Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
News UM

News UM (678)

Związek Gmin Północnego Mazowsza w likwidacji

W środę 28 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy Burmistrz Józef Blank, jednocześnie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza, prowadził jedno z ostatnich zgromadzeń tegoż Związku.
Związek Gmin Północnego Mazowsza powstał w maju 1992 roku, a jednym z jego zadań statutowych była realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy infrastruktury technicznej i społecznej gmin.
Kilkanaście lat temu samorządowcy i zarząd związku za główny cel działalności związku obrali gazyfikację terenu gmin należących do związku. Przez kolejne lata ten cel sukcesywnie realizowano. Gaz został doprowadzony m.in. do Brodnicy, Rypina i gmin ościennych, a z końcem 2015 roku na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej w Kaczym Bagnie (Gmina Kurzętnik) odbyła się uroczystość odpalenia znicza gazowego, który symbolizuje początek uruchomienia dostaw gazu ziemnego dla Nowego Miasta Lubawskiego oraz Kurzętnika.
Obecnie obszar zdecydowanej większości gmin, członków związku, został zgazyfikowany i można mówić, że Związek spełnił swoją rolę i cel został osiągnięty.
Na przestrzeni lat funkcjonowania Związku samorządowcy z powiatu nowomiejskiego aktywnie uczestniczyli w pracach Związku, pełnili obowiązki członków zarządu oraz przewodniczyli Zgromadzeniu Związku. Wszystkim samorządowcom zaangażowanym w dążenie do gazyfikacji Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika należą się słowa podziękowania.
Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik ma już dzisiaj gaz ziemny, dzięki wybudowaniu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku 67.5 km gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława oraz 14.5 km gazociągów średniego ciśnienia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego i Gminy Kurzętnik, a także stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Kaczym Bagnie.
Burmistrz Józef Blank podkreśla, że trwająca obecnie rozbudowa sieci gazowniczej w naszym mieście umożliwi przyłączenie się do niej wielu odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Użytkowanie przez naszych mieszkańców i przedsiębiorców ekologicznego gazu ziemnego, przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej naszych samorządów i rozwoju lokalnej gospodarki – z niewątpliwą korzyścią dla środowiska naturalnego.

Czytaj dalej...

Kolejna dobra informacja dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego

Z końcem 2016 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną listę rankingową projektów inwestycyjnych ubiegających się o 50-procentowe dofinansowanie w ramach "Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Spośród wniosków o dofinansowanie budowy dróg gminnych z regionu Warmii i Mazur dofinansowanie uzyskał projekt pt. "Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim".

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetobetonu o długości 403 mb i szerokości 6 m, nowe chodniki z kostki betonowej o szerokości 1,25-2,20 m o łącznej powierzchni 954 m2 oraz zjazdy na posesje o powierzchni 490 m2.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej kanalizacji deszczowej o średnicy 200-600 mm i długości 386 mb z rur z tworzywa sztucznego, nowe wpusty do kanalizacji deszczowej (krawężnikowe - 24 szt. i uliczne - 9 szt.).

Przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań  (w zakresie nowa konstrukcji jezdni, zmiany geometrii łuków, dobudowy chodników i nowego systemu odwodnienia), 2 przejścia dla pieszych oraz usunięte zostaną kolizje 2 słupów energetycznych w projektowanych chodnikach.                                                                                                                                                                               

Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie równa nawierzchnia jezdni o wyższej nośności, co wpłynie na zwiększenie przepustowości przedmiotowych dróg, a tym samym znaczny wzrost ich znaczenia w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Nawierzchnia jezdni w ulicy Kasztanowej wykonana z asfaltu jest bardzo mocno zniszczona, nierówna, pozapadana i wymaga korekty spadków podłużnych i poprzecznych. W celu poprawy odwodnienia drogi konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej. Chodniki przy ulicy Kasztanowej wykonane z płyt betonowych, również posiadają bardzo nierówną i zniszczoną nawierzchnię.

Obecnie wdrażana jest procedura wyłonienia wykonawcy inwestycji w drodze przetargu.

Czytaj dalej...

Powitaliśmy Nowy 2017 Rok

Tradycyjnie w sylwestrowy wieczór mieszkańcy i goście naszego miasta przybyli na Rynek Nowego Miasta Lubawskiego, aby wspólnie pożegnać stary i powitać Nowy 2017 Rok. Zabawie sylwestrowej, która rozpoczęła się o godz. 23.00, towarzyszyła muzyka DJ Młodego (Marcina Łachmańskiego) z Lubawy.

W ostatnich minutach starego roku Burmistrz Józef Blank w towarzystwie  Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Deji złożył uczestnikom sylwestrowej zabawy noworoczne życzenia. Gospodarz miasta wspomniał również o inwestycjach służących mieszkańcom, które zrealizowano w 2016 roku oraz o umowach na dofinansowanie rewitalizacji centrum Nowego Miasta Lubawskiego podpisanych w końcówce roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Następnie, wystrzałem z hakownicy i po odliczeniu ostatnich sekund starego roku, Burmistrz i Przewodniczący przywitali Nowy 2017 Rok w Nowym Mieście Lubawskim.

Dopełnieniem zabawy sylwestrowej był profesjonalny pokaz sztucznych ogni. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku kontynuowany był sylwestrowy konkurs. Do trzech wylosowanych osób, które wrzuciły do oznaczonych pojemników butelki po szampanie wraz z danymi kontaktowymi, trafią bony towarowe po 150 złotych każdy.

Burmistrz Józef Blank dziękuje Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, pracownikom MCK i MPGK Sp. z o.o. oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Sylwestra 2016.

Czytaj dalej...

Burmistrz podpisał pre-umowy na rewitalizację Nowego Miasta Lubawskiego

W piątek 30 grudnia 2016 roku Burmistrz Józef Blank wraz ze Skarbnikiem Wiolettą Chętnicką podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowy na dofinansowanie rewitalizacji centrum Nowego Miasta Lubawskiego.  Ze strony Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy podpisał Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz. Na mocy tych umów dla naszego miasta zagwarantowano kwotę około 14,5 mln złotych na projekty inwestycyjne ze środków zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 dla miast należących do sieci Cittaslow oraz około 2 mln złotych na projekty społeczne, tzw. miękkie.

W tym dniu umowy z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem podpisali także przedstawiciele Bisztynka, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Pasymia, Reszla i Rynu. Ogólnie w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow w Województwie Warmińsko-Mazurskim wsparciem objętych jest 14 miast, dla których na kompleksową rewitalizację społeczną w RPO WiM na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie 51,1 mln euro.

Burmistrz Józef Blank wyraża zadowolenie, że ze środków unijnych w ramach ponadlokalnego programu w naszym mieście zrewitalizowany zostanie m.in. budynek Miejskiego Centrum Kultury, budynek Kina Harmonia i nowomiejski Rynek oraz Ogród Róż i Park Miejski. Realizację tych inwestycji przewiduje się w latach 2017-2020.

Czytaj dalej...

Przedstawienie Bożonarodzeniowe w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej

21 dzień grudnia w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim był dniem szczególnym, uroczystym i wyjątkowym. Uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka wraz z wychowawcami spotkali się na wigiliach klasowych. Był opłatek, życzenia świąteczno-noworoczne, wspólne śpiewanie kolęd i poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Następnie społeczność uczniowska zebrała się w hali sportowej Zespołu Szkół, aby wspólnie przeżyć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uroczysty apel poprowadziła pani Małgorzata Fijałkowska. Na wigilijne przedstawienie „Boże Narodzenie w krainie baśni” przybyli goście: Kierownik Oświaty Kultury i Sportu Dorota Osińska, Proboszcz Parafii św. Tomasza Apostoła Ksiądz Kanonik Zbigniew Markowski, radni miejscy - Andrzej Nadolski i Adam Kłosowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Agnieszka Meler oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Muzycznej Iwona Zielińska.
W spektaklu bożonarodzeniowym wystąpiły dzieci z grupy 05 „Dinusie”. W chór anielski wcielili się uczniowie klasy III a. Zespół wokalny „Fart” w składzie: Marika Masłowska, Antoni Suchocki, Patryk Domżalski z klasy III a, Aleksandra Jaroszewska, Julian Bucha, Kornel Zbikowski z klasy III c oraz Aleksandra Lendzion z klasy II d zaśpiewał wiele kolęd i piosenek świątecznych. Piosenkę świąteczną zaprezentowała również uczennica klasy V a Amelia Kasprzycka.
Z mini koncertem wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej - Dawid Markuszewski zagrał na trąbce utwór „Jingle Bells”, a duet fortepianowy: Eliza Nowakowska i Patrycja Chmielewska zaprezentował kolędę „Cóż to za dziecię”. Amelia Kasprzycka wykonała „Cichą noc” na flet. Z kolei Patryk Domżalski zagrał na saksofonie dwa utwory: „Oj, maluśki” i „Mędrcy świata”. Uczniom akompaniował pan Mateusz Raczyński. Przedstawienie, dekoracje i oprawę muzyczną przygotowały nauczycielki: Maria Grugiel, Magdalena Domżalska, Izabela Kamińska i Sylwia Cieszyńska.
Po przedstawieniu głos zabrali goście uroczystości: pani Dorota Osińska, Ksiądz Kanonik Zbigniew Markowski oraz pani Agnieszka Meler. Goście otrzymali od przedstawicieli społeczności uczniowskiej życzenia świąteczno-noworoczne oraz stroiki. Spotkanie wigilijne zakończyły życzenia i podziękowania od Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej pana Zbigniewa Domżalskiego.

Czytaj dalej...

Hej, kolęda, kolęda... w Przedszkolu Miejskim

W środę 21 grudnia 2016 roku w Przedszkolu Miejskim odbyła się uroczystość, podczas której dzieci z grupy VI Wiewiórki pod kierunkiem nauczycielek Bożeny Piechoty i Katarzyny Góralskiej, przedstawiły widowisko bożonarodzeniowe pt. „Hej, kolęda, kolęda...”. Jasełka w Przedszkolu Miejskim mają już wieloletnią tradycję, a w wykonaniu tak małych dzieci nabierają szczególnego wdzięku. Odgrywanie ról, które w większości przypisane są osobom dorosłym oraz klimat i przesłanie opowieści, za każdym razem wywołują wzruszenie wśród widzów.
Mali aktorzy we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców prezentowali się doskonale i tak też odegrali swoje role. Wszyscy zgromadzeni w holu przedszkola mogli na kilka dni przed świętami poczuć ich niepowtarzalną atmosferę, poprzez możliwość włączenia się do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
Występ obejrzały wszystkie grupy przedszkolne, nauczyciele, personel oraz goście: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Przewodniczący Rady Rodziców Piotr Lewandowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jerzy Resicki oraz Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Anna Goszka.
Po części artystycznej głos zabrał dyrektor Jerzy Resicki kierując do zebranych życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Ciepłe słowa do uczestników uroczystości skierowali także zaproszeni goście, życząc zdrowych i radosnych świąt oraz wszystkiego dobrego w nowym roku.

Czytaj dalej...

Spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej nr 1

Zbliżają się radosne Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji 21 grudnia 2016 roku społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim zgromadziła się w sali gimnastycznej, w której głównym elementem scenografii była stajenkę betlejemską.
 
Na spotkanie wigilijne przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, radni miejscy: Wojciech Kłosowski, Zbigniew Ewertowski, Adam Kłosowski, Mieczysław Kubacki i Andrzej Nadolski, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Moczadło oraz ks. Krzysztof Rozynkowski, który reprezentował ks. Proboszcza Zbigniewa Markowskiego.
W uroczystej akademii wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy, emerytowani pracownicy szkoły i przedszkola miejskiego oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami oraz uczniowie klas I-III z wychowawcami.
Akademię wigilijną rozpoczął dyrektor szkoły Jerzy Resicki, który przypomniał zebranym, że nadchodzące Święta są świętami bardzo rodzinnymi i powinny być dla wszystkich czasem pojednania i miłości. Na zakończenie swojego wystąpienia, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wszystkim zgromadzonym złożył życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie głos zabrali: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Moczadło oraz ks. Krzysztof Rozynkowski.
Uczniowie klas: III a i III d zaprezentowali w bardzo oryginalnej formie jasełka bożonarodzeniowe. Piękną scenografię wykonała pani Wiesława Markowska. Na treść widowiska składały się biblijne sceny szukania noclegu przez Świętą Rodzinę, rozmowy i pokłon pasterzy oraz odwiedziny Trzech Króli. Wątki biblijne uzupełniły treści ukazujące realia codziennego życia w dawnych czasach. Do stajenki przybyły dzieci, które reprezentowały różne sprzęty domowe potrzebne w każdym gospodarstwie. Duże zaciekawienie wzbudził przybyły do stajenki wielbłąd. Przedstawienie ożywiały piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci. Zaprezentowały one także swój  talent muzyczny grając na fletach i dzwonkach.  Jasełka przygotowane pod pieką nauczycielek: Marzenny Rykaczewskiej, Małgorzaty Gołębiewskiej i Elżbiety Lewandowskiej dostarczyły zebranym wielu wzruszeń i wprowadziły w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej...

Świąteczna Ciężarówka Coca-Coli w Nowym Mieście Lubawskim

Poniedziałek 19 grudnia 2016 roku na długo zapadnie mieszkańcom naszego miasta w pamięci. W tym dniu na zaproszenie Burmistrza Józefa Blanka, gościliśmy w Nowym Mieście Lubawskim kultową amerykańską Świąteczną Ciężarówkę Coca-Coli, która zaparkowała na nowomiejskim Rynku.

Wśród wielu atrakcji towarzyszących temu wydarzeniu mieszkańcy i goście Nowego Miasta Lubawskiego mogli zrobić sobie zdjęcia z Mikołajem, odwiedzić fabrykę upominków, korzystając ze specjalnych okularów OCULUS wybrać się na wirtualną przejażdżkę saniami Świętego Mikołaja, otrzymać puszki Coca-Cola ze swoim wydrukowanym imieniem, czy po prostu zrobić sobie pamiątkowe selfie na tle rozświetlonej ciężarówki.

Długie kolejki zarówno dorosłych jak i dzieci były na długo przed godziną 15.00 i  świadczyły o ogromnym zainteresowaniu tym niecodziennym wydarzeniem w naszym mieście. Do godziny 21.00 w specjalnych namiotach uczestnicy zabawy robili sobie zdjęcia w klimatycznym Pokoju Mikołaja, własnoręcznie przygotowywali prezenty w „fabryce upominków” i wysyłali bliskim pocztówki z życzeniami ze zdjęciem z foto-budki.

Cieszy, że podjęta przez władze miasta inicjatywa po raz kolejny trafiła w gusta mieszkańców, a szczególnie najmłodszego pokolenia. 

Czytaj dalej...

Spotkanie opłatkowe podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W poniedziałek 19 grudnia 2016 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim po raz dwudziesty siódmy zorganizował spotkanie wigilijne dla mieszkańców miasta – osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Podczas uroczystości obecni byli m.in. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kłosowski oraz radni: Zbigniew Ewertowski, Andrzej Nadolski i Piotr Szpanowski. Ponadto obecne były: Elżbieta Rogowska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Katarzyna Olęcka Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Obecni na spotkaniu opłatkowym byli również księża nowomiejskiej parafii: ks. Kanonik Zbigniew Markowski Proboszcz Parafii Św. Tomasza Apostoła, ks. Kanonik Zenon Skomski oraz ks. Kanonik Władysław Ostrowski.
Wprowadzeniem w świąteczny nastrój spotkania był występ młodzieży Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich przygotowanej przez nauczycielki - Żanetę Cherkowską i Lidię Wiśniewską pt. „Betlejem jest w nas”.
Życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożył Burmistrz, Kierownik MOPS oraz ks. Proboszcz. Po udzielonym błogosławieństwie i wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemnie życzenia tradycyjnie dzieląc się opłatkiem. Wieńczącym elementem spotkania było wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Ewertowskiego.

Czytaj dalej...

VII Jarmark Bożonarodzeniowy na nowomiejskim Rynku

W niedzielę 18 grudnia 2016 roku na nowomiejskim Rynku zgodnie z tradycją, odbył się już VII Jarmark Bożonarodzeniowy, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe przy współudziale Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
Na stoiskach swoją ofertę zaprezentowało ponad 70 wystawców z powiatu nowomiejskiego i ościennych, a także m.in. z Olsztyna i Bydgoszczy, którzy w ofercie posiadali oryginalne bożonarodzeniowe ozdoby i stroiki świąteczne, drobne upominki oraz lokalne smakołyki - ciasta, kluski, swojskie nalewki, wędliny i sery. Kupić można było również choinki oferowane przy namiocie Nadleśnictwa Jamy oraz przez szkółkę drzewek z Kurzętnika,. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudzała zagroda z żywymi zwierzętami oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Mikołajem. Na przekór marznącej mżawki posilić się można było ciepłym barszczem z pasztecikami, bigosem, czy pierogami.
Burmistrz Józef Blank z zadowoleniem przyjmuje pielęgnowanie tej lokalnej tradycji i rokroczny wzrost zainteresowania mieszkańców miasta Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, który jest znakomitą okazją na zaprezentowanie swojej twórczości oraz wyrobów przez rękodzielników, lokalnych producentów żywności, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i szkoły. Cieszy też zadowolenie wystawców, którzy podkreślali, że jest u nas wspaniały przedświąteczny klimat.
Podczas jarmarku, odwiedzających stragany w magiczną atmosferę wprawiała świąteczna muzyka, śpiewanie kolęd przez chór "Iława Gospel Singers" dyrygowany przez Michała Wróblewskiego.
Na stoisku Hufca ZHP im. Bohaterów Września 1939 roku w Nowym Mieście Lubawskim Komendant Michał Maron wraz z harcerzami przekazał Burmistrzowi Józefowi Blankowi i Staroście Andrzejowi Ochlakowi Betlejemskie Światło Pokoju.
W czasie Jarmarku powołane przez organizatorów jury za najładniejsze stoisko wybrało stragan Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostaszewo, które otrzymało statuetkę Starosty Nowomiejskiego oraz gratulacje Burmistrza Józefa Blanka.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem