Przejdź do treści
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (55)

Wizyta seniorów z Nowego Miasta Lubawskiego na Ziemi Kaszubskiej

W połowie maja 2018 roku trzydziestoosobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i delegacji Miejskiej Rady Seniorów z przewodniczącym Lechem Boberem z Nowego Miasta Lubawskiego, przebywała na wycieczce po pięknej Ziemi Kaszubskiej. Jednym z punktów programu było spotkanie z przedstawicielami Kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz  Zespołu ds. Seniorów Gminy Kościerzyna.

Wizytę naszych seniorów poprzedziło wcześniejsze spotkanie w Warszawie w gmachu Sejm RP p. Lecha Bobera i wójta gminy Kościerzyna p. Grzegorza Piechowskiego, którzy uczestniczyli w III Konferencji poświęconej problematyce osób starszych, zorganizowanej przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej. Pan wójt zachęcił do poszerzenia integracji środowiska osób starszych i zaprosił przedstawicieli z naszego miasta do odwiedzin Kościerzyny.

Serdeczne powitanie ze strony gospodarzy wprowadziły pogodny i przyjazny nastrój. Wszyscy zasiedli przy kawie i smacznym cieście przygotowanym przez tamtejsze seniorki. Czas umilała zebranym orkiestra z Wielkiego Klincza „TRZY ASY”.

Seniorzy z gminy Kościerzyna pod kierunkiem Krystyny Fredy zaprezentowali piosenki w języku kaszubskim. Delegacja z naszej gminy z entuzjazmem włączyła się w śpiew, korzystając z przygotowanych śpiewników. Zachwyt budziły panie w pięknych strojach kaszubskich, które objaśniły znaczenie kolorów, nazwy przedmiotów i potraw w języku kaszubskim. Nasi Seniorzy byli bardzo zainteresowani kulturą kaszubską, obyczajami i historią ziemi Kaszubskiej. Zachwycali się pięknem tzw. „Szwajcarii Kaszubskiej”, niezwykłym ukształtowaniem terenu i bogactwem przyrody. Byli pod wrażeniem zwiedzanych unikatowych miejsc i skansenu we Wdzydzach, szlakiem historii i wyjątkowych pamiątek w Szymbarku, oraz w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Odwiedzili również Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A w Łubianie, które tworzą największą „GRUPĘ PORCELANOWĄ” w Europie. Wspólne śpiewy i skoczne melodie orkiestry zachęciły wszystkich do wesołych pląsów i radosnej rehabilitacji przez taniec.

Wspólne rozmowy pozwoliły na wymianę doświadczeń o formach pracy i organizowaniu wolnego czasu społeczności trzeciego wieku. Seniorzy z żalem rozstawali się z nowo poznanymi przyjaciółmi, mając nadzieje na dalsze kontakty i integrację między środowiskami seniorów z Kaszub i Warmii. Przewodniczący Rady Seniorów pan Lech Bober i Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Elżbieta Grzonkowska przekazali organizatorom spotkania pamiątkowe upominki i dyplomy z podziękowaniem.

 

Czytaj dalej...

Spotkanie

W dniu 11.07.br. Miejska Rada Seniorów odbyła zebranie. Spotkanie miało charakter „wyjazdowy”, a to z tego względu, że nie obradowaliśmy w Urzędzie Miejskim. Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lub.
Miejsce to nie było przypadkowe , ponieważ głównym tematem zebrania była kwestia funkcjonowania tej placówki i dalszej jej przyszłości, a także ewentualnego utworzenia Dziennego Domu  „ Senior + „ . Informację i  to złą , przedstawiła Prezes DDOM p. Agata Szulc. Okazuje się, że kończy się umowa na dalszą działalność DDOM-u i nie przewiduje się centralnych środków na jej przedłużenie.


Przewodniczący MRS Lech Bober przekazał inicjatywną petycję MRS Burmistrzowi Nowego Miasta Lub. Józefowi Blankowi oraz zastępcy dyrektora MOPS Dariuszowi  Andrzejewskiemu o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do powołania  Dziennego Domu „ Senior + „.

 

Dodać należy, że w ramach programu „ Senior + „ istnieje możliwość skorzystania ze środków , ministerialnych.
Pan Józef Blank do problemu podszedł z wielkim zrozumieniem, przekazał iż podejmie się tej inicjatywy w najbliższej przyszłości. Poinformował jednocześnie, iż istnieją ustawowe przeszkody w ewentualnym, wspólnie z innymi samorządami powiatu, finansowaniu funkcjonowania DDOM.


Wszyscy zebrani, radni i samorządowcy zgodnie podkreślali, że tego typu placówka dla seniorów w Nowym Mieście Lub. jest bardzo potrzebna, a wręcz niezbędna !
Należy być dobrej myśli i oczekiwać na rozwiązanie, które z powodzeniem będzie służyć seniorom.

Czytaj dalej...

VII sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 20.04.2018 r. odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta VII sesja Miejskiej Rady Seniorów, w której uczestniczyło 10 radnych oraz zaproszeni goście w osobach burmistrza miasta Józefa Blanka, z-ca dyrektora MOPS, Dariusza Andrzejewskiego oraz w zastępstwie dyrektora MOSiR Jakub Klimpel. Na sesji był obecny również Karol Sendecki – dyrektor Oddziału BGŻ BNP Paribas w Nowym Mieście Lubawskim zaproszony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów. Sesję otworzył przewodniczący Lech Bober, który po czynnościach formalnych poprosił Burmistrza miasta o prezentacją polityki senioralnej przygotowanej na Ogólnopolską Konferencję związaną z wdrażaniem Teleopieki, która odbyła się w Olsztynie.

Głównym celem VII sesji Miejskiej Rady Seniorów było przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2017 przez przewodniczącego Lecha Bobera. W sprawozdaniu zaprezentowano inicjatywy i działania Miejskiej Rady Seniorów, z których za najważniejsze uznano te, które dotyczyły opinii, wniosków i wszelkich form oddziaływania na władze i Radę Miasta oraz inne instytucje zajmujące się polityką senioralną. Przedstawiono aktywność członków Rady w szkoleniach i kongresach, podkreślono czynny udział naszej Rady w pracach Ogólnopolskiego  Porozumienia o współpracy Rad Seniorów. Ważną inicjatywą było opracowanie i wydanie „Nowomiejskiego Poradnika Seniora”, który stanowi podręczny informator i przewodnik dla naszych seniorów.

Pozytywnie oceniamy i wspieramy dystrybucję Koperty Życia i Karty Seniora oraz programu Teleopieki dla naszych seniorów.
Podsumowując sprawozdanie przewodniczący stwierdził, że działania Rady nie są imponujące, ale te które podejmujemy, dobrze służą nowomiejskim seniorom. W najbliższym czasie chcemy rozmawiać o tworzeniu klubu Senior + lub Domu Dziennego Pobytu Senior +. Sprawozdanie zostało przekazane burmistrzowi oraz przewodniczącemu Rady Miasta.

W czasie Sesji przekazano podziękowania dyrektorowi Oddziału BGŻ BNP Paribas Karolowi Sendeckiemu za wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz seniorów w naszym mieście, wręczono okolicznościowy dyplom i kwiaty. Podczas dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami rzecznik Rady Henryk Orzechowski apelował o podjęcie konkretnych działań w celu stworzenia klubu Senior + lub Domu Dziennego Pobytu Senior + w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciel MOSiR przedstawił program I Nowomiejskiej Senioriady na obiektach MOSiR oraz zaprosił wszystkich seniorów na tę imprezę.
Radna Lilia Karczyńska złożyła informacje odnośnie funkcjonowania Nowomiejskiej Karty Seniora.

W dyskusji poruszono sprawy związane ze szkoleniem całej Rady organizacją Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej oraz Nowomiejskim Dniom Rodziny. Poruszono również sprawy rewitalizacji nowomiejskiego Rynku oraz potrzeby uruchomienia punktów gastronomicznych. Do ostatniego z poruszonych zagadnień ustosunkował się Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego p. Józef Blank.

Czytaj dalej...

I Nowomiejska Senioriada

24.o4.2018roku w hali MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim  odbyła się I Nowomiejska Senioriada. Jej inicjatorem  była Miejska Rada Seniorów  oraz MOSiR. Patronat objął burmistrz miasta Józef Blank, patronat medialny – Gazeta Nowomiejska i telewizja Eltronik. W zawodach wzięli udział seniorzy z Nowego Miasta lubawskiego oraz Mszanowa. Zawodnicy mieli do zaliczenia 7 konkurencji , gdzie zdobywali punkty wielobojowe. Oprócz 7- boju równolegle odbywał turniej warcabowy po okiem p. Feliksa Stachowicza. Senioriadę otworzyli wspólnie burmistrz miasta Józef Blank , przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Lech Bober i dyrektor MOSiR Marek Borkowski.


Zawody były wzorowo zorganizowane , panie z UTW  prowadziły punkt medyczny oraz serwowały napoje. Senioriada miała charakter imprezy rekreacyjno- integracyjnej , a po podsumowaniu każdy  uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, ufundowany przez dyrektora MOSiR. Oprócz tego wręczono pamiątkowe dyplomy za pierwsze 3 miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn. W imieniu nowomiejskich seniorów dziękujemy pomysłodawcom i organizatorom za bardzo dobrą   inicjatywę i organizację I Nowomiejskiej Senioriady.


Do zobaczenia za rok w liczniejszym składzie.

Czytaj dalej...

VII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VII sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad VII sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Prezentacja polityki senioralnej prowadzonej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2017.
6. Informacja o organizacji I Nowomiejskiej Senioriady.
7. Informacja o wykorzystaniu Nowomiejskiej Karty Seniora.
8. Wolne wnioski i wystąpienia zaproszonych gości.
9. Zakończenie sesji.

Protokół z VI sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

I NOWOMIEJSKA SENIORIADA

Zapraszamy wszystkich Seniorów do udziału w I Nowomiejskiej Senioriadzie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz.10:00 Inicjatorem Senioriady jest Miejska Rada Seniorów i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Patronat nad Senioriadą objął Burmistrz Nowego Miasta Lub.
Patron medialny : Gazeta Nowomiejska i Telewizja ELTRONIK.
Serdecznie zapraszamy do hali MOSiR - startujemy i kibicujemy innym !
Będą medale i dyplomy oraz dobra rekreacyjna zabawa!

Organizator zaprasza na ćwiczenia / rozgrzewkę przed Senioriadą 20.04.(piątek) godz.10:00

Czytaj dalej...

Robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 15 marca 2018r. odbyło się robocze spotkanie członków Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim . W zebraniu udział wzięło 7 radnych.
Urząd Miejski reprezentowali burmistrz Józef Blank oraz kierownik referatu oświaty , kultury i sportu pani Dorota Osińska.

Głównym celem spotkania  była analiza dotychczasowej realizacji Planu pracy MRS na rok 2018 oraz wypracowanie i uzyskanie sposobów  oraz metod jego wypełnienia.
Spotkanie otworzył  i prowadził Przewodniczący MRS Lech Bober.


Burmistrz zdał relację ze swojego udziału  w konferencji poświęconej polityce senioralnej i wdrażaniu Teleopieki  w naszym mieście. Burmistrz naszego miasta przedstawił zebranym formy działań na rzecz środowiska  senioralnego , m.in. funkcjonowania MRS , Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Koperty Życia ,Karty Seniora , a przede wszystkim Teleopieki . Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej wyraziła uznanie podejmowanym przez samorząd nowomiejski działaniom .                    Lech Bober ze swojej strony zapoznał zebranych z najbliższymi , wynikającymi z uchwalonego Planu pracy. W dniu 11.04.2018r. przeprowadzone zostanie dla radnych i samorządowców szkolenie z zakresu szeroko rozumianej polityki senioralnej oraz zdań i funkcjonowania Rad Seniorów.  Szkolenie poprowadzi doświadczony w tym temacie  dr Roman Biskupski  - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie  i przewodniczący Mazowieckiego  Porozumienia Rad Seniorów . Radny Henryk Orzechowski  wyraził przekonanie, ze przekazane treści w znaczący sposób pomogą w realizacji zadań  MRS i że Rada będzie wypełniać swoją rolę doradczą , opiniotwórczą i inicjatywną.


Pod koniec kwietnia , z inicjatywy Rady , odbędzie się na obiektach MOSiR-u  I Nowomiejska Senioriada . Wyzwalanie aktywności sportowej wśród seniorów postrzegamy jako jedną z ważniejszych form zagospodarowania czasu naszemu środowisku. Spełnia ona też funkcje rekreacyjne i zdrowotne.  Zapraszamy do udziału  w dniu 24.04.18r.w hali MOSiR.         Podczas spotkania  wrócono do podjęcia starań w celu utworzenia placówki Klubu Seniora +, do samorządu w/s utworzenia Domu Dziennego Pobytu Seniora.
Dokonano wstępnej analizy funkcjonowania  Nowomiejskiej Karty Seniora . Postanowiono , że zostanie opracowana  ankieta skierowana do świadczących usługi oraz posiadaczy , na podstawie której wypracowane zostaną wnioski celem ewentualnej poprawy obustronnych korzyści . Prosimy więc o rzetelne udzielanie odpowiedni na zawarte tam pytania.


W dniu 03.06.2018r. odbędzie się festyn w ramach Nowomiejskich Dni Rodziny  . MRS będzie patronował „strefę Seniora”. Chcemy kontynuować  rozpoczęte w roku ubiegłym obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej .  Zamierzamy przygotować  stosowne spotkanie z młodzieżą szkolną ze szkoły SP3


Niezmiennie zwracamy się do wszystkich seniorów o zgłaszanie swoich problemów, propozycji i wniosków dotyczących poprawy życia naszego środowiska . Dodać należy , ze 22,7 % mieszkańców Nowego Miasta Lub. to grupa seniorów . Demograficznie obserwuje  się i przewiduje , że odsetek  ten ma tendencję wzrostową.

Czytaj dalej...

II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów

07.III.2018. odbył się II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów , którego tematem przewodnim było „Powszechność gminnych Rad Seniorów w Polsce”.
W spotkaniu wzięli udział delegaci z 62 Rad Seniorów z całego kraju. Była to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania lokalnych rozwiązań, zarówno rad z dłuższym stażem, jak i tych, które dopiero zostały powołane.
W kongresie brali udział również przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, naukowcy i samorządowcy.

Kongres odbywał się w Centrum Kongresowym w Krakowie. Kongres zwrócił się do seniorów z przesłaniem oraz przyjął uchwały:

I.    O nowelizacji  ustawy o samorządzie gminnym
II.    O powołaniu Rzecznika Praw Starszych
III.    W sprawie ustawy o mieszkalnictwie dla osób starszych
IV.    W sprawie podjęcia priorytetowych i skutecznych działań dla polityki geriatrycznej w służbie zdrowia
V.    O systemie komunikowania się z osobami starszymi przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kongres powołał nowy Zarząd OPoWRS na II kadencję 2018/2020. Przewodniczącą została ponownie pani Barbara Szafraniec z Krakowa. W skład Zarządu wszedł przewodniczący MRS z Działdowa – kol. Jerzy Gezek. Naszą radę reprezentował jej przewodniczący Lech Bober.

Czytaj dalej...

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 13 grudnia 2017r. odbyła się VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Otwarcia sesji dokonał jej przewodniczący Lech Bober. Po spełnieniu proceduralnych czynności przewodniczący przedstawił sprawozdanie z odbytych konferencji w różnych miastach Polski, w których osobiście uczestniczył.


W sesji brał udział m.in. Burmistrz Miasta Józef Blank oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Deja. Kierownik  Referatu Oświaty ,Kultury i Sportu Dorota Osińska w formie multimedialnej przedstawiła „Program Współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Radni Miejskiej Rady Seniorów zobowiązali się do propagowania takiej współpracy w środowiskach , z których zostali desygnowani do Rady. W kolejnym punkcie obrad kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska omówiła i podsumowała obchody Nowomiejskich Dni Seniora . W bogatym programie uroczystości uczestniczyła duża grupa mieszkańców – seniorów z naszego  miasta , a także duże grono samorządowców i zaproszonych gości reprezentujących środowiska senioralne. Na sesji podkreślono dużą rolę Nowomiejskiego Informatora Seniora opracowanego i wydanego przez naszą Radę. Zachęcamy seniorów  do odbioru tego opracowania w Urzędzie Miejskim oraz MOPS i biurze UTW. Ponownie głos zabrała Dorota Osińska , która omówiła aktualny wdrażania Koperty Życia , Karty Seniora oraz innowacyjnego programu Teleopieki w środowiskach seniorskich. Dyrektor Daniela Kowalska z Publicznej Biblioteki Miejskiej zapoznała zebranych  ze stanem realizacji projektu „E-kompetencje bez barier”. Zapowiedziała kontynuację projektu , zapraszając gorąco seniorów z różnych środowisk do uczestnictwa w nim. Rzecznik prasowy Rady Henryk Orzechowski omówił prowadzenie i korzystanie ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów. Wskazał na dobrą realizację współpracy z informatykami z Urzędu Miasta. Obserwując dużą liczbę odsłon naszej strony , zgodnie uznano potrzebę dalszego jej prowadzenia i udoskonalenia form przekazywania istotnych treści . Oczekujemy na propozycje dotyczące tej kwestii ze strony internautów.


Burmistrz Józef Blank w wyczerpujący sposób przedstawił informację o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów na poprzednim Zebraniu.
Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie projektu planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018 przygotowanego przez prezydium Rady.
Przewodniczący Rady podkreślił, że to ambitny plan, wyraził jednocześnie nadzieję, że wspólnymi siłami radnych, samorządowców i organizacji seniorskich zostanie zrealizowany. Przegłosowany jednogłośnie plan przedstawiamy poniżej.

Czytaj dalej...

VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Poniżej porządek obrad.

 

Porządek obrad VI sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 11:00.
1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Miejskiej Rady Seniorów.
4. Sprawozdanie z odbytych konferencji.
5. Przedstawienie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
6. Podsumowanie obchodów Nowomiejskich Dni Seniora.
7. Informacja o dystrybucji i propagowaniu Nowomiejskiego Informatora Seniora.
8. Aktualny stan wdrażania Koperty Życia, Karty Seniora oraz wprowadzania Teleopieki w środowiskach seniorskich.
9. Informacja o prowadzeniu i korzystaniu ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów.
10. Przebieg realizacji projektu E-kompetencje bez barier.
11. Informacja o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów do władz miasta.
12. Przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018.
13. Wolne wnioski i wystąpienia gości.  
14. Zakończenie sesji.

 


Protokół z V sesji Miejskiej Rady Seniorów jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem