej.

Do licytowania przeznaczonych zostało 55 zestawów składających się z czterech połączonych ze sobą foteli. Licytowane będą całe zestawy w cenie wywoławczej 120,00 zł za jeden zestaw 4-miejscowy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu, ponieważ jest to niesamowita okazja aby stać się posiadaczem cząstki historii nowomiejskiego kina „Harmonia”.

Z ogłoszeniem o przetargu można zapoznać się tutaj:

 

Ogłoszenie o ustnym przetargu

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o ustnym przetargu

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zaprasza do wzięcia udziału w I ustnym przetargu na sprzedaż: foteli kinowych stanowiących majątek Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku od godziny 15:00 przy budynku kościoła ewangelickiego (ul. Rynek 23, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie).

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem