Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (678)

Pchli Targ

31 sierpnia na placu przed Miejskim Centrum Kultury odbył się Nowomiejski Pchli Targ, podczas którego można było kupić, sprzedać lub wymienić ubrania, zabawki oraz sprzęty codziennego użytku. Nowomiejski Pchli Targ cieszył się dużym zainteresowaniem wśród nowomieszczan.

Czytaj dalej...

Zakończenie wakacji w Ogrodzie Róż

Okres wakacyjny dobiega końca. W nowomiejskim Ogrodzie Róż po raz ostatni mieszkańcy miasta i okolic mogli wspólnie zrelaksować się słuchając muzyki. Podczas koncertów uczestnicy korzystali z warsztatów przygotowanych przez Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska, notomiast podczas ostniej niedzieli odbyły się gry, zabawy i konkursy przygotowane przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury. Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano losy, a w trakcie koncertu rozlosowane zostały nagrody.

            Podsumowując wszystkie muzyczne niedziele można stwierdzić, iż przyciągnęły one wiele osób zarówno starszych jak i młodszych. Na wakacyjnej scenie wystąpiły takie zespoły jak "Tu i Teraz", "Image" czy "Salvador". Usłyszeliśmy również Adama Twardego, Marcina Jarzembek oraz Karola Gurzyńskiego. Dziękujemy publiczności za obecność i wspólnie spędzony czas.

Czytaj dalej...

VI Impresje Orkiestr Dętych w Kurzętniku

Orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Centrum Kultury pod batutą Pana Jarosława Titza zagrała na tegorocznych VI Impresjach Orkiestr Dętych w Kurzętniku, które odbyły się dnia 25.08.2019r.. Podczas spotkania zaprezentowało się sześć orkiestr: Miejska Orkiestra Dęta z Lubawie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z` Krzynowłodze Małej, Augustowska Orkiestra Dęta i Orkiestra Dęta OSP Raczki, Parafialna Orkiestra Dęta w Szczutowie oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCK w Kurzętniku. Publiczność dopisała i gorąco kibicowała wszystkim orkiestrom.

Tego samego dnia Orkiestra Dęta z Nowego Miasta Lubawskiego  zagrała również podczas Diecezjalnych Dożynek w Boleszynie.

 

 

 

Czytaj dalej...

Wyjazd Młodzieżowej Rady Miasta na Litwę

W dniach 27-29 sierpnia 2019 roku na Litwie w Kłajpedzie oraz Telsiai odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu South Baltic Youth Core Group Networks. Podczas wizyty studyjnej Nowe Miasto Lubawskie reprezentowały: Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Patrycja Chmielewska, Wiceprzewodnicząca Wiktoria Langa oraz opiekun Paulina Zaleś.
Podczas spotkania prezentowane były metody, jak i również sposoby włączania i funkcjonowania młodzieży na Litwie, które stanowiły inspirację dla podejmowania lokalnych działań w samorządach biorących udział w projekcie. Członkowie nowomiejskiej Młodzieżowej Rady Miasta wraz z opiekunem zostali zapoznani z litewskimi metodami i działaniami w dziedzinie wspierania obywatelskiego młodzieży. W ostatnim dniu wizyty odbyło się spotkanie partnerskie, poświęcone realizacji dalszych etapów projektu.

Czytaj dalej...

Rozpoczęcie roku szkolnego w nowomiejskich szkołach

W poniedziałek 2 września 2019 roku w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim, jak i w całej Polsce, zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Burmistrz Józef Blank uczestniczył w tym dniu w rozpoczęciach roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II i w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka, natomiast Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole  Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich oraz w Szkole Muzycznej I Stopnia.

Wśród uczestników inauguracji roku szkolnego byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski wraz z radnymi Adamem Kłosowskim, Mirosławem Urbanowskim, Andrzejem Jankowskim, Mirosławą Czernysz, Barbarą Bober, nauczyciele, rodzice uczniów  i licznie przybyła społeczność uczniowska.

Podczas uroczystości Burmistrz Józef Blank życzył uczniom wielu sukcesów, zachęcał do udziału w dodatkowych zajęciach, które będą organizowane w nowym roku szkolnym oraz do intensywnej pracy, dzięki której sukcesy wychowanków rozsławią szkołę i miasto poza jego granicami.

Dyrektorzy szkół podczas swoich wystąpień przedstawiali zakres prac wykonanych w jednostkach oświatowych podczas wakacji, aby tworzyć jak najlepsze warunki do nauki. Wszyscy z radością powitali w murach szkolnych swoich uczniów, w szczególności rozpoczynających swoją edukację.

Czytaj dalej...

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 1 września 2019 roku o godz. 15.00 przy pomniku pod Nawrą odbyły się uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę.

Wśród uczestników uroczystości byli m.in.: Burmistrz Józef Blank wraz z Zastępcą Krzysztofem Widźgowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Starosta Andrzej Ochlak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Kazimierzem Wiśniewskim, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Wiśniewskim, Sekretarz Gminy Kurzętnik Magdalena Rynkowska, Zastępca Wójta Gminy Biskupiec Julia Baranowska wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Zalewskim, kombatanci, Zastępca Komendanta Powiatowego, PSP Krzysztof Szałkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Mirosław Mozarczyk, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miasta, harcerze, poczty sztandarowe organizacji pozarządowych i szkół oraz młodzież szkolna i mieszkańcy.

Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał Burmistrz Józef Blank i w swoim wystąpieniu oddał hołd poległym i pomordowanym w imię wolności naszej Ojczyzny. Następnie głos zabrał Wójt Tomasz Waruszewski, który zapowiedział wspólny projekt remontu pomnika pod Nawrą wspólnie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie. Głos zabrał również Ksiądz Kanonik Zbigniew Markowski.

Rys historyczny przebiegu II wojny światowej przybliżyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, a Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki poprowadził apel poległych i pomordowanych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego i okolic.

Po oficjalnych wystąpieniach delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły symboliczne znicze. Podniosłej uroczystości towarzyszyły występy nowomiejskiej młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich oraz orkiestry dętej funkcjonującej przy MCK.

Wcześniej przedstawiciele władz miasta złożyli symboliczne wiązanki kwiatów w miejscach pamięci – przy pomniku na ulicy 7-Grudnia, pod tablicą memoratywną siedziby Selbstschutz przy ulicy Działyńskich, na grobach polskich żołnierzy i pod krzyżem na cmentarzu parafialnym.

Burmistrz Józef Blank serdecznie dziękuje za tak liczne uczestnictwo mieszkańców i gości naszego miasta w uroczystości patriotycznej i oddanie hołdu osobom, które „za nasze dziś, oddali swoje jutro”.

 

Czytaj dalej...

Święto Strażnika Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

W czwartek 29 sierpnia 2019 roku burmistrz Józef Blank wraz z zastępcą burmistrza Krzysztofem Widźgowskim oraz kierownikiem Referatu Organizacyjnego Marzenną Klimek, spotkał się ze Strażnikami Straży Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, w dniu ich święta. Gospodarz Miasta złożył gratulacje Piotrowi Wysockiemu Komendantowi Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszowi Piotrowi Przybylskiemu za rzetelną służbę, gotowość niesienia pomocy, a także troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

Gospodarz Miasta składając Strażnikom życzenia i podziękowania podkreślił, że służba którą pełni Straż Miejska jest gwarantem kształtowania wspólnej troski o ład i bezpieczeństwo nas wszystkich. Zaznaczył też, że nowomiejski samorząd będzie wspierał podnoszenie standardu pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, by dalej mogli skutecznie strzec ładu i porządku w naszym mieście.

 

Czytaj dalej...

Festyn „Lato w Ogrodzie 2019”

W piątek 23 sierpnia 2019 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminy” odbył się doroczny festyn pod nazwą „Lato w Ogrodzie 2019”.

Wśród uczestników festynu był m.in. Burmistrz Józef Blank oraz sponsorzy festynu i goście, a także licznie przybyli właściciele działek, których powitał Henryk Orzechowski – Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminy” w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Jednym z punktów programu festynu było ogłoszenie wyników konkursu pn. „Moja piękna działka w ROD „Witaminy”. W tym roku pierwsze miejsce przypadło działce Państwa Joanny i Jarosława Żurawskich. Drugie miejsce ex aequo zdobyła Pani Barbara Trzcińska oraz Państwo Ewa i Edward Jaskulscy. Trzecią lokatę przyznano Państwu Dorocie i Jarosławowi Markowskim, a czwarte (również ex aequo) Państwu Barbarze i Romanowi Cicholskim oraz Marii i Stefanowi Wiśniewskim.

Zwycięzcom konkursu cenne nagrody i rośliny, które zapewne znajdą się na działkach ich działkach, wręczył Burmistrz Józef Blank i Starosta Andrzej Ochlak w towarzystwie Prezesa Henryka Orzechowskiego.

 

Ponadto podczas festynu gospodarz e miasta i powiatu wręczyli odznaki wyróżniającym się działkowcom. Odznakę „Za Zasługi dla ROD” otrzymał Sławomir Orzechowski. Brązowe Odznaki „Zasłużony Działkowiec” wręczono: Danieli Marasek, Zdzisławie Osowskiej, Urszuli Radziszewskiej i Janinie Tykarskiej oraz Kazimierzowi Otrębskiemu i Damazemu Pokojskiemu.

 

Czytaj dalej...

Burmistrz wizytował plac budowy łącznika drogowego


W czwartek 22 sierpnia 2019 roku Burmistrz Józef Blank wraz z inspektorem Referatu Planowania i Inwestycji Piotrem Gortatowskim zapoznał się w terenie ze stanem realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.


Zakres rzeczowy inwestycji, która w 50% uzyskała dotację, tj. w wysokości 599.300 złotych, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obejmuje w szczególności:


- budowę nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o szerokości 6 metrów i długości 102 mb,
- budowę nowych chodników z kostki betonowej o szerokości 2,00-4,00 m (pow. 470 m2),
- budowę przejazdu na teren publiczny (pow. 30 m2),
- budowę kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200-1000 mm i długości 187 mb,
- budowę 8 sztuk wpustów krawężnikowych do kanalizacji deszczowej,
- przebudowę skrzyżowania i dobudowę chodnika na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicą Żwirki i Wigury),
- wykonanie 2 przejść dla pieszych,
- budowę oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED - 8 szt. (wraz z doświetleniem przejść dla pieszych),
- wykonanie infrastruktury związanej z poprawą bezpieczeństwa: barierki ochronne na łącznej długości ok. 100 mb, elementy odblaskowe na nawierzchni przed przejściami dla pieszych, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.   


Termin wykonania prac budowlanych wskazany w umowie z wykonawcą został określony do 30 października bieżącego roku. Wykonawca inwestycji zobowiązał się udzielić gwarancji jakości wykonania prac na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego.
Koszt wykonania prac budowlanych określony w umowie wynosi brutto 1.284.535,13 złotych.

Czytaj dalej...

Wręczone zostały nagrody z programu „Decydujesz, pomagamy”

W środę 21 sierpnia 2019 roku w supermarkecie Tesco w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się wręczenie nagród w ramach szóstej edycji programu „Decydujesz, pomagamy” na realizację lokalnych inicjatyw społecznych.

Na wstępie spotkania kierownik nowomiejskiego Tesco Sylwia Mówka przedstawiła zgromadzonym założenia programu „Decydujesz, pomagamy”, którego celem jest wspieranie aktywnych mieszkańców, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz pogratulowała zwycięzcom uzyskanej liczby głosów oddawanych przez klientów sklepów w otwartym głosowaniu.

Nagrody wręczane przez Wicestarostę Jerzego Czaplińskiego oraz Zastępcę Burmistrza Krzysztofa Widźgowskiego otrzymali:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim za I miejsce (bon 5.000 złotych),

- Fundacja Rzemiosła Artystycznego z Iławy za II miejsce (bon 3.000 złotych),

- Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za zajęcie III miejsca (bon 1.000 złotych).

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem