Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim II kadencji.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego ogłasza nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim II kadencji.


Miejska Rada Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim jest społecznym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, działającym w zakresie integracji i wspierania środowiska seniorskiego, zapobiegania marginalizacji seniorów, wspierania aktywności seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu w społeczeństwie, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku oraz dostępu do kultury i edukacji seniorów.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele seniorów delegowani przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych oraz kluby seniorów.
Każda organizacja pozarządowa oraz klub seniora może zgłosić jednego kandydata na członka Rady, na każde rozpoczęte 50 osób – członków organizacji, zamieszkałych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.
Szczegółowe zasady działania Miejskiej Rady Seniorów określa uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim i nadania statutu.
Termin zgłaszania kandydatów ustala się od 18 listopada do 27 listopada 2019 r.
Zgłoszeń należy dokonywać na wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, biuro nr 29 lub przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15 listopada 2019 r.

BURMISTRZ
Józef Blank


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) Może się Pani/Pan kontaktować z nami poprzez numer telefonu (56) 4729619, fax (56) 4742714 lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2
3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z pełnieniem funkcji radnego w Miejskiej Radzie Seniorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w celu wykonania zadań realizowanych przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, a także na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
5) Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej, 8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego,
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ostatnio zmienianywtorek, 17 grudzień 2019 13:26
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem