Przejdź do treści
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (55)

Miejsce przyjazne seniorom

Zasady – regulamin konkursu
„Miejsce przyjazne seniorom”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Rada Seniorów.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
3. Miejscem przyjaznym seniorom mogą być – sklepy, punkty usługowe, restauracje, zakłady rzemieślnicze, zakłady pracy, placówki kultury, oświaty i sportu oraz inne miejsca z których korzystają seniorzy.
4. Każdy członek Miejskiej Rady Seniorów po zasięgnięciu opinii swojego środowiska  seniorialnego typuje 2 „miejsca”, które doręcza do biura Uniwersytetu Trzeciego Wieku (biblioteka miejska – Nowe Miasto Lubawskie, Ul. Działyńskich 2a) do dnia 15.09.2019r.
5. Propozycje z poszczególnych środowisk są podstawą do sporządzenia listy „miejsc” na które mogą głosować seniorzy.
6. Głosowanie będzie przeprowadzone w wyznaczonym czasie – podane też będą miejsca składania głosów.
7. Wyniki konkursu „miejsce przyjazne seniorom” będzie ogłoszone podczas obchodów Miejskiego Dnia Seniora w październiku br.
8. Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Miasta zakładka ‘Miejska Rada Seniorów’.
9. W sprawie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 501 569 640

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.Za Miejską Radę Seniorów
Przewodniczący Lech Bober

Czytaj dalej...

Zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 11.07.2019r. odbyło się zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Zebranie prowadził Przewodniczący MRS Lech Bober. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski oraz kierownik referatu oświaty , kultury i sportu Urzędu Miejskiego Dorota Osińska. Głównym tematem obrad była analiza realizacji zadań Rady w kontekście przyjętego w lutym br. planu pracy.

Jak wynika z rzetelnej analizy planu udało się, we współpracy z różnymi gremiami, zrealizować szereg przyjętych zadań. Wydaje się, że nasze sugestie, głos doradczy i opiniotwórczy, przyczyniły się do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu C oraz stworzenia projektu p.n. Wsparcie Usług Społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, w ramach którego powstaną 2 kluby seniora
i docelowo obejmą zajęciami szeroko rozumianą ofertą programową 160 seniorów z terenu miasta. Miejska Rada Seniorów podjęła współpracę z nowo wybraną Młodzieżową Radą Miasta, Radą Miasta nowej kadencji, a także ze Społeczną Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Nasi, nowomiejscy seniorzy mogą już korzystać z Warmińsko –  Mazurskiej Kart Seniora. Regulamin oraz druki wniosków można pozyskać m.in. w biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i referacie Oświaty Kultury i Sportu UM. Zasady uzyskania karty, podczas zebrania szerzej omówiła Mirosława Piwowarczyk. W bieżącym roku, z inspiracji Rady, odbyła się II Nowomiejska Senioriada. Powody do zadowolenia daje szeroko rozumiana aktywizacja intelektualna seniorów i cyfrowa seniorów.

Kolejnym punktem porządku zebrania było omówienie przygotowań do powołania MRS na nową kadencję. Tą drogą apelujemy do wszystkich środowisk senioralnych o zainteresowaniu się tym problemem oraz zgłoszenie swoich przedstawicieli w wyznaczonym terminie do pracy w nowej Miejskiej Radzie Seniorów. Omówiono założenia organizacyjne i regulamin konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”.
Na zakończenie zebrania Radna Mirosława Piwowarczyk zgłosiła do Burmistrza miasta kilka uwag ułatwiających życie seniorom.

Czytaj dalej...

Zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Podaje się do publicznej wiadomości, że zebranie Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim z następującym porządkiem:

1. Powitanie członków Rady i gości.
2. Omówienie realizacji zadań Rady wynikających z planu pracy.
3. Informacja o powstaniu Środowiskowego Domu Samopomocy typu C oraz projektu Wsparcie Usług Społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
4. Informacja o przygotowaniach do powołania MRS w Nowym Mieście Lubawskim na nową kadencję.
5. Informacja o możliwości uzyskania Wojewódzkiej Karty Seniora.
6. Sprawy bieżące.
7. Wnioski i zapytania.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W poniedziałek 25 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim odbyła się VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.

Na zaproszenie Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Lecha Bobera w sesji uczestniczyli m.in.: Burmistrz Józef Blank wraz z Zastępcą Krzysztofem Widźgowskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Patrycja Chmielewska, Dyrektor MOPS Elżbieta Rogowska, Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu Dorota Osińska.

Zgodnie z porządkiem na początku sesji Przewodniczący Lech Bober przedstawił sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2018, a następnie radni pod głosowanie poddany został plan pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2019.

Burmistrz Józef Blank podczas wolnych wniosków poinformował o podejmowanych działaniach w zakresie rozwoju polityki senioralnej w Nowym Mieście Lubawskim.

Czytaj dalej...

VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VIII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad VIII sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 11:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2018:
a) przedstawienie sprawozdania,
b) dyskusja,
c) przyjęcie sprawozdania.
5. Przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2019.
6. Wolne wnioski i wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zakończenie sesji.

Protokół z VII sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

II Wojewódzkie spotkanie Rad Seniorów

W dniach 27-28 listopada br. w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie spotkanie Rad Seniorów. W spotkaniu organizowanym przez  olsztyńską FOS-ę uczestniczyli członkowie wybranej w październiku Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przewodniczący i działacze kilkunastu działających obecnie w naszym regionie Rad Seniorów.

 

Na konferencji omówiono:

 

-Główne punkty aktualnej polityki senioralnej  na lata 2014-2020

-Cele powstałej Społecznej Wojewódzkiej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa jej skład osobowy i liczbowy.

-Działalność Suwalskiej Rady Seniorów omówiła Maria Jolanta Lauryn-przewodnicząca i członek Zarządu Województwa Podlaskiej Rady Seniorów.

 Podczas konferencji przeprowadzono 2 panele akcji, w których głównym tematem były zadania, działanie oraz relacje na linii Gminna Rada Seniorów - Wojewódzka Rada Seniorów.

Bogaty program uzupełniła otwarta dyskusja na temat zasad funkcjonowania, komunikowania się, współpracy z urzędem i promocji Gminnych Rad Seniorów.

Omówiono też misję, regulamin i plan działania Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów. Wypracowane materiały posłużą jako zagadnienia na I formalne spotkanie tego gremium w II połowie stycznia 2019 roku.

Należy nadmienić, iż w konferencji wziął udział Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober, który na konwencji powiatowej na początku października został wybrany na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów jako reprezentant powiatu nowomiejskiego.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem