Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (631)

Na terenie miasta tworzone będą punkty szybkiego WI-FI


W dniu 20 czerwca 2019 r. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego podpisał umowę na stworzenie lub modernizację darmowych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu na Nowego Miasta Lubawskiego.
W II edycji WIFI4EU Nowe Miasto Lubawskie znalazło się wśród 181 gmin którym przyznano bon w wysokości 15 tys. euro na stworzenie lub modernizację darmowych bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu.

Komisja Europejska promując bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie ogłosiła program WiFi4EU. Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w przestrzeniach publicznych miast. Beneficjenci są wybierani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przy czym wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać pewną minimalną liczbę bonów.

Przyznany bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi na terenie Gminy Nowego Miasta Lubawskiego. Po stronie Gminy pozostanie tylko poniesienie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat. Gwarantowana prędkość dla użytkownika końcowego ok 30Mb/s.

Czytaj dalej...

Burmistrz podpisał z wykonawcą umowę na rewitalizację budynku poewangelickiego kościoła


W środę 26 czerwca 2019 roku Burmistrz Józef Blank, wraz z Zastępcą Skarbnika Marzeną Krzemińską, podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”.
Spośród dwóch ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim korzystniejszą była oferta złożona przez Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z siedzibą przy ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa na kwotę 10 993 439,88 złotych. Druga oferta złożona przez Konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski (Lider) ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn, INWEST-SERWIS Sp. z o.o. (Partner) ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn na kwotę 13 367 695,77 złotych.


Termin wykonania inwestycji został określony do 29 maja 2020 roku, zaś gwarancja jakości wykonania przedmiotu umowy została określona na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności:


− prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz budynku w tym likwidacja stropu międzykondygnacyjnego,
− prace konserwatorskie w zakresie dezynfekcji stropów i ścian parterowych i piwnicznych, usunięcia wtórnych przemalowań ze ścian, wzmocnienia oryginalnych warstw malarskich, odsalania murów, zabezpieczenia stalowych elementów w murach, zabezpieczenie monochromii na ścianach,
− wykonanie podpiwniczenia po częścią istniejącego budynku, w tym wykonanie podbicia ścian fundamentowych kolumnami Jet-Grouting,
− dobudowa podziemnych pomieszczeń poza obrysem części nadziemnej budynku (przy obu szczytach budynku),
− przebudowa parteru budynku, w tym budowa sceny i widowni, wzmocnienia filarów powstałych po wykonaniu otworów,
− roboty ogólnobudowlane dotyczące I i II piętra budynku,
− wykonanie szybu windowego i klatek schodowych wewnątrz budynku,
− prace wykończeniowe wewnątrz budynku, w tym montaż ustrojów akustycznych, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
− dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń,
− wymiana pokrycia dachu,
− wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
− remont elewacji pod kątem przywrócenia historycznego wyglądu (prace konserwatorskie),
− wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym instalacji przeciwpożarowej i tłoczni ścieków z kondygnacji piwnicznej,
− wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem istniejącego węzła cieplnego,
− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z układem chłodniczym,
− wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenie ogólne, miejscowe, awaryjno-ewakuacyjne, przeszkodowe, zasilanie gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych, zasilanie odbiorów technicznych/teletechnicznych),
− wykonanie instalacji teletechnicznych (telefoniczna, internetowa, monitoringu CCTV, telewizji cyfrowej naziemnej),
− wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji połączeń wyrównawczych,
− montaż systemu nagłośnieniowego,
− montaż systemu projekcji kinowej.

Czytaj dalej...

Noc Kupały w Nowym Mieście Lubawskim


W dniu 23 czerwca 2019 r. na placu przy Zajeździe odbyła się Noc Świętojańska czyli najkrótsza noc związana z letnim przesileniem Słońca. Wprowadzeniem w klimat Nocy Kupały były koncerty zespołu „Sami Swoi”z Tylic, „Rakowianki”z Rakowic i chóru Harmonia z Nowego Miasta Lubawskiego, które publiczność nagrodziła oklaskami. Dla zgromadzonych przygotowane były konkursy i atrakcje z nagrodami. Mieszkańcy i goście mieli możliwość samodzielnie wykonać wianki z polnych kwiatów, które następnie popłynęły z nurtem rzeki Drwęca. Pierwsze miejsce otrzymał zespół „Sami Swoi” z Tylic, który dostał również nagrodę „Gazety Nowomiejskiej”. W konkursie na najpiękniejszy bukiet ziół zwyciężył wianek wykonany przez Julię Lubczyńską. Spotkanie nad rzeką uświetnił występ grupy tanecznej "Dworki".

Czytaj dalej...

Pożegnanie absolwentów klas VIII w Szkole Podstawowej nr 1


W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyły się uroczystości pożegnania uczniów klas VIII w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Radni Miejscy Mieczysław Kubacki, Adam Kłosowski i Andrzej Jankowski, przedstawiciele firmy EXPOM w Kurzętniku Rafał Domżalski  i Joanna Pokojska, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Rudnik i jej zastępca Monika Szymańska. Na uroczystość przybyli również rodzice uczniów. Dyrektor szkoły Jerzy Resicki podsumował ten wyjątkowy czas, jaki spędzili uczniowie w szkole i życzył im wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w dalszym życiu.


W tym roku Dyrekcja i Grono Pedagogiczne przyznało Złote Tarcze - nagrody dla uczniów, którzy przez ostatnie 3 lata nauki uzyskiwali średnie ocen minimum 5,2 oraz wzorowe zachowanie. Te prestiżowe nagrody otrzymali Kamil Gabiec z klasy VIIIa oraz Jakub Figurski z VIIIb. Natomiast 15 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.


Zakład patronacki EXPOM w ramach programu „Akademia EXPOMU” ufundował nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się wiedzą z przedmiotów ścisłych, którzy mają szczególne osiągnięcia w konkursach matematycznych i językowych. W tym roku nagrody ufundowane przez EXPOM S.A. otrzymali uczniowie: Paweł Kowalczyk z klasy VIII a, Katarzyna Polak i Jakub Figurski z klasy VIII b. Natomiast Dyrekcja szkoły oraz Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić uczniów za wiedzę, umiejętności oraz rozsławianie szkoły w mieście, powiecie, województwie i kraju. Nagrody te otrzymali: Paweł Kowalczyk – finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego i laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki, Jakub Figurski – finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego, języka angielskiego oraz biologii oraz Katarzyna Polak laureatka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki.

Podziękowania dla uczniów z pocztu sztandarowego Mariki Abram i Moniki Kobylskiej, uczennic klasy VIIIa oraz Dawida Kozłowskiego z klasy VIIIb wręczył opiekun Łukasz Leszczyński. Magdalena Lemanowska, opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu, wręczyła Statuetkę dla Wolontariusza Roku. Nagroda trafiła w ręce Agnieszki Świątkowskiej z klasy VIIIb. Opiekunowie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej, Zyta Sadowska i Zbigniew Gołębiewski wręczyli podziękowanie uczennicy Aleksandrze Lendzinowskiej za aktywną pracę w ORU w minionym roku szkolnym. Po montażu słowno–muzycznym zaprezentowanym przez absolwentów zakończono uroczystość.

Czytaj dalej...

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1


W dniu 19 czerwca 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zakończyli rok szkolny 2018/2019. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Radni Miejscy: Mieczysław Kubacki, Adam Kłosowski oraz Andrzej Jankowski, przedstawiciel firmy EXPOM z Kurzętnika Monika Gruźlewska, proboszcz Zbigniew Markowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Rudnik i jej zastępca Monika Szymańska.


Dyrektor szkoły Jerzy Resicki w kilku słowach skierowanych do zebranych na uroczystości podziękował za wspólny rok, życzył uczniom i wszystkim pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji. A podczas uroczystego apelu wręczono nagrody najlepszym uczniom z klas III-VII. W tym roku, po raz trzeci w historii szkoły, zakład patronacki EXPOM w ramach Programu „Akademia EXPOM” ufundował nagrody rzeczowe dla uczniów szczególnie wyróżniających się wiedzą i wynikami w nauce z przedmiotów ścisłych i języków obcych. W tym roku nagrody otrzymało trzech uczniów z klas VII oraz trzech uczniów z klas VIII. Nagrody wręczył Prezes Zarządu Expom S.A. Rafał Domżalski. Wyróżnieni zostali również uczniowie ze 100% frekwencją.


Zbigniew Gołębiewski przedstawił nazwiska uczniów, którzy otrzymali tytuły „Sportowiec roku”. Nagrody w postaci pucharów wręczył dyrektor szkoły. Wyróżniono również uczniów, którzy otrzymali tytuły laureata i finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego. Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Rudnik po raz pierwszy w tym roku szkolnym wręczyła trzy nagrody w konkursie „Złoty Rower” dla uczniów, którzy w roku bieżącym zrobili największy progres w wynikach nauczania w stosunku do roku ubiegłego. Po uroczystości uczniowie udali się na ostatnie w tym roku spotkania z wychowawcami do swoich klas.

Czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w SP2


W dniu 19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019. Wzięli w niej udział uczniowie klas I – VII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły. Galę zaszczycili swoją obecnością: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Osińska, radne miejskie Mirosława Czernysz i Barbara Bober oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Brygida Karczyńska. Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadziły panie: Małgorzata Fijałkowska i Magdalena Grabowska.

 

Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu Dorota Osińska podziękowała uczniom, dyrekcji i nauczycielom za pracę i naukę, jednocześnie życzyła wszystkim zebranym wspaniałych wakacji. Przewodnicząca Rady Rodziców Brygida Karczyńska podziękowała dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za całoroczną współpracę. Na początku uroczystości wyróżniono uczniów klas I – III oraz nagrodzono uczniów klas IV - VII. Uczniowie klas starszych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne. Wśród wyróżnionych byli najlepsi artyści i sportowcy szkoły oraz uczniowie ze stuprocentową frekwencją. Dyrektor Zbigniew Domżalski wręczył statuetki „Najlepszy z najlepszych”.

 

W klasach czwartych statuetkę otrzymała Pola Seroczyńska, w klasach piątych Marta Kwiatkowska, w klasach szóstych Kornel Seroczyński, a w klasie siódmej Michał Kwiatkowski. Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej pogratulował rodzicom wymienionych uczniów. Dyrektor pan Zbigniew Domżalski podziękował rodzicom za współpracę w mijającym roku szkolnym, a symboliczną wiązankę kwiatów wręczył Przewodniczącej Rady Rodziców Brygidzie Karczyńskiej. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 wszyscy udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania z wychowawcami, którzy w obecności rodziców, koleżanek i kolegów wręczyli uczniom świadectwa.

Czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas VIII w SP2


W dniu 17 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim. W uroczystości wzięli udział tegoroczni absolwenci, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Galę zaszczycili swoją obecnością Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, radna miejska Mirosława Czernysz.
Tegoroczni absolwenci uczęszczali do dwóch klas, których wychowawczyniami były panie: Dorota Studnik i Sylwia Cieszyńska.

Uroczystość poprowadziły panie: Małgorzata Fijałkowska i Magdalena Grabowska. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły, wychowawców i zaproszonych gości pamiątkowe listy gratulacyjne. Listy otrzymali: Eliza Nowakowska, Przemysław Ziętarski, Mikołaj Pawlicki, Michał Szwaracki, Eliza Wyrzykowska, Ines Leliwa, Anna Nowak, Hubert Meler, Kacper Bączkowski, Filip Klarowski, Maja Mędziak, Nikodem Jaroszek, Natalia Szczepańska, Kacper Kowalski, Wiktor Kopiczyński. Rodzice wyróżnionych uczniów również otrzymali listy gratulacyjne.

Nagrodzeni zostali finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz ich nauczyciele. Filip Klarowski uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematyki, nauczycielem Filipa jest pani Edyta Rogozińska. Z kolei Michał Szwaracki otrzymał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geografii, nauczycielem Michała jest pani Zyta Wardowska. Nagrodą Dyrektora Szkoły „Najlepszy z najlepszych” wyróżniono uczennicę klasy VIIIa Elizę Nowakowską, która otrzymała pamiątkową statuetkę. Ósmoklasiści złożyli ślubowanie i podziękowali pięknym słowem i kwiatami Dyrektorowi Zbigniewowi Domżalskiemu, Wicedyrektor Renacie Szwarc, wychowawczyniom i nauczycielom. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której  wystąpili uczniowie klas ósmych. Podczas gali wszyscy absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia szkoły podstawowej, natomiast świadectwa zostały wręczone w środę 19 czerwca 2019 roku.

Czytaj dalej...

XI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Małe Śpiewanie”


W piątek 14 czerwca 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury odbył się XI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Małe Śpiewanie”. Zmagania młodych solistów oceniła komisja w składzie:

- Pani Katarzyna Olęcka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim,
- Pani Paulina Zaleś, wokalistka, miłośniczka muzyki,
- Pan Jarosław Titz, kapelmistrz Orkiestry Dętej działającej przy Miejskim Centrum Kultury.

Po burzliwych obradach jurorzy wyłonili laureatów festiwalu:

- Grand Prix - nagrodę główną otrzymała Jagoda Prokop
- Wyróżnienia: Agata Lendzion, Kacper Karpiński, Liwia Rynkowska, Zuzanna Lenga

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Czytaj dalej...

Zakończenie roku w Ognisku Muzycznym Miejskiego Centrum Kultury


W piątek 14 czerwca 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury odbyło się zakończenie roku w Ognisku Muzycznym.
Podczas uroczystości uczniowie otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach muzycznych.

W części artystycznej zgromadzona publiczność wysłuchała prezentacji muzycznych uczniów z klasy Magdaleny Domżalskiej.
Na zakończenie uroczystości instruktorzy Ogniska Muzycznego otrzymali podziękowania za trud i cierpliwość jakie wkładają w nauczanie swoich podopiecznych.

Czytaj dalej...

Koncert na zakończenie roku szkolnego w nowomiejskiej szkole muzycznej


W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się koncert na kończący rok szkolny 2018/2019 w Szkole Muzycznej I Stopnia w Nowym Mieście Lubawskim. Wszystkich przybyłych powitała Wicedyrektor Szkoły Muzycznej Iwona Mrozińska życząc uczestnikom koncertu wielu pozytywnych emocji.

Na scenie swoje umiejętności zaprezentowało dwudziestu uczniów i absolwentów nowomiejskiej szkoły muzycznej, którzy zaprezentowali się w różnorodnym repertuarze - od sentymentalnych ballad, poprzez suity, walce i nastrojową kołysankę po rozrywkowe utwory popularne.

Młodych artystów wysłuchali ich najbliżsi, koleżanki i koledzy oraz nauczyciele. Na zakończenie koncertu Chór „DOLCE CORO” zaśpiewał utwór Krzesimira Dębskiego „Rzeka marzeń”.
Koncert, który poprowadził Jacek Wróblewski (nauczyciel gry na saksofonie i klarnecie) dostarczył słuchaczom oraz wykonawcom wielu niezapomnianych wrażeń.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem